Dotační programy města Říčany na rok 2022 schváleny

30. 9. 2021

 

Zastupitelstvo města Říčany schválilo na svém zářijovém zasedání dne 8. 9. 2021 programy AKCE a PROVOZ pro poskytování dotací z rozpočtu města na rok 2022. V případě, že žadatel nenajde vhodný dotační program, ve kterém by mohl o dotaci z rozpočtu města požádat, poskytuje město Říčany také individuální dotace. Všichni žadatelé o dotaci budou, tak jako v předchozím roce, podávat svoji žádost pouze elektronicky, prostřednictvím dotačního portálu Grantys na adrese www.ricany.grantys.cz.

Grantys je pro žadatele o dotaci z programu Provoz 2022 zpřístupněn od 1. 11. 2021. Konečný termín pro podání žádostí je 31. 12. 2021. Lhůta pro podání žádostí o dotaci z programu Akce 2022 začíná také 1. 11. 2021 a končí 30. 11. 2021! Žadatel v programu Akce 2022 má možnost podat žádost celkem na pět projektů v max. souhrnné částce 70 000 Kč. O individuální dotaci lze zažádat v průběhu celého roku.

Schválené programy jsou vyvěšeny na úřední desce a na webu města www.ricany.cz v sekci Město a samospráva ’ Dotace města (dříve granty). Zde je umístěn i manuál k systému Grantys, který obsahuje podrobné informace k registraci do systému a k vyhotovení žádosti.

Lenka Urbanová, dotace města

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena