Extrémní nárůst obyvatel v okolí Říčan, co s tím?

4. 4. 2021

„Statistika nuda je, má však cenné údaje, neklesejme na mysli, ona nám to vyčíslí.“ Jistě všichni znáte refrén populární písně autorské dvojice Jaroslav Uhlíř - Zdeněk Svěrák. Nedá mi to jinak, než hned na začátku refrén zmínit a opřít se o statistiku při uvažování nad rozvojem našeho města a okolí.

V rámci zastupitelstva a vedení města probíhá vypracování Strategického plánu města Říčan do roku 2040. Diskutujeme směry rozvoje města a prioritní projekty, v další fázi budou do workshopů přizváni i zájemci z řad veřejnosti.

Náš zastupitelský klub STAN Říčany se aktivně podílí na tvorbě strategie. Při uvažování nad otázkou „Kam jako město kráčíme“ jsme se opřeli o statistická data vývoje počtu obyvatel v Říčanech a okolí od roku 2004 a tato data se pokusili extrapolovat do vzdálené budoucnosti roku 2040. Pojďme společně nahlédnout do trendů demografických změn, které se dějí v ČR, Praze, Středočeském kraji, v Říčanech a jejich okolí. Když porozumíme celkovému kontextu, lépe pochopíme stávající situaci a snáze se shodneme nad budoucím vývojem.

 

Vývoj počtu obyvatel 2004 až 2020

Říčany máme rádi, mnoho z nás se zde narodilo, někdo zde žije desetiletí, někteří se přistěhovali do města v posledních letech. Těsná blízkost Prahy, rozvinutá infrastruktura samotného města, klidné soužití a blízkost přírody je kombinace, která nám vyhovuje.

Říčany ale nežijí ve vzduchoprázdnu, ani nejsou kolem města osazeny ploty, abychom si vyhradili město jenom pro sebe. Jsme spádovou obcí s rozšířenou působností, obyvatelé okolních obcí využívají místní obchody, služby, úřady, jezdí do města do zaměstnání anebo volí vlak jako přestupní stanici pro cestu do Prahy. Mnoho lidí jezdí do Říčan a okolí trávit svůj volný čas. Začneme však poněkud zeširoka.

Česká republika a kraje

Celkový počet obyvatel v ČR vzrostl od roku 2004 o 473 tis., což je o pouhých 4,6 %. Premiantem v růstu počtu obyvatel je Středočeský kraj – růst o 21 %, následuje hlavní město Praha s růstem 13 %, poté Plzeňský a Jihomoravský kraj s vyšším jednociferným růstem, ostatní kraje stagnují, případně se vylidňují.

Co z toho plyne: Jednoduchý závěr, lidé se nejvíce stěhují do Středočeského kraje.

Středočeský kraj a jeho okresy

Středočeský kraj je rozlehlý s rozdílnou přitažlivostí k bydlení. Ze statistiky je jasné, že největší nápor nových obyvatel zaznamenávají okresy Praha-východ a Praha-západ. Více než 60% nárůst obyvatel u obou okresů je zvýrazněn u okresu Praha-východ s absolutně největším nárůstem o 72 tisíc obyvatel.

Co z toho plyne: Okres Praha-východ dominuje svým nárůstem obyvatel nejenom v rámci kraje, ale také v rámci celé České republiky. Hustota obyvatel na 1 km2 je také nejvyšší v rámci celého kraje. Lidé z celé ČR by jistě velmi rádi bydleli v našem okrese.

Průměrný věk podle okresů v celé ČR

Okres Praha-východ má nejnižší průměrný věk v celé ČR (38,6 let), následuje Praha-západ (39 let) a poté s relativně velkým odstupem všechny ostatní okresy, průměrný věk 41 až 43,5 let.

Co z toho plyne: Velké zastoupení rodin s dětmi. Náš okres zažívá největší tlak na výstavbu škol, školek, služeb pro rodiny s dětmi nebo volnočasové vyžití v okolí bydliště.

Říčany a okolní obce

Nyní se dostáváme se statistickými čísly na úroveň našeho města a okolí. Říčany od roku 2004 rostou ohledně počtu obyvatel meziročně v průměru o 2,4 %. Za období 17 let se zvýšil počet obyvatel o 40 % na číslo 15 908. Tento nárůst je menší než průměrný růst obyvatel celého okresu a výrazně menší než růst v okolních obcích. V tomto bodě se dostáváme k základnímu problému rostoucích nároků na celkovou infrastrukturu v našem městě. Nárůst obyvatel v okolních obcích je extrémní, někde živelný bez jakékoliv kontroly nad dynamikou růstu. Průměrný nárůst v okolních obcích je 105 %, některé obce vyrostly o více než 200 % a Babice o neuvěřitelných 323 %.

Počet obyvatel v okolních obcích se za měřitelné období více než zdvojnásobil z 9 702 na 19 850 obyvatel. Za našimi humny během posledních 17 let od roku 2004 vyrostly téměř jedny nové „Říčany“.

Co z toho plyne: Uvedená srovnání jsou hrozivá z pohledu dynamiky růstu a limitů udržitelnosti celého území. Tato čísla poskytují jasnou odpověď na častou nespokojenost a otázky občanů, proč je nedostatečná infrastruktura města. Bylo by potřeba více parkovacích míst, nové a opravené silnice, nové školky a školy, nové vodovody a kanalizace, nová sportoviště a odpočinkové zóny.

Vývoj počtu obyvatel 2020 až 2040

Nyní je na pořadu otázka, kam kráčí Říčany. Je zřejmé, že stávající dynamika růstu počtu obyvatel v okolních obcích nenávratně mění původní ráz krajiny a postupující suburbanizace vytváří neúměrné nároky na dopravu, parkování, údržbu silnic, kapacitu zásobování vodou, kanalizace, obchody a služby. I kdyby se dynamika růstu v okolních obcích snížila na polovinu ze stávajících 105 % na 50 %, přibude do roku 2040 v okolích obcích dalších 9 925 obyvatel. To budou další nové „Říčany“ z roku 2004. Je však otázkou, jestli i takto snížená dynamika rozvoje regionu je udržitelná.

Co z toho plyne: Náš region bude dále patřit mezi nejvyhledávanější místa pro nové bydlení v celé ČR. Bude záležet na přání občanů a jejich volených zastupitelích, pro jakou dynamiku růstu počtu obyvatel se rozhodneme.

 

Strategická vize 2040

Z uvedených čísel je zřejmé, že nebudeme-li se bránit nadměrnému rozvoji, Říčany jako skvělé místo k životu budou minulostí. Staneme se tranzitním a servisním střediskem pro okolí a kvalita života se bude výrazně zhoršovat. Do budoucna můžeme rozhodovat co vybudovat na katastru našeho území, ale bohužel nemůžeme rozhodovat o rozvojových plánech okolních obcí. Současně musíme také pečlivě vážit rozvoj volnočasových aktivit v okolních lesích. Jestliže přes pracovní týden jsme vystaveni negativním vlivům intenzivní dopravy, přes víkendy se stáváme oblíbenou odpočinkovou destinací obyvatel Prahy.

 

Jsme svědky přeplněných lesních cest, příroda nestačí regenerovat, a nakonec by nám z lesů mohly zůstat upravené lesoparky, v horším případě pouze parky. Nově vybudovaná cyklostezka je jistě skvělým počinem, ale většina jejích uživatelů je mimoříčanských. Kdo z vás se v době omezení pohybu vydal trávit volný čas do okolí města, jistě poznal obrovský pokles návštěvnosti a mohl si připomenout, jaké to bylo v minulosti - projít/proběhnout se lesem bez zástupů kolemjdoucích. Rozvoj nejde zastavit, ale musíme velmi pečlivě vážit další kroky.

Úzká koordinace rozvoje na úrovni Středočeského kraje a hlavního města Prahy je nutná, nicméně nebude dostačující. Sami si musíme definovat limity rozvoje na katastru města, a ačkoliv je to proti smýšlení otevřené společnosti, bude nutné zvýhodňovat místní obyvatele před přespolními v řadě aktivit. Prvním krokem bude například připravovaný projekt Parkování pro domácí, který zavede systém do parkování ve městě a zvýhodní místní obyvatele s trvalým pobytem. Bohužel nemůžeme do nekonečna zodpovídat za neuvážený rozvoj v okolních obcích.

 

Díky zastoupení kolegů STAN v řadách zastupitelů města Říčany, vedení Středočeského kraje a hlavního města Prahy budeme dále usilovat o udržení a zlepšení kvality života v našem městě. Pro účely vypracování Strategického plánu města Říčany předkládáme naši strategickou vizi:

Zachováme původní charakter města, zaměříme se na problémy nadměrné dopravy a nedostatku vody a veřejný prostor doplníme o moderní prvky pro příjemnější život stávajících obyvatel.

Dále se budeme podílet na rozpracování priorit jednotlivých strategických projektů. Jsme rádi, že s novým vedením města dochází k užší spolupráci mezi jednotlivými kluby. Je to nezbytné pro dlouhodobou udržitelnost kvality života. Budeme rádi, když se také občané proaktivně zapojí svými podněty do přípravy strategické vize našeho města.

 

Tomáš Krebs

zastupitel a člen finančního výboru

STAN Říčany

 

PS: Všechna statistická data jsou oficiálními výstupy Českého statistického úřadu (www.czso.cz). Zveřejňovaný počet obyvatel je vykazován na základě trvalého bydliště. Je pravděpodobné, že počet obyvatel v našem regionu je ve skutečnosti vyšší o 10-30 %, kteří zde bydlí a využívají dostupné infrastruktury, nicméně své trvalé bydliště mají uvedeno z nejrůznějších důvodů jinde.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena