Fotografie ze zadní strany - březen 2020

29. 2. 2020

Na přelomu 19. a 20. století připomínaly Říčany svojí rozlohou spíše větší vesnici s náměstím, o čemž velice výmluvně svědčí tato pohlednice, zachycující centrum Říčan přibližně z místa, kde se dnes nachází ulice Na obci. V levé horní části snímku vidíme starou zástavbu náměstí, nad kterou se vypíná věžička radnice, uprostřed si můžeme prohlédnout Širokou ulici lemovanou patníky, z Široké ulice vybíhají dnešní ulice Podskalí a Olšany. V pravé části snímku v popředí zaujme budova říčanských jatek. Sportoviště na Lázeňské louce dosud nejsou. 

Foto: Archiv Muzea Říčany 

 

 

Prosíme vlastníky historických fotografií (od 19. století do doby po listopadu 1989), kreseb nebo malovaných obrazů s regionální tematikou o zapůjčení či darování muzeu.  Zapůjčené předměty budou po naskenování v pořádku vráceny majiteli. Přispějete tak k dokumentaci podoby města a okolí.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena