Fotografie ze zadní strany - únor 2020

2. 2. 2020

Ještě o prvním únorovém víkendu máte příležitost navštívit výstavu Osmdesátky a připomenout si, jak se žilo v Říčanech v období pozdní normalizace. V Říčanech tehdy probíhal čilý stavební ruch, o čemž svědčí i fotografie z Komenského náměstí. V nové budově se nacházela na svou dobu velká samoobsluha Květ, která tehdy zabírala celé přízemí. Objekt ovšem zastavěl velkou část plochy, čímž Komenského náměstí začalo ztrácet charakter náměstí ve smyslu volného prostranství.  Snímek pochází z ledna roku 1978, v pozadí se nachází jeden z říčanských věžáků (1518/5).

 

 

Prosíme vlastníky historických fotografií (od 19. století do doby po listopadu 1989), kreseb nebo malovaných obrazů s regionální tematikou o zapůjčení či darování muzeu.  Zapůjčené předměty budou po naskenování v pořádku vráceny majiteli. Přispějete tak k dokumentaci podoby města a okolí.

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena