Domov Pod Kavčí Skálou

7. 7. 2022

Hlášení z Domova Pod Kavčí Skálou 

V Domově Pod Kavčí Skálou se vrátil život do kolejí „před kovidem“, společné aktivity jedou v plném 
rozsahu a mezigenerační spolupráce už zase probíhá naživo. Staráme se o zahradu, tvoříme, pracujeme v keramické dílně, vyrábíme drobnosti pro radost, vyrábíme velké věci do soutěží, pečeme, 
píšeme příběhy, sdílíme a modlíme se, aby to tak vydrželo. Všem nám se nyní lépe žije. Na covidové období, kdy bylo neveselo, však nezapomínáme. Ono to totiž zapomenout nejde. Při zpětném ohlédnutí 
musíme připustit, že i v oněch neveselých etapách života v Domově člověk dokázal najít jiskřičku na-
děje a zejména personál dělal vše možné a leckdy i nemožné, aby zaplašil trudomyslnost a obavy. A to 
se netýká jen našeho zařízení, to se týká vlastně všech poskytovatelů pobytových sociálních služeb. 

Zřejmě právě proto náš zřizovatel Středočeský kraj, když nejhorší covidové ataky ustaly, vyhlásil pro 
všechny své příspěvkové organizace z pobytových sociálních služeb fotosoutěž „Jak jsme žili v době 
covidu“. Soutěž realizoval Středočeský kraj ve spolupráci s Domovem u Anežky, do soutěže mohly zaslat 
fotografie všechny příspěvkové organizace ze sociální oblasti Středočeského kraje a na poradě ředitelů všech 
příspěvkových organizací letos v červnu byly oznámeny výsledky. Soutěžilo se ve třech kategoriích: Obětaví 
zaměstnanci, Nevšední radosti – všední starosti a Klienti očima zaměstnanců. Nyní je ze soutěžních fotografií 
uspořádána minivýstava přístupná i veřejnosti, a to v budově Krajského úřadu v Praze na Smíchově. 
Ukazuje tak nevšední radosti i všední starosti a obětavost zaměstnanců pobytových zařízení sociálních 
služeb zřizovaných krajem, kteří se v období korona-virové krize snažili klientům domovů seniorů i dalších 
obdobných zařízení nahrazovat chybějící kontakt s blízkými. 

A my bychom vám zde, na stránkách Říčanského kurýru, rádi a s hrdostí představili naše výsledky. Umístili 
jsme se totiž hned 3×. Získali jsme první a druhé místo v kategorii Obětaví zaměstnanci a druhé místo 
v kategorii Nevšední radosti – všední starosti. Vzhledem k tomu, že se k umístění váže i drobná finanční 
odměna, tak máme radost ještě o to větší. Nakoupíme za ni našim klientům něco na zub a koupíme pár drobností potřebných pro aktivizační činnosti. V některém z příštích čísel vám rádi ukážeme, co vše se nám podařilo pořídit. Obzvláště dnes, při současných cenách zboží a služeb, se kterými jsme v rozpočtu nepočítali, a při nepředvídatelnosti energetické krize si každého 
finančního příspěvku vážíme o to více.

Děkujeme. 


 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2022 Všechna práva vyhrazena