Finanční úspěch Říčan. Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší!

19. 8. 2013

Vedení města Říčany se podařilo sjednat snížení úrokových sazeb na úvěrech, které město má z dob výstavby nové školy U říčanského lesa. Celkové náklady přesáhly 400 milionů korun a nynější dlužná částka se pohybuje na úrovni 138 miliónů korun. Úpravy přinesou městu snížení nynějších úrokových nákladů (sazby v rozmezí od 4,34 % do 5,29 %) na 3,4 % p.a, a to v konečném propočtu přinese celkovou úsporu 5,2 milionů korun do doby konečné splatnosti úvěrů!

Změnu smluvních podmínek schválily po několikaměsíčním vyjednávání zastupitelstvo města i  Česká spořitelna.

„Jde o výsledek dlouhodobé snahy. Škola byla velmi zapotřebí, ale její financování včetně původní úvěrové strategie města nebylo, velmi diplomaticky řečeno, optimální,“ říká předseda finančního výboru Říčan Martin Gebauer /Klidné město/ a doplňuje ho kolega z finančního výboru ekonom Martin Kupka ze stejného sdružení: „Výše úrokových sazeb na sebe navazujících úvěrů měla vzestupnou tendenci a zvyšovaly se i formy zajištění. Z ekonomického hlediska to nebylo výhodné.“  

Česká spořitelna zohlednila při svém rozhodnutí to, jak město dokáže velmi dobře hospodařit. Říčany tvoří několik let za sebou výrazné přebytky hospodaření, a to v době, kdy se celý svět potýkal s hospodářskou recesí. 

„Nová škola je krásná, potřebná…. Výše dluhu 225 milionů byla na druhé misce vah. Ty peníze si představte jako řadu pěti set aut, patnácti nových školek nebo tří zimních stadionů. Vést zadlužené město znamená běh s koulí u nohy. Každý den jsme spláceli 65 tisíc. Včera, dnes…..“ říká starosta Vladimír Kořen /Klidné město/ a dodává: „Dluh nezměníme, ale podařilo se výrazně snížit úrokové zatížení. Říčany by měly vědět a ocenit, že klíčovými aktéry vyjednávacího týmu byli právě Martin Gebauer, Martin Kupka a šéfka finančního odboru Věra Krejčová. Těch pět milionů může znamenat třeba pokrytí spoluúčasti města v dotaci na revitalizaci Marvánku nebo třeba na výstavbu nové školky!“  

Mění se i formy zajištění úvěru, což znamená například posunutí hranice pro schvalování investic města bankou. Dosud musela Česká spořitelna odsouhlasit každou investici nad 1 milion korun, od začátku podzimu se hranice posouvá na 5 milionů korun. Stejná hranice bude platit i u povinnosti odvádět 50 % kapitálových příjmů jako mimořádnou splátku úvěru.

V programovém prohlášení koalice Klidného města a ODS na období 2010-14 máme tenhle úkol zakotvený. Mám radost, že jsme společným úsilím ve stavu, kdy si můžeme tenhle úkol odškrtnout s poznámkou SPLNĚNO,“ zakončuje Tomáš Kořán /ODS/,  člen finančního výboru města.

 

 

Adéla Michalová

tisková zpráva města Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena