Gymnázium Říčany

27. 9. 2019

Co je nového na gymnáziu

Milí přátelé, 

zahájili jsme nový školní rok a máme radost, že se můžeme podělit o několik novinek. O prázdninách byla dokončena třetí etapa výměny podlah a výmalby. Třídy jsou vymalovány  speciálním voděodolným nátěrem, instalovaly se interaktivní projektory a bílé tabule, v kabinetech v půdních prostorách školy jsme navíc zrekonstruovali dřevěné podlahy. Podařilo se také vylepšit vzhled školního poradenského pracoviště. Velkou radost máme z dokončení renovace učebny chemie, kde byl obnoven rozvod vody a plynu. V plánu máme ještě vybudování speciálního odsávání výparů a zakoupení nábytku pro laboratorní pomůcky. 

Jedním z nedokončených projektů zůstává nová sportovní hala a učebny biologie. Projektová dokumentace byla dokončena včetně úspěšného stavebního řízení. Nyní očekáváme zahájení činnosti ze strany zřizovatele. Investice byla schválena již dříve.

Abychom naše studenty připravili na studium vysoké školy co nejlépe, zaměřujeme se více na odborné vedení ročníkových prací a na odhalování plagiátorství. Posílili jsme hodinovou dotaci seminářů a pro velký zájem studentů jsme otevřeli dva společenskovědní semináře a dva semináře ze zeměpisu. Do budoucna bude v ŠVP posílena matematika o dvě vyučovací hodiny.

Dne 15. listopadu proběhne na naší škole projektový den, kdy si připomeneme listopadové události před 30 lety. Zároveň začínáme chystat oslavy 70. výročí otevření naší školy. První žáci zasedli do lavic 1. září 1950.  

Ředitelka školy

 

Vzpomínky na listopad 1989
na Gymnáziu Říčany

Ke třicátému výročí sametové revoluce připravuje Gymnázium, Říčany projektový den na pátek 15. 11. 2019.  Prosíme absolventy, kteří v době listopadových událostí roku 1989 studovali na našem gymnáziu a případně byli členy stávkového výboru, zdali by byli ochotni v dopoledních hodinách přijít do školy a podělit se se současnými studenty o svoje vzpomínky na revoluční dny - stávku v tělocvičně apod. Ozvěte se prosím D. Dandové na telefon 737505377 nebo email dandova@gyri.cz .

 

Přátelská pomoc a nový nábytek

Rádi bychom vyjádřili velký dík firmě Eddie Stobart
a bývalému studentovi gymnázia Jakubovi Dvořákovi za darovaný kancelářský nábytek, židle a stoly, kterými byly vybaveny biologicko-fyzikální laboratoř, místnost pro jednání s rodiči i některé učitelské kabinety. Děkujeme panu Dvořákovi i za pomoc s dopravou a stěhováním nábytku. Je pro nás velmi potěšující, že bývalí studenti nezapomínají na svou školu a nezištně se snaží pomoci.

 

Oznámení

V tomto školním bychom rádi každý měsíc pozvali širší veřejnost na některé akce a odborné přednášky pořádané naší školou. Upřesňující informace budou vždy zveřejněny na stránkách školy. (www.gyri.cz)

Již nyní se můžete těšit na přednášku pana profesora Jaroslava Petra „Geneticky vylepšené děti“, která se bude konat 17. 10. od 14 hodin v aule gymnázia.

                                               J. Pitelková, D. Řeháková

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena