Gymnázium Říčany

28. 12. 2018

Omluva za tiskařského šotka

Redakce Kurýru se tímto velice omlouvá Sandře Sýkorové (gymnázium), autorce příspěvku o zájezdu do Francie, za nevysvětlitelnou záměnu jména autora příspěvku. Chyba rozhodně nevznikla záměrně. Děkujeme za shovívavost.

 

Putovní výstava Kameny zmizelých

V prvním patře a mezipatře naší školy jsme během dvou týdnů mohli zhlédnout putovní výstavu Kameny zmizelých. Je výsledkem projektu, kterého jsme se zúčastnili spolu s 1. ZŠ Masarykovo náměstí, 2. ZŠ Bezručova a 3. ZŠ U Říčanského lesa. Spolupracovali jsme (SVP z loňské sekundy a kvarty) s Muzeem Říčany, které nám poskytlo historické materiály. Výstava obsahuje práce žáků, historické texty a různá fakta o antisemitismu. Naše třída ztvárnila komiks, příběh o tom, jak se ostatní lidé stranili Židů.

A proč se jmenuje Kameny zmizelých? V Říčanech žila před druhou světovou válkou téměř osmdesátičlenná židovská komunita, která byla nacisty odvlečena do koncentračních a vyhlazovacích táborů. Před domy některých rodin na říčanském náměstí jsou v nynější době umisťovány kostky s mosaznými cedulkami, na nichž jsou jména obětí holocaustu. Na věčnou připomínku. Po jejich osudech jsme v našem projektu pátrali.

Za všechny účastníky projektu

Anežka Lávičková a Anna Benešová,V3

Vánoční koncert na schodech

10. prosince se na schodech našeho gymnázia odehrál tradiční předvánoční koncert. Kouzelnou atmosféru zajistily hned dva pěvecké sbory pod vedením paní profesorky Ivany Remkové: Gyri sbor a sbor Retro Oldies, který se skládá z absolventů školy a dal by se s nadsázkou nazvat Gyri sbor Senior. Zpěváci si připravili písně s vánoční tématikou všech různých žánrů a stylů. Koncert byl dokonce obohacen i vtipnou dramatickou vsuvkou, během níž byl uveden moderátor Libor, jeden z absolventů. Nechyběla ani závěrečná píseň „Jméno zná i král“, o níž sama paní profesorka prohlásila, že za dobu 27 let nebyla ani jednou vynechána.

Koncert můžeme jako zpěváci považovat za vydařený, a pokud jste ho nestihli, nebojte se, můžete se těšit na příští ročník.

Za členy sboru, Kateřina Pokorná, V5

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena