Doprava u nás ve městě

30. 6. 2023

Nákladní doprava: Nevím proč se stále zdůrazňuje, že se podařilo zajistit zákaz průjezdu městem nákladním vozidlům nad 12,5 t, když toto je pouze na Říčanské (silnice č. 101), která navíc byla předělaná jako přivaděč od dálnice na obchvat kolem Říčan (původně byl nakreslen kolem Pacovského hřbitova). V roce 1976 byl pozastaven obchvat a pokračovat se mělo až po vybudování „ZÁKOSu“ (základní komunikační systém) a v roce 1978 bylo skutečně nakresleno propojení D1 – sever D11, 10 a 8, takže letos můžeme slavit 45clet, kdy se projekt přes různá přepracování nepodařilo realizovat.

Na Černokostelecké (Kutnohorské č. 2) tento zákaz nemůže být prosazen, tato silnice je navíc schválená jako propojka pro nadrozměrnou dopravu. Nákladní dopravě jsou rozhodující poplatky, kterým se dopravci snaží vyhnout (ušetřit), a proto nechápu, proč pan Šmolík, který je nejen předsedou dopravní komise, ale má i vliv na dopravu Středočeského kraje, toto neprosazuje. Jen se stačí podívat na Kolínskou (č. 12), která je zpoplatněná, a když po ní jedete, potkáte nákladní vozy jen výjimečně.

Osobní doprava se zlepšila, jen mi není jasné, proč naše říčanské autobusy nejsou využívané jako „okružní“, kdy by došlo k uspoření kapacity.

Např. linka č. 3, která jede od Lípy na Zděbrady a hned po stejné trase zpět, by mohla jet přes kruháky do Kuří a zpět k Lípě (kilometricky stejné) a sudé hodiny pak od Lípy nejdříve do Kuří a zpět přes Zděbrady. Tím by se mohla ušetřit linka č. 2, která by mohla (třeba jednou za 2 hodiny) jet z Pastelkova přes Nad Bahnivkou, NEMO, Mozartovu, prům. areál, Černokosteleckou, U Větrníku a dále po svojí trase.

Nebo záhadná linka č. 8, která asi je jen pro sídliště Olivovna, hřbitov a Kuří – proč nemůže být pro více obyvatel a zároveň zajistit oba „funkční“ hřbitovy?

Olivovna – Rychta – U nemocnice – K žel. stanici – U vojenského velitelství – Březská u Rokytky – Pacov, Březská rozc. – Nad Bahnivkou – NEMO (zde lze dojít k hřbitovu Pacov) – Mozartova – Prům. areál – Černokostelecká – Prům. areál – U podjezdu – Kuříčko – Kuří – Kuříčko – Hřbitov – U Lípy – Náměstí – Park A. Švehly – Nádraží – Pol. vězňů – 5. května – Pod Kavčí skálou – Pivoňkova – Sídl. Olivovna – Olivovna.

M. Kotrba

Odpověď

Vážený pane Kotrbo,

děkujeme Vám za podněty k MHD.  

Linky okružního charakteru nejsou obecně vhodné pro radiální relace, které jsou u nás nejvýznamnější. V Říčanech je síť MHD postavena na konceptu taktového provozu, což je obecně doporučovaný model, a různé návrhy zokruhování dnešních linek s ním ve většině případů nejsou kompatibilní. 

Je snaha zajistit místním čtvrtím rychlé a pravidelné spojení s centrem města, což je základ pro naprostou většinu cestujících. Linka 8 není ničím záhadná, v soboty slouží k propojení nejvýznamnějšího zdroje  poptávky, tj. sídliště Olivovna s centrem města. Další možnosti rozvoje sobotní dopravy prověřujeme. Váš návrh by v tom￾to případě vytvořil vyhlídkovou linku téměř kolem celého města, ale v zásadě by nikomu neposkytl efektivní spojení a spíše by vedl k poklesu počtu cestujících – prosté zvýšení počtu obsluhovaných lokalit ještě neznamená nárůst počtu cestujících.

Děkujeme za pochopení.
Sebastian Macura 
(Strategie ve veřejné dopravě, 
člen dopravní komise KM)

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena