Dopravní situaci v souvislosti s novým režimem v ulici Jizerská monitorujeme

4. 7. 2021

 

 

V tomto projektu má SSÚ na starosti „pouze“ schvalování dopravního značení, aby bylo dle zákona a správně z pohledu bezpečnosti. Město na žádost mnoha místních občanů žijících v této lokalitě, kteří upozorňovali dlouhodobě na neúnosnou dopravní zátěž, vyvolalo společné jednání a z něho vzešlo řešení zneprůjezdnit ulici Jizerská z jednoho směru. Byly připraveny čtyři varianty a po společné diskuzi byla zvolena právě tato, která je nyní v platnosti. SSÚ to zkonzultoval s dopravním inspektorátem Policie ČR, jehož doplňující podmínky byly zohledněny a dopravní značení bylo dle DI PČR doplněno. Z pohledu SSÚ a zákonnosti je tedy vše v pořádku.

Ze zkušenosti víme, že respektování zákazu není 100% a znamená také přenesení části dopravy na vedlejší ulice Otavská, Labská, Vltavská. Každé nové opatření naráží nejen na zvyky řidičů, ale situaci nepomáhají ani dopravní aplikace, které řidiče navigují mimo hlavní tahy a doporučují trasy přes rezidentní zóny. Aby radnice ochránila rezidenty i těchto ulic, bylo zajištěno měření dopravy v oblasti a hlídky městské policie vykonávají zvýšený dozor. Bylo zaznamenáno již 200 přestupků průjezdu dopravního značení zákaz vjezdu v ulici Jizerská a 50 přestupků porušení značení průjezd zakázán v ulici Labská a Vltavská. Auta Jizerskou v 90 % případů pouze tranzitují, takže mohou a mají jezdit po sběrných silnicích patřících Středočeskému kraji - Říčanská a Široká. Zvyk je ale železná košile, i zde se bude návyk jezdit touto oblastí nějaký čas odbourávat. Bohužel ke snížení dopravy nepřispěly ani opravy na komunikacích v okolí. Především oprava silnice č. I/2 Kutnohorská v Uhříněvsi zvyšuje provoz našim městem. Navíc je přes silnici II/101 ul. Říčanská vedena po dobu rekonstrukce Kutnohorské objízdná trasa nákladních vozidel. Připravujeme i další opatření. Problémem je i dlouhodobá rekonstrukce D1 poblíž Říčan, která přináší každé odpoledne velká zdržení na dálnici. Řidiči z Prahy jsou pak navigováni rychlejší trasou právě přes Říčany a Světice.

Celá oblast od Jizerské nahoru směrem k Voděradské se bude měnit na oblast zóny 30, kde budou použity zpomalovací prvky a ostatní zklidňující opatření. To by mělo zkracování si cesty touto oblastí výrazně zmírnit a dojít ke zklidnění. Přílohy názorně ukazují, jak vypadala dopravní špička v roce 2020 a jak v roce 2021 po zavedení opatření v Jizerské. Pokles je z více než 8 000 vozidel na lehce přes 1 000 během jednoho týdne. A to statistiku ještě zkresluje loňský začátek covidového období. Směr z druhé strany vykazuje jen o něco málo sníženou četnost průjezdů. Z měření také vyplývá, že ze strany od ulice Rooseveltova bylo více vozidel v kratším čase (špička kulminuje kolem 16. hod.) než z opačné strany, kde je nižší počet vozidel rozložen v delším čase.

Michal Šilinger,
vedoucí Odboru správních agend a dopravy

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena