DPS Senior a stacionář Olga

2. 5. 2020

Děkujeme za pomoc

Dramatické události posledních dní a týdnů se nevyhnuly ani našemu Domu s pečovatelskou službou Senior. U řady našich klientů vyvolaly strach a obavy. Nelze se tomu divit - vždyť podle stávajících statistik patří právě senioři k nejohroženější sociální skupině ve společnosti. Každodenní tragické zprávy v médiích senioři vnímají mnohem citlivěji než ostatní lidé. Nemají obavu jen o své zdraví, často narušené nejrůznějšími neduhy, jež vyšší věk přináší, ale zejména se strachují o své blízké - vnoučata, děti, partnery, známé. To nikterak nepřispívá k jejich dobrému psychickému i fyzickému stavu a klidné a vyrovnané životní pohodě, kterou se pro ně v domově snažíme vytvářet.

Považujeme proto za velice důležité, abychom byli s našimi seniory v co nejtěsnějším kontaktu. Snažíme se zejména narušit nepříjemný tísnivý pocit izolovanosti, který zejména u osamělých seniorů vyvolávají přijatá restriktivní opatření, zakazující například ve vyhlášeném nouzovém stavu opouštění našeho areálu. V každodenním styku si ověřujeme, zda jsou obyvatelé našeho DPS v pořádku, zda nemají nějaké problémy, zda nepotřebují pomoc. Mnohdy stačí jen úsměv, dobré slovo, povzbuzení…

To samozřejmě klade na všechny naše zaměstnance oproti normální situaci zvýšené nároky nejen co do objemu vykonávaných prací (například jsme přijali velmi náročná opatření k zajištění maximální čistoty a hygieny ve všech prostorách domova), ale také jde o značnou psychickou zátěž na veškerý personál domova. Proto bych touto cestou chtěla vyjádřit všem svým spolupracovníkům velké poděkování a ocenit jejich obětavou a nelehkou práci.

Velký dík patří také našim sponzorům, kteří nám velmi pohotově poskytli a stále poskytují nezištnou pomoc. Například:

- pan Sommer nám dal k dispozici pět nových elektrických šicích strojů, látky, tkalounky a potřebné šicí potřeby. Naše seniorky tak mohly pohotově vytvořit improvizovanou manufakturu, která ihned začala vyrábět nedostatkové roušky nejen pro naše obyvatele,

- firma „Okýnko“ nám dodává zdarma výborný chléb, který pečovatelská služba rozváží i seniorům v terénu,

- „Potravinová banka“ poskytuje obyvatelům našeho domova zdarma mléčné i trvanlivé potraviny,

- firma „AC Marca Czech Republic“ nám darovala desinfekční gely nejen pro zaměstnance, ale i pro obyvatele DPS.

Není výjimkou, že u dveří našeho domova zazvoní neznámí lidé, kteří nám předají doma vyrobené roušky, látky atd. Často nečekají ani na poděkování, jen třeba poznamenají, že to považují v této době za svou občanskou povinnost.

Pomoc, kterou nám říčanské firmy i jednotlivci poskytují, je příkladem úžasné solidarity, sounáležitosti a vzájemné pomoci. Dodávají nám i našim seniorům tolik potřebný pocit a přesvědčení, že současnou nelehkou situaci společně úspěšně zvládneme.

Ještě jednou všem děkuji.

Iveta Závodská

ředitelka DPS Senior a stacionář Olga Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena