Fotografie ze zadní strany - červenec/srpen 2021

5. 7. 2021

Dnešní ulice 17. listopadu prošla v průběhu posledních 100 let prudkým rozvojem a stala se jednou z hlavních ulic centra Říčan. Ulice byla lemována vilami a doplněna o park (který se měl dokonce stát druhým říčanským náměstím). Po válce v něm stála socha rudoarmějce, nyní jej zdobí Bučánkova socha Antonína Švehly, původně umístěná na náměstí. Výraznou budovou je dům s věží a hodinami, tzv. Primusův dům. Postupně v ulici rostly i větší budovy jako někdejší okresní chorobinec, postavený roku 1874. Kolorovaný snímek z doby Rakouska-Uherska přinesl do muzea Jan Kužník, druhý z roku 1939 zapůjčil muzeu pan Vaněk.

Prosíme vlastníky historických fotografií (od konce 19. století do doby po listopadu 1989), o zapůjčení či darování muzeu. Zapůjčené fotografie budou po naskenování v pořádku vráceny majiteli. Přispějete tak k dokumentaci podoby města a okolí. Foto: Archiv Muzea Říčany 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena