Granty 2013 – výsledky a zhodnocení, nové grantové řízení

25. 3. 2013

Na březnovém zastupitelstvu se rozhodlo o rozdělení grantů v roce 2013 v rámci 1. kola grantového řízení města. Přinášíme vám přehled všech podávaných projektů a přidělenou výši grantu a dále zhodnocení proběhlého grantového řízení v roce 2012 a informace o připravovaném jarním grantovém kole.

Organizace (řazeny abecedně)

Název projektu

Požadovaná výše grantu v Kč

Skutečně přidělená výše grantu ZMŘ v Kč

Běžecký klub Říčany

Lesní běh XCR 2013

5 000

5 000

Běžecký klub Říčany

Činnost Běžeckého klubu Říčany v roce 2013

8 000

2 000

Český kynologický svaz, ZKO 032 Říčany

Obnova a údržba cvičebních pomůcek

41 300

8 000

Český kynologický svaz, ZKO 032 Říčany

Odstavné stání u kynologického cvičiště

84 000

0

Divadelní spolek Tyl Říčany, o.s.

Činnost divadelního spolku Tyl Říčany

56 800

33 000

Divadelní spolek Tyl Říčany, o.s.

Divadelní podzim Jiřího Šatopleta

32 500

24 000

Domeček Říčany, o.s.

Cyklistický závod Jurečkovská šlapka

49 500

40 000

Domeček Říčany, o.s.

Provoz neziskové organizace

130 000

32 500

Domeček Říčany, o.s.

Příměstský prázdninový program pro dětí

35 000

8 000

FBC Říčany

Provoz a rozvoj mládežnických družstev florbalového oddílu FBC Říčany

140 000

76 000

FBC Říčany

Letní soustředění florbalového oddílu FBC Říčany

36 000

0

FK Radošovice

Činnost mládežnických týmů

134 000

100 000

FK Radošovice

Úprava lesní cesty přes pozemek parc. Č. 424/1 v pokračování ulice Strašínská

49 300

0

Fotbalový klub Říčany

Oprava plotu stadionu FK Říčany - II. etapa

270 000

270 000

Fotbalový klub Říčany

Provozní náklady FK Říčany

235 000

146 000

Fotbalový klub Říčany

Giffnock soccer footbal festival 2013

50 000

0

Fuego Říčany, o.s.

Činnost tanečního klubu Fuego Říčany v roce 2013

63 000

27 000

Fuego Říčany, o.s.

Fuego Cup 2013 – 11.ročník taneční soutěže

36 250

15 000

Fuego Říčany, o.s.

Rekonstrukce – Taneční a pohybové studio Fuego Říčany a Sokol Říčany a Radošovice

80 000

0

Gabriel, o.s.

Hudba uzdravuje

28 000

0

Hewer – občanské sdružení

Osobní asistence pro občany správního obvodu obce s rozšíř. Působností Říčany

65 000

0

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Lípa Říčany

Letní chlapecký tábor skautského střediska "Lípa" Říčany

40 000

25 000

Junák-svaz skautů a skautek ČR, středisko Lípa Říčany

Letní dívčí tábor skautského střediska "Lípa" Říčany

40 000

24 000

Junák-svaz skautů a skautek ČR, středisko Lípa Říčany

Činnost skautského střediska "Lípa" Říčany

50 000

18 500

Junák-svaz skautů a skautek ČR, středisko Lípa Říčany

Vybudování studny pro pitnou vodu cve skautské klubovně

88 000

0

Klub šachistů Říčany 1925

Pohár města Říčany, 11.ročník

32 300

16 000

Klub šachistů Říčany 1925

KŠ Říčany 1925

44 000

14 000

Klub šachistů Říčany 1925

Přebor ZŠ, SŠ Říčany v šachu

13 000

5 000

Komunitní centrum Říčany, o.p.s.

Podpora činnosti Komunitního centra Říčany, o.p.s. pro zajištění poskytování sociálních služeb na Říčansku v roce 2013

216 500

80 000

Komunitní centrum Říčany, o.p.s.

Katalog poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb na Říčansku – 2. náklad

50 000

14 000

MAS Říčansko o.p.s.

Den rodiny na Marvánku – 4. ročník

11 000

11 000

MAS Říčansko o.p.s.

Popodra MAS – budoucí podpora města Říčany

50 000

0

Městské kulturní středisko Říčany

Letní a adventní koncerty žáků kytarových kurzů a sboru Bardáček

15 000

10 000

Mraveniště – centrum volného času při Základní škole Říčany, Bezručova 94

Provoz Mraveniště a Mateřského centra Mraveniště

143 150

72 000

Mraveniště – centrum volného času při Základní škole Říčany, Bezručova 94

2. ročník Mistrovství České republiky v Trialu a Youth Games v Říčanech

92 000

28 000

Mraveniště – centrum volného času při Základní škole Říčany, Bezručova 94

Dětský den

19 600

15 000

Mraveniště – centrum volného času při Základní škole Říčany, Bezručova 94

Příměstské tábory Mraveniště – 3 turnusy

14 700

14 700

Mraveniště – centrum volného času při Základní škole Říčany, Bezručova 94

Indiánské loučení s létem

16 450

12 000

Mraveniště – centrum volného času při Základní škole Říčany, Bezručova 94

Čertovský rej na náměstí

13 300

7 000

Muzeum Říčany

Večerní akce pro veřejnost v muzeu

24 000

6 000

Muzeum Říčany

Příměstský letní tábor na hájovně

11 000

0

Nemocnice Říčany, a.s.

Rekonstrukce a modernizace výtahu

400 000

0

Občanské sdružení "Jureček"

Fotbalový turnaj "Jurečkovská trefa"

17 500

0

Občanské sdružení Cesta integrace

Nové vchodové dveře, dlažba a WC pro lepší prostředí na program Klubu Cesta a dopravní výchovy pro ZŠ a MŠ

70 000

70 000

Občanské sdružení Cesta integrace

Příspěvek na provoz sociálních služeb o.s. Cesta integrace

75 000

60 000

Občanské sdružení Cesta integrace

Veřejné semináře a odborné brožury pro ohrožené dospělé a seniory, pořádané Občanskou poradnou

15 000

12 000

Občanské sdružení Cesta integrace

Světový den bez tabáku 2013

9 000

9 000

Občanské sdružení Cesta integrace

Bezpečně na kole 2013

10 500

5 000

Občanské sdružení Cesta integrace

Příměstský tábor pro děti sociálně znevýhodněné

9 500

5 000

Občanské sdružení Cesta integrace

Den bez úrazů 2013

9 500

0

Občanské sdružení Cesta integrace

Akce s klubem Cesta 2013

29 000

0

Občanské sdružení TŘI

Hospic dobrého pastýře v Čerčanech

130 000

0

Občanské sdružení Vesmír

Realizace dětského letního tábora 2012

43 800

15 300

Občanské sdružení Vesmír

Pořádání dětského dne na Marvánku

6 000

5 000

Okrašlovací spolek v Říčanech, o.s.

Činnost Okrašlovacího spolku v Říčanech

57 050

25 000

Okrašlovací spolek v Říčanech, o.s.

Křídlatka – likvidace náletových rostlin

8 400

0

Okrašlovací spolek v Říčanech, o.s.

Úprava a obnova městských pozemků

19 600

0

Okrašlovací spolek v Říčanech, o.s.

Ptáci našich zahrad

11 200

0

Olivova dětská léčebna, o.p.s.

Podpora programu sociální rehabilitace pro sociálně znevýhodněné rodiny s dětmi

100 000

21 000

Olivova dětská léčebna, o.p.s.

Putování za historií v Olivovně

50 000

0

Olivova dětská léčebna, o.p.s.

Pohádková Olivovna

33 000

0

Olivova dětská léčebna, o.p.s.

Podzimní slavnost v Olivovně

40 000

0

Olivova dětská léčebna, o.p.s.

Kultura v Olivovně

160 000

0

Rozum a cit

Podpora náhradních rodin Říčanska

53 000

18 000

Rugby Club Říčany,o.s.

Provoz a rozvoj dětských a mládežnických celků Rugby Clubu Říčany

250 000

250 000

Říčanský komorní orchestr,o.s.

Říčanský komorní orchestr – provoz organizace 2013

22 000

18 000

Říčanský Lůvr, o.s.

Festival amatérské tvorby

50 000

0

Sdružení mládeže pro stolní hokej a stolní kopanou, oblast Praha

Pohár města Říčany v billiard-hockeyi šprtci

5 500

0

Sdružení mládeže pro stolní hokej a stolní kopanou, oblast Praha

34. mistrovství ČR v billiard-hockeyi šprtci

31 500

0

Seniorcentrum Říčany

Zajištění terénních sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením

39 900

14 000

Seniorcentrum Říčany

Sportovní turnaje seniorů a zdravotně postižených

9 800

0

Seniorcentrum Říčany

Výtvarné dílny – arteterapie

9 100

0

Seniorcentrum Říčany

Počítač pro seniory – kurz PC

11 200

0

Seniorcentrum Říčany

Trénink paměti

8 400

0

Seniorcentrum Říčany

Bezpečná silnice – vzdělávací seminář k prevenci úrazů seniorů a zdravotně postižených

4 970

0

Seniorcentrum Říčany

Diabetes – nemoc, která nebolí (odborný seminář)

2 730

0

Seniorcentrum Říčany

Nemoc jako cesta – ozdravný pobyt pro zdravotně postižené

61 600

0

Seniorcentrum Říčany

Sociální automobil

100 000

0

SK Kamiwaza karate o.s.

Celoroční sportovní činnost říčanských dětí

52 800

14 000

Spolu s maminkou o.s.

Spolu s rodinou

50 000

0

Sportovní klub Slunéčko, o.s.

Pohodové údolí

80 000

27 000

Sportovní klub Slunéčko, o.s.

Provoz basketbalového oddílu SK Slunéčko

53 000

19 000

Sportovní, o.p.s.

Podpora činnosti kroužku orientačního běhu

84 000

49 000

Škola Taekwon-Do ITF KWANG-GAE

Činnost školy Taekwondo Kwang-Gae o.s.

250 000

95 000

Škola Taekwon-Do ITF KWANG-GAE

10. Ročník mezinárodního šampionátu Best of the best

50 000

33 000

Škola Taekwon-Do ITF KWANG-GAE

Podpora sportovního střediska dětí a mládeže města Říčany

50 000

0

Šůchová Lucie

Čteme s nečtenáři

15 330

0

Tělocvičná jednota Sokol Říčany a Radošovice

Provoz a údržba sportovišť TJ Sokol Říčany a Radošovice

230 000

200 000

Tělocvičná jednota Sokol Říčany a Radošovice

Pomůcky pro všestranný fyzický rozvoj předškolních dětí

14 000

14 000

Tělocvičná jednota Sokol Říčany a Radošovice

Prořez stromů na sokolském hřišti

40 000

0

Tělocvičná jednota Sokol Říčany a Radošovice

Rekonstrukce zázemí sportovního hřiště

250 000

0

TJ Sokol Pacov,o.s.

Zabezpečení provozu Sokola Pacov

30 000

14 000

TJ Tourist Říčany

Provoz jednotlivých oddílů

179 000

115 000

TJ Tourist Říčany

Přeskokový stůl pro oddíl sportovní gymnastiky

30 000

0

TK Radošovice,o.s.

Údržba tenisového areálu a pořízení sportovního vybavení

70 000

50 000

TŠ Twist Říčany

Jarní cena TŠ Twist Říčany 2013

44 000

35 000

TŠ Twist Říčany

Příspěvek na provoz TŠ Twist Říčany – nájemné tréninkových prostor, účetnictví

52 000

26 000

TŠ Twist Říčany

Podpora reprezentace na MS 2013 (Rimini, Petrohrad)

200 000

0

Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků v Říčanech,o.s.

Zajištění činnosti organizace

14 000

3 000

Vlastivědná společnost Ladova kraje o.s.

Žádost o grant na provozní náklady souboru Mikeš Říčany

25 000

0

Vlastivědná společnost Ladova kraje o.s.

XI. Adventní prozpěvování

40 000

0

Vlastivědná společnost Ladova kraje o.s.

Kroje pro taneční složku souboru Mikeš

63 000

0

Základní umělecká škola Říčany

Seminář Moskevského tria v ZUŠ Říčany – 60 let ZUŠ

10 000

 

ZO ČSOP EKOCENTRUM ŘÍČANY

Zajištění provozu Ekocentra Říčany a jeho osvětových a vzdělávacích aktivit

211 500

90 000

ZO ČSOP EKOCENTRUM ŘÍČANY

Cyklus informačně vzdělávacích akcí pro širokou veřejnost

22 000

0

ZO ČSOP EKOCENTRUM ŘÍČANY

Revitalizace ořechovky – pokračování

31 000

0

ZO ČSOP EKOCENTRUM ŘÍČANY

Pozemek kolem Říčanské hájovny – místo pro setkávání

80 000

0

CELKEM

 

6 897 030

2 470 000

 

Zhodnocení 1. kola z pohledu koordinátora a administrátora grantů

Bohužel musím konstatovat, že podávané žádosti až na výjimky měly řadu formálních nedostatků, většinou způsobené tím, že žadatelé o grant si dobře neprostudovali grantovou směrnici. Jaké byly nejčastější chyby?

Nejvíce uchazečů nepodalo kompletní žádost, chyběly jim povinné přílohy a museli je dodatečně dokládat, nejčastěji to bylo nedodání rozvahy a výsledovky za předchozí účetní období a neposlání naskenované žádosti v PDF (velikost max. 500 kb, jedna žádost v jednom souboru). Dále to bylo chybné vyplnění rozpočtu projektu, z dalších chyb bych jmenovala např. chybné podávání více žádostí do kategorie provoz, chybné určení kategorií provoz a akce. Nově museli žadatelé také předkládat jen jedno vyúčtování za grant 2012, vyúčtování bylo oproti předchozím letům rozšířeno kromě doložení publicity také o zhodnocení průběhu akce a naplnění hodnocených kritérií (viz. čl.17). Více než polovina žadatelů nezvládla podat správné a kompletní vyúčtování, museli ho po termínu podání doplňovat a někdy i několikrát opravovat. V této souvislosti bych chtěla upozornit na skutečnost vycházející z grantové směrnice, že pokud žadatel nepodá kompletní vyúčtování z předchozího období (u nově přidělených grantů 2013 to bude do 30. 12. 2013 pro všechny akce a do 15. 1. 2014 pro kategorie provoz a investice), budou jeho nově podávané žádosti do grantového řízení 2014 vyřazeny a žadatel bude moci žádost podat až po doložení kompletního vyúčtování realizovaných projektů v předchozích obdobích (viz. čl.9.8 grantové směrnice). Řada žadatelů má již několik let problémy s doložením publicity v požadované formě (viz. čl 15 a čl.17.11). Výše uvedené bude zohledněno v připravované revizi grantové směrnice, kde se bude klást důraz na kvalitu podávaných žádostí také z hlediska správnosti a úplnosti.

Revize grantové směrnice

V současnosti město zpracovává revizi grantové směrnice, ve které bude kromě zmiňovaného většího důrazu na kvalitní zpracování projektů jak z hlediska obsahového, tak formálního, také novinka ve způsobu podávání žádostí. Žádosti se budou povinně vyplňovat na webových stránkách města do připraveného formuláře a bude zde nově možnost podat žádost jen elektronicky prostřednictvím datové schránky. Vzhledem k četným připomínkám vedení města a finančního výboru na finální verzi novely grantové směrnici nemůžu v tuto chvíli říci, kdy bude směrnice zastupitelstvem schválena. Je určitá pravděpodobnost, že bude platit již od druhého kola grantového řízení, v tomto případě bychom vás informovali na webu města a v květnovém Kurýru.

 

Další kolo grantového řízení

V souladu s grantovou směrnicí města bude Rada města Říčany vyhlašovat v polovině dubna další kolo grantového řízení vyhrazeného na realizaci akcí organizací v druhém pololetí roku 2013. Na toto kolo Rada města Říčany alokovala celkem 500 tis. Kč. Podle grantové směrnice by se vaše žádosti měly podávat do 30. 5. 2013. Prosím sledujte webové stránky města pro aktuální informace.

 

 

 

Hana Jarošová

koordinátorka grantů a dotací města Říčany

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena