DPS Senior a stacionář Olga Říčany

27. 8. 2022

Neposlouchej svou mámu ani svého tátu

Nadpis článku je parafrází na citát z pera spisovatele jménem Antoine de Saint-Exupéry:  „Chceš-li porozumět lidem, přestaň poslouchat, co říkají.“  Když je vám něco kolem padesáti let nebo se přiblížila šedesátka, ještě máte dosti elánu žít svůj život podle vlastního receptu. Jenže ve vašem pohárku je mnoho ingrediencí, které mají protichůdné chutě. V tomto věku musíte zvládat svůj profesní život, čili jednoduše ještě chcete pracovat či musíte pracovat. Zároveň chcete mít své záliby, a to zvláště ty, na které v mládí nezbývaly peníze a ve středním věku čas. Současně věk kolem padesátky či šedesátky přináší čas, kdy na vás spoléhají vaše děti, že jim pomůžete a občas se postaráte o vnoučata a aby toho na vás nebylo málo při každodenních starostech o vlastní domácnost, tak jsou tu ještě starosti o vaše rodiče ve věku kolem osmdesáti let. A paradoxně čím více vlastní únavy cítíte, tím více aktivit máte zvládnout. Vaši staří rodiče si to vědomě uvědomují či podvědomě to prožívají z dávných rodinných zvyklostí, a proto vám tvrdí, že od vás toho mnoho nepotřebují. A vy, pohlceni vírem starostí, nemůžete ihned zcela jasně vidět, že vaši rodiče již dávno nemají vitalitu jako ještě před nedávnou dobou. Soběstačnost se ztrácí plíživě, nebo někdy ze dne na den úrazem či nemocí. Rodiče však mohou stále opakovat, že vše dobře zvládají, a tak přestaňte poslouchat, co říkají.

Úbytek soběstačnosti je signálem začít situaci řešit. Pokud máte rozvětvenou rodinu a její členové se mohou o seniora střídavě v péči podělit, tak to je ta nejlepší varianta. Další možností je využít pomoc a podporu jiné osoby. Nabízíme vám alternativu v podobě péče našich tří sociálních služeb.

Tradičně pečovatelskou službu zná převážná část občanů. Je to terénní služba, při které pečovatelka dochází do domácnosti seniora a dopomáhá mu v každodenní péči o vlastní osobu i domácnost. Nejčastěji si senioři přejí dopomoc při osobní hygieně, úklidu a nákupech. Ve velké míře využívají dovážení obědů, protože je pro ně obtížné dlouhé stání v kuchyni při vaření.

Druhou využívanou službou je naše odlehčovací služba ve Stacionáři Olga v Říčanech. Jedná se o krátkou pobytovou službu, která supluje péči rodiny v době, kdy rodinní příslušníci potřebují zastoupit v péči z důvodu dovolené nebo jiných osobních záležitostí. K dispozici máme dva dvoulůžkové bezbariérové pokoje s moderním zařízením splňující uznávané standardy kvality seniorského věku.

Třetí naší nabízenou službou je péče v denním stacionáři, což je péče s časovým ohraničením od 7.00 do 17.30 hod. s možností využití našeho motorového vozidla k převozům. V současné době však můžeme nabídnout pouze jedno volné místo pro seniorku či seniora, který by denní stacionář chtěl využívat v pátek. Ve Stacionáři Olga máme pro seniory připraveny programy zahrnující kondiční cvičení, arteterapii, muzikoterapii, reminiscenční terapii, trénování paměti a mnoho dalších aktivizačních programů.

Naši pozvánku k poznání našich služeb uzavíráme citátem Jiřiny Šiklové, známé české novinářky a socioložky „Hezké chvíle a zážitky jsou taková geriatrika – léky proti stárnutí. Jenomže se nedostanou na předpis v žádné lékárně.“

 Rádi další informace sdělíme na tel. 603 252 310.

Krásné a pohodové dny přeje vám všem ředitelka organizace DPS Senior a stacionář Olga Říčany Iveta Závodská

 

  

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2023 Všechna práva vyhrazena