Gymnázium Říčany

6. 7. 2020

K článku s názvem „Nejděsivější hodina týdne“, zveřejněném v minulém čísle časopisu Říčanský kurýr, autor dodává, že text reflektoval zadání slohové práce v hodině českého jazyka, kterým bylo vtipné líčení ze školního prostředí na zadané téma. Práce, jejímž záměrem v žádném případě nebylo kohokoliv poškodit, byla  psaná s nadsázkou a bez spojitosti s konkrétními osobami či událostmi.

Krátká zpráva o přijímacích zkouškách

V pondělí 8. 6. a v úterý 9. 6.  proběhly jednotné přijímací zkoušky na Gymnáziu Říčany, p. o. Do čtyřletého oboru studia se přihlásilo 105 uchazečů a do osmiletého oboru studia 212. Vedení školy by rádo poděkovalo všem pedagogům, kteří zajistili hladký průběh přijímacího řízení v této komplikované koronavirové době. Děkujeme také rodičům a dětem za neutuchající zájem o studium na naší škole. 

Vedení školy

Úspěchy v SOČ

Uzavření škol počátkem března přineslo zásadní změny nejen do výuky, ale také zastavilo vyšší kola mnohých soutěží a olympiád. Byla to velká škoda pro naše úspěšné studenty, kteří v započaté cestě nemohli pokračovat.

Organizátoři Středoškolské odborné činnosti ale tuto prestižní soutěž neuzavřeli a zasadili se o realizaci krajského kola. 

Lukáš Ulma (C3, vedoucí práce Petra Posoldová) a Vojtěch Strnad (V8, vedoucí práce Jana Uhlíková) ke svým dokončeným pracím připravili prezentace, natočili videa a počátkem května v online obhajobě přesvědčili odbornou porotu o svých kvalitách.

Lukáš Ulma získal 1. místo v oboru Teorie kultury, umění a umělecké tvorby. Vojtěch Strnad naprosto jasně zvítězil v oboru Chemie. Oba postoupili do celostátní soutěžní přehlídky a i zde uspěli. Lukáš získal 2. místo, Vojtěch obsadil 6. pozici. Blahopřejeme.. 

                  D. Koukolová, školní garant SOČ

A jaké byly dojmy Doubravky?

Celý test čítal celkově 80 otázek, týkajících se teorie i praxe na letošní téma voda a organizmy v ní žijící. Na jeho vyplnění jsme měli pouze šedesát minut.

• Otázky v teoretické části mi připadaly poměrně těžké. Často se týkaly i témat, která ve studijních textech nebyla.

• V praktické části jsme poznávali hlavně rostliny, vodní hmyz a pouze jednoho savce - křečka polního.

• Letošní biologická olympiáda byla sice netradiční, ale i tak se mi líbila. Určitě šlo o zajímavou zkušenost a jsem ráda, že jsem měla možnost se jí zúčastnit.

Doubravka Malá, Sekunda

Úspěch v biologické olympiádě BIO

Z důvodu epidemie koronaviru se letošní krajské kolo biologické olympiády vůbec nemuselo konat. Organizátoři BIO dlouho řešili, jak v tomto mimořádném období zajistit pokračování soutěže. K jejímu zrealizování se rozhodli zejména z důvodu, ještě jednou naposledy zapojit do soutěže ty žáky, kteří ji díky absolvování středních škol opouštějí. Po zvážení všech možností zvolili distanční on-line test s využitím Informačního systému Masarykovy univerzity, který účastníci plnili na svých osobních počítačích ve stanoveném čase. 

Kategorie D pro nejmladší účastníky BIO měla téma „Těžký život ve vodě“. 

Je pro nás velmi potěšující výborný výsledek, kterého dosáhly naše sekundánky. 

V náhradním krajském kole BIO, kategorie D, jehož se zúčastnilo celkem 98 žáků, se neztratily. Karolína Kusá obsadila 2. místo, Doubravka Malá 3. místo a Kateřina Kolmanová 13. místo. 

V ústředním kole, v němž soutěžili žáci všech ZŠ a gymnázií ČR v konkurenci 578 soutěžících, obsadily Karolína 11. místo, Doubravka 16. místo a Katka 81. místo. Blahopřejeme.

                                                                                    

Úspěch v Astronomické olympiádě

Studentka kvarty Martina Pelantová se v krajském kole Astronomické olympiády na základě elektronického odevzdání řešení domácí části krajského kola umístila na hezkém 8. místě.

Na základě tohoto umístění byla pozvána k účasti na online mezinárodní soutěži Estonské Astronomické olympiády organizované  Estonskou AO a hvězdárnou v Tartu konané dne 23. dubna.

Nyní čekáme na vyhlášení celostátního pořadí, které bude určeno na základě výsledků krajského kola (váha 2/3) a mezinárodní online soutěže v Estonsku (váha 1/3). 

První tři nejlepší řešitelé v celostátním pořadí obdrží medaile. 

Celostátní pořadí prvních 25 v každé kategorii bude vyhlášeno 15. června 2020. Držíme palce. 

P. Hromas

 

Maturity 2020

Finis coronat opus – konec korunuje dílo

Od 15. 6. do 18. 6. proběhly na Gymnáziu Říčany ústní maturity. Jedna třída osmiletého a jedna čtyřletého studia ukončily po měsících nejistoty studium. Karanténa překazila maturitní ples, poslední zvonění, a dlouho se zdálo, že si maturanti ponesou maturitní známky vypočtené z posledních tří pololetí. Poněkud rozpačitý konec významného životního období.

Od počátku jsem svým studentům přála, aby maturitní zkoušku mohli skládat v tradiční podobě. Ne proto, že bych byla škodolibá, ale protože zkušenost, kterou maturitou nabydou, je nenahraditelná. Nejde jen o látku, nasoukanou do mozkových závitů. Možná je ještě důležitější, co se během těchto týdnů a dnů dověděli sami o sobě. Jsem schopen/a se učit celé dny bez biče nad hlavou? Zapamatuji si velké množství informací? Jsem trpělivý/á? Co se mnou udělá stres – ochromí mě, nebo vybudí k lepšímu výkonu? Zvyšuje se spotřeba čokolády přímo úměrně s blížící se zkouškou? Na tyto a další otázky si už letošní maturanti umí odpovědět. 

Všichni zkoušku zdárně složili, dveře na vysoké školy a do života mají otevřené. Se slzou v oku máváme na rozloučenou. Zatlačím slzu s myšlenkou, že se třeba za pár let vrátí a přivedou na gymnázium své děti.

Tak hodně štěstí a zdaru, děti moje! Budu čekat…

I. Remková, třídní oktávy

Potítko

Čas umí běžet různou rychlostí. 

Nervozita umí udělat své.

O tom by mohli vyprávět čerství maturanti, letošní absolventi říčanského gymnázia. 

 Vytažený žetonek zpečetil téma, více či méně připravené ještě v dnech “svatých”. Pak ale zbývalo 15 minut na všechno si vzpomenout, utřídit, zpocenou rukou předat na papír a připravit si vše předložit maturitní komisi. Kout učebny C4 se stal od 15. června  na čtyři dny místem s nejvyšší koncentrací myšlenek.

Záchytné laso v podobě slovníků, map, tabulek doplnila ještě žárovka. To pro případ náhlého zatmění. Stačilo sáhnout a rozsvítilo by se.

Lampička ale ani jednou nezablikala. Žádný ze studentů ji nepotřeboval. Mnozí “zářili” sami o sobě.

 Čas umí běžet různou rychlostí.

Skončily čtyři roky studia. Skončily maturity. 

Zbývá jen popřát, aby pomyslná žárovka byla vždy někde připravená!

                                                   D. Koukolová, třídní C4

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena