Gymnázium Říčany

31. 5. 2019

Oslava Dne Země; Návštěva patologického oddělení; Oslava svátku práce a hold nedoceněným povoláním

Oslava Dne Země

Ve středu 24. dubna bylo na naší škole rušno. Konal se 2. ročník projektového Dne Země. Více než stovka žáků gymnázia si pod vedením svých učitelů připravila různé interaktivní a znalostní aktivity pro děti mateřských škol i žáky základních škol. Byli jsme překvapeni obrovským zájmem, neboť během dopoledne nás navštívilo téměř 400 žáčků a žáků! Je tedy velmi potěšujícím zjištěním, že osud naší planety není ani dětem lhostejný. Připravené aktivity souvisely zejména s problematikou znečišťování planety Země, upozorňovaly na různé problémy, které se týkají životního prostředí i biodiverzity. Na zahradě gymnázia jste mohli najít i stánek, který se zabýval recyklací a využitím různých „odpadových“ materiálů. Navštívili nás žáci 1. a 2. ZŠ Říčany i žáci ZŠ Nerudova, děti z MŠ Čtyřlístek a dorazili dokonce žáci ZŠ E. Kolbena ze Stránčic.

Ohlasy na tuto akci byly velmi příznivé a tak se na vaši návštěvu budeme těšit opět příští rok.

 

Návštěva patologického oddělení

Pro úspěšné zakončení studia na gymnáziu je třeba složit státem uznávanou maturitní zkoušku. Pokud ovšem chcete pokračovat ve studiu dále na vysoké škole medicinského oboru, je téměř nutné vykonat tuto zkoušku i z předmětů, jakými jsou biologie a chemie. Předpokládá se tudíž, že naprosto perfektně znáte všechny záludnosti a nástrahy lidského těla.

Každý, kdo se chce něčemu naučit, musí se na problematiku dívat dvěma směry. A to teoreticky a prakticky. Tak to funguje i u nás na škole. V hodinách biologie podrobným výkladem a zkoumáním poznáváme lidské tělo a jeho anatomii. Letos se nám ale naskytla příležitost, podívat se na něj z pohledu praktického. Vyrazili jsme v dubnu do benešovské nemocnice na patologické oddělení. Letošní maturanti z biologie měli tak možnost účastnit se své první pitvy v životě a s odborným výkladem od patoložky MUDr. Prchlíkové, pozorně přihlíželi její práci. Byl to zajímavý a velice přínosný zážitek. Paní doktorka byla nakloněna našim dotazům a my jsme se tak mohli dozvědět vše nejen o anatomii lidského těla, ale i o její profesi, nástrojích, které používá a o různých postupech při diagnostice stavů pacienta či nemocí post mortale.

Závěrem bych za všechny zúčastněné vyjádřil poděkování paní doktorce Prchlíkové za profesionální výklad a přátelský přístup a naší paní profesorce Dagmar Řehákové za zprostředkování této akce.

Tomáš Mondchein, C4

 

Oslava svátku práce a hold nedoceněným povoláním

Letos si již podruhé žáci primy vybírali mezi mnoha státními svátky, významnými dny a v České republice zdomácnělými svátky jeden, který si společně připomenou. Tentokrát se shodli na dlouho slaveném svátku, který se ovšem v současné době netěší přílišné oblibě. Svátek práce se v českých zemích, stejně jako v mnoha dalších státech, slaví od roku 1890, kdy byl poprvé vyhlášen II. Internacionálou na počest masivních stávek za osmihodinovou pracovní dobu, ke kterým došlo v roce 1886 v americkém Chicagu. Tradičním místem oslav v Čechách byl od počátku Střelecký ostrov v Praze. Říčanští primáni si svátek připomněli nikoliv v jeho tradiční formě, ale zamysleli se nad povoláními či profesemi, které podle nich nejsou z různých důvodů společensky doceňované, byť jsou velmi důležité. Každý si vybral jedno povolání a zpracoval ho na plakátě.  6. 5. 2019 primáni  zorganizovali vernisáž krátkodobé výstavy v přízemí školní budovy. Výstava jako celek slovem i obrazem připomněla ostatním gymnazistům různá nedoceněná, nebo dokonce haněná povolání, např. prodavač, uklízečka, popelář, učitelka, řidič kamionu, pečovatel, překladatelka, matka na rodičovské, vězeňská dozorkyně, voják, taxikářka aj.  Stejně jako při první společné akci se i do originální oslavy svátku práce pustili primáni s vervou a s nadšením, za což jim patří velký dík.

Tamara Nováková, ZSV-VOB

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena