Drobní podnikatelé až na posledním místě…

6. 7. 2020

Názor: I. Kořán; reakce: M. Gebauer, P. Matoška

 

Říčanská ODSka předložila na květnovém jednání zastupitelstva materiál s názvem „Dotační program na podporu podnikatelské činnosti ve městě Říčany v souvislosti se zmírněním dopadů pandemie COVID-19“. Účelem programu byla pomoc OSVČ a drobným podnikatelům, kteří provozují svou činnost na území města a kteří byli zasažení současnou krizí. Jednalo by se odhadem až o 200 drobných podnikatelů (od 0 do max. počtu cca 15 zaměstnanců), kterým by dle nastavených podmínek město přispělo na alespoň částečné překlenutí současné krizové situace od 5 do 40 tis. Kč s celkovou maximální dotací 5 mil. Kč. Tento materiál byl hned nadvakrát smeten ze stolu.

 

Dvojitý mat

Nejprve byl na květnovém jednání zastupitelstva tento návrh odmítnut s tím, že se „téma prodiskutuje a připraví na červnové jednání“. Slibovaná diskuze započala až na základě mého dotazu na Finančním výboru týden před zastupitelstvem. A jak rychle započala, tak rychle také skončila. Argumenty byly připravené, více či méně alibistické a, až na jeden, zástupné. Tím relevantním argumentem byla tehdy předpokládaná spoluúčast obcí na úhradě státní podpory podnikatelům.

Takřka totožné argumenty zazněly i na jednání červnového zastupitelstva o týden později s velmi významným rozdílem. Onen jediný relevantní argument odpadl, jelikož A. Babiš svým oblíbeným veletočem přislíbil obcím kompenzaci ztracených daňových příjmů ve výši 1200 Kč na jednoho obyvatele.

Nyní již tedy zbyla jen obecná nechuť říčanské živnostníky jakkoliv podpořit, přičemž některé argumenty vládních zastupitelů byly skutečně úsměvné, jako například postřeh říčanského podnikatele a radního P. Matošky, že „20 tis. firmám nepomůže a program rozklíží tržní prostředí“. To prosím zkuste vysvětlit konkrétní kadeřnici, instalatérovi nebo hospodskému… Ani argumenty M. Gebauera o náročné administraci projektu, ke které nemá město aparát, neobstojí. Například v Lysé nad Labem obdobný projekt rozjeli již 1. 6., dle čerstvé informace od místostarosty J. Havelky program funguje a jednoho až dva úředníky, kteří to v Lysé zvládnou, bychom snad také našli.

Snad úplně nejsmutnější a zároveň i varující byly výhrady, že „by se jednalo o pomoc jen části obyvatel, kteří podnikají za účelem zisku“ a pak také, že „by mohlo jít o ztrátu energie a že je důležitý klid“…

No ano, podnikatelé podnikají, aby si vydělali. Klid v současné situaci asi vesměs také postrádají. Jde o to, že OSVČ a drobní podnikatelé, kteří provozují své živnosti v Říčanech, jsou solí města, bez jejich přítomnosti by město bylo mrtvé. Zároveň také zaměstnávají i říčanské obyvatele. A když nic jiného, tak by město mělo ukázat, že jim v této bezprecedentní situaci na místních podnikatelích alespoň trochu záleží!  Ostatně vyhazovali jsme peníze za „větší kraviny“…

Tomáš Kořán

Člen Finančního výboru města

a místopředseda říčanské ODS

 

Nepřesnosti a chybějící informace

Jelikož v příspěvku zaznělo mé jméno, dovoluji si reagovat. V článku je spousta nepřesností a chybějících informací, které by dokreslily celou situaci. Škoda, že autor nenabídnul férový pohled na celou záležitost. Například to, že po květnovém jednání zastupitelstva jsme byli kontaktováni M. Šmolíkem, předsedovou ODS, a domluvili jsme si termín schůzky ohledně tohoto tématu. Bohužel schůzku zrušil a už se neozval. Potud tedy o naší neochotě jednat. Co se týká návrhu ODS na dotační podporu podnikatelů, tak ten materiál nenašel podporu ani ve finančním výboru ani v zastupitelstvu (pro hlasovali pouze 3 zastupitelé ODS ze 17 přítomných zastupitelů), protože byl nedomyšlený, šitý horkou jehlou, navržené rozdělování nekontrolovatelné a s děravou logikou. Navržená dotační podpora se měla opírat o neověřené finanční výkazy, čestná prohlášení o počtu zaměstnanců nebo o subjektivní hodnocení toho, zda firma nebo živnostník byl poškozen koronavirovou situací. Zpracovat tyto informace měl finanční odbor městského úřadu, který je na již hranici kapacity a nemá žádné kompetence ani pravomoci tyto informace jakkoliv posuzovat. Navíc stanovená průměrná částka deseti tisíc korun na jednotlivce (tzn. 3 333 Kč/za měsíc za dobu 3 měsíců), ač v součtu významná pro město, nemůže jednotlivým podnikatelům zásadně pomoci v jejich těžké situaci.

A co další lidé v našem městě?  Co lidé, kteří přišli o práci, co senioři, co samoživitelky/lé rodin?  Ti by si pomoc také jistě zasloužili, bohužel rozpočty obcí a měst takové možnosti nemají, sociální politika je řízena centrálně. Komu dát a komu tím pádem vzít? Nemůžeme zvýhodnit jednu skupinu lidí - podnikatelů - a dát jim peníze z městského rozpočtu, nekontrolovatelně a nekoncepčně. Řešení takovýchto situací musí prvotně zajistit stát, který je na to vybaven kompetencemi a rozpočtem. Nehledě k tomu, že obce v ČR už podnikatelům pomáhají, jelikož vláda rozhodla, že se budou podílet na financování celostátních podpůrných projektů COVID pro podnikatele a živnostníky a sníží obcím daňové příjmy. Z těchto důvodu ODS nepřesvědčila ostatní zastupitele o svém záměru. Celá tato situace kolem podpory podnikatelů se jeví jako neplacená účelová populistická kampaň na cílové voliče před volbami do krajského zastupitelstva. Pokud by to prošlo, ODS se hrdě přihlásí jako autor iniciativy a pokud to neprošlo, budou psát, jak jim bylo znemožněno pomáhat.

  Martin Gebauer (Klidné město),

předseda finančního výboru

 

Pouhá trapná politická proklamace

I já jsem byl v článku Tomáše Kořána z ODS jmenován, a proto si dovolím několik upřesnění a poznámek. V úvodu článku se uvádí, že materiál předložený ODS byl komplexní a konkrétní. Opak je pravdou. Poprvé  byl tento „materiál“ zastupitelům zaslán emailem, teprve v okamžiku zahájení zasedání květnového Zastupitelstva. Po obecné shodě na tom, že už na první pohled se jedná o paskvil, souhlasil, že materiál projedná, přepracuje a připraví. Byla dohodnuta společná schůzka na toto téma. Pan zastupitel Šmolík ji zrušil, novou neinicioval, projednání ani nezahájil a po měsíci stejně naivní materiál hodil zastupitelům na stůl podruhé, opět těsně před zahájením červnového Zastupitelstva. Tolik k odstavci „Dvojitý mat“. K obsahu samotnému. Jsem zásadně proti přerozdělování peněz ze společného, ať už státem nebo lidmi, kteří neví, o čem podnikání je a neznají reálnou situaci. Každý člověk, který peníze vydělal, sám nejlépe ví, jak s nimi správně zacházet. Stát, jak známo, je nejhorším hospodářem. K potřebným doputuje jen malá část vybraných peněz, většinu spotřebuje státní aparát nebo se „zadrhne“ po cestě. Stát takto letos nesmyslně a neprůhledně zadluží několik následujících generací půlbilionovým schodkem. To pocítí naše děti.  Ale rozdat jako město, bez koncepce, nekontrolovatelně 5 milionů, jak navrhla ODS, by mohlo při současné situaci znamenat, že bychom to, jako říčanští obyvatelé, pocítili velmi brzy. Autor článku píše o slíbené kompenzaci ztracených daňových příjmů. Dá se předpokládat, že při příspěvku 1 200 Kč na obyvatele doputuje do Říčan od státu necelých 20 milionů, ale bude-li propad příjmů do městského rozpočtu jen 20 %, bude v pokladně scházet řádově více! Tohle populistické rozdávání ze společného, nebezpečně připomíná dřívější doby. Tohle má být pravicová politika ODS? Musím upozornit, že sám mám na území Říčan několik firem, které pandemií významně utrpěly. Jsou to společnosti od jednotek až po nízké desítky zaměstnanců. Těžké situaci podnikatelů tedy zřejmě rozumím lépe než autor článku. Každý dospělý finančně gramotný a zodpovědný člověk, zvláště pokud podniká, si v době neuvěřitelně dlouhé konjunktury musel našetřit minimálně tolik, aby nebyl odkázán na dárek 5 tisíc korun. Buď je nepotřebuje, nebo mu stejně nepomůžou. Velmi si vážím každého, kdo čestně podniká a dokáže se postarat o sebe i o svoje zaměstnance. Rozhodně jsem pro pomoc občanům, podnikatelům i nepodnikatelům, kteří se dostanou do tíživé životní situace a o pomoc požádají. Pro tyto případy, ale má město nastaveny standardní, transparentní a zodpovědné postupy.

         Pavel Matoška (Klidné město),

radní města Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena