Druhé Velikonoce

25. 4. 2013

Ano, to není překlep. Všichni jste už slyšeli a mnozí jistě někdy i zažili „druhé Vánoce“. Ale teď máte možnost zažit i druhé Velikonoce.

 

Dva roky po sobě se termín velikonočních svátků v západní a východní části církve shodoval. Letos je tomu jinak. Díky používaní juliánského kalendáře pravoslavní oslavují Zmrtvýchvstání Ježíše Krista 5. května.

Bohoslužba začíná jíž na Bílou sobotu večer a trvá do časných ranních hodin.

 

O půlnoci všichni zúčastnění vyjdou z kostela ven, dveře se uzavřou, a slavnostní procesí se svící třikrát obchází kolem chrámu. Symbolicky tak obcházejí zapečetěný hrob Spasitele. Pak se dveře otevřou, rozzáří se všechna světla a věřící radostně zpívají: „Vstal z mrtvých Kristus, smrtí smrt překonal, a jsoucím ve hrobech život daroval!“ Na konci slavnostní liturgie se světí tradiční velikonoční pokrmy – kraslice a koláče.

 

Jste všichni srdečně zváni na oslavu pravoslavných Velikonoc v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mukařově. Začátek je 4. května ve 23 hodin.

Svěcení pokrmů se také koná v neděli 5. května v 10 hodin ráno pro ty, kteří nemohli přijit v noci.

 

Pokud se chcete dozvědět více o tradičním východním křesťanství – pravoslaví, jsem vám k dispozici na pravoslavi@seznam.cz. nebo osobně každou neděli v mukařovském kostele od 10 hodin.

 

S přáním radostného prožití Velikonoc a každého božího dne

pravoslavný duchovní Evžen Červinský.

 

 

Anketa

 

Na Bílou sobotu se na náměstí četla Bible a několik členů Církve bratrské a jejich přátel provádělo dotazníkovou akci pro výzkum mapující náboženské potřeby v Říčanech. Mimo běžné statistické ukazatele se dotazovali na několik otázek, například: „Mohl/mohla byste mi říct, jaké křesťanské církve působí v Říčanech? Víte, kde se scházejí? Jak se díváte na možnost, že by tu stála mešita nebo pravoslavný chrám? Co byste od církví obecně očekával/očekávala, k čemu by mohly sloužit celé obci, jakou práci byste pro ně měl/měla? Kdyby vás přátelé zvali do svého shromáždění (na bohoslužby), hrálo by pro vás roli, zda je v neděli dopoledne a nebo navečer?“

 

Někdo odpovídal jednoslovně, jiní se rozhovořili. První trhy navštívilo i hodně hostů ze sousedních obcí. Jisté však je, že občané – a to i ti domácí – příliš nevěděli o křesťanských církvích. Znají kostel na náměstí, to je vše. Jménem církve si nejsou jisti. Dotázaní projevovali toleranci k nezvyklým projevům náboženského cítění. To je povzbuzující. „Nechceme vás, ale zaniknout byste neměli,“ míchali dotázaní dva krajní názory. Nejzajímavější jsou odpovědi na náplň práce křesťanských církví, jejich úkol a poslání pro město. Protože průzkum ještě není uzavřen, můžete se přidat svou odpovědí na email ricany@cb.cz nebo na adresu Roklanská 805, 25101 Říčany.

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena