Gymnázium Říčany

1. 1. 2020

Španělská kultura křížem krážem - exkurze španělského semináře

Dne 6. listopadu se studenti španělského semináře zúčastnili exkurze ve studiu Itaka, které se nachází nedaleko náměstí Míru v Praze. Program se skládal ze sérií přednášek, které byly obohaceny o interaktivní aktivity.

Na jedné z přednášek jsme se dozvěděli o historii španělské hudby a naučili jsme se základy hry na cajón, tradiční španělský hudební nástroj.

Další část byla věnována flamencu, národnímu španělskému tanci, a zároveň španělské literatuře. Své znalosti španělské literatury jsme si mohli ověřit ve vědomostní soutěži, kterou jsme splnili na výbornou. Dozvěděli jsme se, co vše flamenco obnáší, které pomůcky se k tomu využívají  a následně jsme si sami mohli vyzkoušet základní prvky tohoto tance.

Poslední z přednášek byla na téma geografie. Představili jsme si čtyři oficiální jazyky Španělska a poté jsme si povídali o jednotlivých regionech Španělského království.

Závěrem celého programu byl kvíz o nejvýznamnějších osobnostech Španělska a ochutnávka tradičních španělských tapas a sangrie.

Exkurze nás obohatila novými informacemi o španělské kultuře, ale hlavně jsme si ji pořádně užili. ¡Hasta luego!

Lenka Mošnerová a Filip Homola, C4

Přednáška pana profesora Jaroslava Petra „Geneticky vylepšené děti“

Můžeme zvýšit odolnost vůči nevyléčitelným chorobám? Lze vytvořit mamuta? Dokážeme udělat ”vylepšeného” člověka s větším fyzickým výkonem nebo vyšší inteligencí? Je možné vyléčit dědičnou chorobu? Studenti vyšších ročníků našeho gymnázia již mají v těchto otázkách díky přednášce profesora Jaroslava Petra jasno. Téma geneticky upravených dětí je velmi aktuální, neboť, jak sám pan profesor řekl, genetika zažívá v současné době revoluci. Dlouhou dobu byl zásah do DNA srovnatelný se střílením na stodolu ve tmě - je velmi pravděpodobné, že se trefíte, otázka je kam. V dnešní době již dokážeme rozstřihnout genom v jakémkoli požadovaném místě s maximální přesností. Zásahem do genetické informace lze vyřešit např. dědičné choroby, můžeme zajistit lepší vlastnosti lidem i zvířatům (rychlejší nárůst svalstva i ve větší míře, teoreticky by lidé mohli mít křídla a byli by schopni létat, dokázali bychom zvýšit odolnost vůči některým nevyléčitelným chorobám...) S tím ovšem přicházejí i případné hrozby pro lidstvo, které by mohly nastat, kdyby se upravování genetické informace u dětí stalo běžné. Pan profesor Petr nám představil jeho dvě teorie extrémních situací: naprosté rozdělení populace na dva „druhy“- na geneticky upravené a na geneticky neupravené, s tím, že by se tyto „kasty“ nemohly mezi sebou rozmnožovat, což by mohlo vést k zániku jedné nebo obou tříd. Druhá teorie obsahovala postupné předávání upravené genetické informace z rodiče na dítě, až by celá populace byla geneticky upravená.

Obě teorie nabyly velmi odstrašujícího dojmu, a snad právě proto se studenti vraceli domů s rozporuplnými pocity.

Panu profesoru Petrovi děkujeme za velmi poutavou přednášku i za zodpovězení všech našich zvídavých otázek.

Mondscheinová, Filipská, C3

Fyziologická praktika na Gyri

Dne 7. listopadu se na Gymnáziu Říčany uskutečnila fyziologická praktika pod vedením paní D. Horníkové, z přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Studenti si prostřednictvím praktického laboratorního cvičení v hodinách semináře z biologie mohli vyzkoušet práci se spektrometrem a blíže tak pochopit funkci vylučovací soustavy.

První úkol se týkal GRF, což je hodnota glomerulární filtrace. Studenti nejprve pozorně vyslechli přednášku týkající se tématu a poté dle předpřipraveného podrobného protokolu stanovili glomerulární filtraci z clearence kreatininu ze vzorku moči potkana. Cílem bylo propojit teoretické znalosti nabyté během přednášky a pokusit se je aplikovat. Druhý úkol se týkal soustavy trávicí, zejména alfa amylázy a trávení škrobů. Toto cvičení bylo znatelně jednodušší a pro studenty snadněji uchopitelné. Jednalo se o bližší  pochopení trávicího enzymu alfa-amylázy, který pro správné fungování potřebuje specifické podmínky (teplota - tělesná, čas). Náročné laboratorní cvičení studenti zakončili samostatným vypracováním protokolů obsahujícími i samotné výpočty. V následujícím semináři byl za účasti D.Horníkové  proveden podrobný rozbor našich výsledků a hodnocení celého praktika. Jsme za tuto příležitost velmi vděční a doufáme, že si to budeme moci brzy zopakovat. Děkujeme.

   Klára Zdeňková a Matěj Koudelka, Septima

DOD AVČR aneb naše účast na Týdnu vědy

 Jako každý rok se výběr studentů předmaturitních a maturitních ročníků našeho gymnázia zúčastnil dnů otevřených dveří pořádaných Akademií věd České republiky.

Letos studenti navštívili v rámci Týdne vědy Ústav experimentální medicíny a Ústav organické chemie a biochemie, kde na ně čekal pestrý program, různé přednášky i demonstrační pokusy, které byly doprovázeny zajímavým výkladem i poučením, například o onemocněních způsobených krevničkou, motolicí a dalšími parazity. Seznámeni byli i s vývojem nových léčiv, např. proti rakovině. Děkujeme a těšíme se na další podobné akce.                    

dř

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena