FK Říčany

1. 5. 2022

Ples FK Říčany se opravdu vydařil

Dne 9. 4. se v kulturním centru Labuť konal ples fotbalového klubu FK Říčany. Tak, jak sliboval plakát, který zval k účasti na akci, kdo se plesu zúčastnil, zažil skvělou atmosféru a plno zábavy. Všech více než 160 návštěvníků plesu mohlo ocenit profesionální výkon kapely UNIGENA, která je schopná v takřka originální kvalitě zahrát prakticky vše, na co si vzpomenete. Celým plesem skvěle provázel Aleš Fidler, fotbalový hráč FK Říčany, který dokonce o jedné z přestávek zazpíval dvě písničky takovým způsobem, že doslova ohromil celý sál.  O první přestávce vystoupil „virtuóz v kopačkách“ Daniel Pražák, mistr světa ve freestyle fotbalu. Některé triky popíraly základní poučky fyzikálních zákonů a i Danielem vybraní hosté, shodou okolností naši fotbalisté, měli s napodobením předvedených triků určitý problém…  Děkujeme i taneční skupině TŠ TWIST, která jako vždy skvělým způsobem zatančila a pobavila celé auditorium. Vrcholem akce byla půlnoční tombola. Všech 20 cen bylo opravdu hodnotných, vždyť ceny od sponzorů orientačně dosáhly úhrnem takřka 100 tis. hodnoty – všem sponzorům patří nesmírný dík a respekt. Zřejmě nejvíce některé účastníky plesu pobavil třicetikilový divočák. Po půlnoci se zábava skutečně rozproudila a končila až v brzkých ranních hodinách. Ples fotbalistů FK Říčany se prostě povedl.

Tomáš Kořán

Nové vedení fotbalového klubu FK Říčany

Na přelomu března a dubna letošního roku Městský soud v Praze rozhodl o změnovém zápisu do spolkového rejstříku a tím de facto potvrdil změny ve fungování FK Říčany.

Tyto změny byly ale odstartovány již v prosinci loňského roku, kdy bylo na členské schůzi FK Říčany v restauraci „U Jermařů“ zvoleno nové vedení klubu. Zároveň byl rozšířen počet členů výkonného výboru klubu z tří na sedm osob tak, aby v něm měly své zástupce všechny kategorie od přípravky až po dospělé a došlo k vyšší transparentnosti, větší názorové rozmanitosti, lepší komunikaci a akceschopnosti statutárního orgánu klubu. Byli též zvoleni noví členové kontrolní komise s tím, že tento nezávislý kontrolní orgán již plní svou základní funkci a průběžně dohlíží na činnost výkonného výboru. Akcelerátorem změny je nová vize podporovaná většinou členů klubu, která zahrnuje jak sportovně strategické cíle, tak změny v základním fungování klubu. Vize FK Říčany je jakýmsi hodnotovým poselstvím, postojem nového vedení k fungování klubu. Další směřování fotbalového klubu FK Říčany dokumentuje úvodní pasáž Klubové vize: „My, FK Říčany chceme být klubem založeným na vlastní hráčské základně s vlastním programem výchovy hráčů, trenérů a realizačních týmů. Chceme udržovat spíše rodinnou atmosféru klubu, ale zároveň se snažit pracovat na vysoké organizační úrovni, s úzkou vazbou a silným vztahem na region města Říčany. Chceme být klubem zdravé ekonomické úrovně, důvěryhodným pro své partnery a fanoušky. Chceme v maximální možné míře fungovat transparentně, vést otevřený dialog se všemi zainteresovanými skupinami a pracovat ku prospěchu našeho regionu. V této souvislosti klub FK Říčany deklaruje, že se bude vždy vyhýbat jakékoliv formě korupce.“

Jako jednu z prvních věcí nové vedení klubu vytvořilo tříletý strategický plán, kde jsou uvedeny krátkodobé i střednědobé cíle, které se týkají úprav pronajatého areálu, oblasti kvality tréninkového procesu, obnovy základního vybavení, vnitřní a vnější komunikace, zajištění financování klubu/sponzoringu apod. Namátkou se jedná třeba o zajištění kvalitní údržby travnatého povrchu hřiště/umělé zavlažování, opravy a rekonstrukce některých součástí pronajatého areálu, sjednocení klubového oblečení hráčů všech kategorií, podporu kvalitního tréninkového procesu (vzdělávání trenérů/trenér brankářů) až po založení sportovních tříd v Říčanech (spolupráce s městem a s dalšími sportovními kluby).

Závěrem bych nejprve rád poděkoval Milanu Čížkovi za dlouholetou práci odvedenou v pozici předsedy výkonného výboru FK Říčany, ostatně rod „Čížků“ bude ve vedení klubu i nadále reprezentovat syn Ondřej, a dále vyjádřil přesvědčení, že naše společenství, naši členové, celá naše fotbalová rodina má vůli, entuziasmus i potenciál vytvořit z FK Říčany fotbalový klub, na který budeme společně právem hrdi. Pro splnění výše uvedených strategických cílů klubu je třeba zajistit dostatečné zdroje na jejich financování. Nad rámec příspěvků od členů klubu, dotací od Národní sportovní agentury a města Říčany jsou nedílnou součástí finančních zdrojů klubu i příjmy z reklamy a sponzoringu. V této souvislosti tedy nabízíme možnost pronájmu reklamní plochy v areálu hřiště i jiné formy prezentace či sponzoringu.

Bližší informace naleznete na www.fkricany.cz nebo přímo u předsedy Výkonného výboru Jana Suse (+420 607 130 052) či předsedy Kontrolní komise Tomáše Kořána (+420 603 438 403).

 

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2022 Všechna práva vyhrazena