Dopravní opatření pro zklidnění dopravy před 3. ZŠ u lesa od 8. června

1. 6. 2020

 

Ranní dopravní špičku před jednou z říčanských škol se město Říčany, po vzoru evropských měst, rozhodlo řešit poměrně zásadním opatřením. Vjezd do ulice Školní, kde se nachází 3. ZŠ u Říčanského lesa, bude ve dnech školního vyučování v čase od 7.30 do 9 hodin zakázán. Opatření začne platit v pondělí 8. června 2020. Kromě dopravního značení bude do ulice instalována překážka a na dodržování bude dohlížet městská policie. Vjezd bude povolen pouze říčanským školním autobusovým linkám. Záměrem města je vymístit automobily z bezprostřední blízkosti vstupu do školy, kde při parkování a vystupování vznikaly nebezpečné situace. Naopak podpořit chce radnice jiné, udržitelnější způsoby dopravy žáků do školy.

Základní školu u Říčanského lesa navštěvuje 624 dětí, učí zde 40 pedagogů a nachází se na okraji města u největšího říčanského sídliště. V době ranní špičky, kdy rodiče přiváží děti do školy, vznikají v ulici Školní, ale i v dalších okolních ulicích, dopravní komplikace a kolize. Při velkém množství aut dochází k ohrožení bezpečnosti dětí, které do školy dochází pěšky či z blízké zastávky MHD na ulici Olivova. V rámci přijatého opatření bude zakázán vjezd všech motorových vozidel s výjimkou školních autobusových linek do ulice Školní ve dnech školního vyučování v čase od 7.30 do 9 hodin. Kromě dopravního značení bude instalováno i hrazení. Dodržování uvedeného opatření bude kontrolováno strážníky MP v rámci pravidelných hlídek u škol a přechodů pro chodce v ranních hodinách. Důvodem uvedeného opatření je snaha o snížení intenzity individuální dopravy v bezprostřední blízkosti školy a zvýšení pasivní bezpečnosti.

Z důvodu eliminace možných nežádoucích jevů, například přesunu zbytkové části dopravy do sousedních ulic, budou trvale zneprůjezdněny instalací pevných překážek také ulice U Olivovny a Leopolda Peka mezi bytovými domy. Sloupky budou umístěny v křížení s ulicí Olivova s doplněním značení slepé ulice z druhé strany.

Uvedené znejprůjezdnění by mělo znamenat pozitivum především pro obyvatele těchto bytových domů. K opatření bylo přistoupeno především na základě jejich požadavků, vznesených na několika veřejných setkáních.

Rodiče i obyvatelé lokality budou informováni o opatření nejen v Kurýru, ale i na webu a Facebooku města a školy, mobilní aplikací a letáky.

Uvedené dopravní opatření naplňuje současný trend omezení automobilové dopravy do škol a naopak podporu dopravy hromadné či pěší, která s sebou přináší též dopravně-výchovné aspekty.

Kateřina Lauerová

Tisková zpráva města

 

Pouhých 100 m od vstupu do školy postavilo město nové parkoviště s kapacitou téměř třicet aut.

 Vjezd do jednosměrné ulice Školní bude ve dnech výuky od 7.30 až 9 h. zakázán.

V rámci opatření bude umístěno dopravní značení B11 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ s dodatkovou tabulkou E13 s textem „Ve dnech školního vyučování 7:30 9:00, MIMO BUS“ na vjezdu do jednosměrné ulice Školní a dále na ulici Olivova před křížením s ulicí Školní B24a „Zákaz odbočování vpravo“ a B24b „Zákaz odbočování vlevo“ s dodatkovými tabulkami E13 s textem „Ve dnech školního vyučování 7:30 9:00, MIMO BUS“. Při vjezdu do ul. U Olivovny a Leopolda Peka umístěno DZ IP10a „Slepá pozemní komunikace“ a dále na ul. Olivova před křížením s ul. U Olivovny a Leopolda Peka umístěno DZ B24a „Zákaz odbočování vpravo“ a B24b „Zákaz odbočování vlevo“.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2023 Všechna práva vyhrazena