Fotografie ze zadní strany - červen 2020

1. 6. 2020

Fotografie zachycuje veřejné cvičení žáků Sokola v Radošovicích na poli pana Ročka, v místě dnešní Haškovy ulice. Snímek pochází z roku 1936. Za nastoupenými sokoly lze spatřit podium se sloupem a sokolem na vrcholu.  Vila čp. 191/2 v pozadí stále stojí. Na poli jsou dnes bytovky. Kromě zachycení události je fotografie svědectvím o proměně krajiny. Venkovský ráz Radošovic byl postupnou výstavbou a propojením s Říčany natolik změněn, že někdejší vesnici vůbec nepřipomínají.  Snímek muzeu daroval pan Selix. Více se o proměnách říčanské krajiny dozvíte na nové výstavě v Muzeu Říčany.

Prosíme vlastníky historických fotografií (od konce 19. století do doby po listopadu 1989), o zapůjčení či darování muzeu. Zapůjčené fotografie budou po naskenování v pořádku vráceny majiteli. Přispějete tak k dokumentaci podoby města a okolí. Foto: Archiv Muzea Říčany

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena