Gymnázium Říčany

5. 7. 2021

Úspěchy žákůsoutěžích a v olympiádách

Celostátní kolo olympiády v dějepisu a ve španělštině se neobešlo bez účasti našich studentů. Doubravka Malá z tercie výborně uplatnila svoje znalosti z dějepisu a získala 2. místo, septimánka Adéla Šedinová a Franziska Balkhausenová, žákyně 3. roč. prokázaly výbornou úroveň ve španělštině a získaly 3. a 7. místo.

Pěkných výsledků dosáhli naši žáci v krajských kolech chemické olympiády. V kategorii C obsadili sextáni P. Kletečka 2. místo a R. Budínek 6. místo, v kategorii D M.Teclová z kvarty 3. místo. Pavel Kletečka soutěžil ještě v krajském kole matematické i fyzikální olympiády, ve kterých získal 3. místo a 7. místo.

V krajském kole biologické olympiády obsadili v kategorii B sextán Jakub Sůsa 5. místo, v kategorii C získala K. Kolmanová z tercie 6. místo, v kategorii D sekundáni J. Parobek 4. místo a M. Kundrát 10. místo. Výborně si vedl i primán M. Tměj, který v konkurenci 95 soutěžících obsadil 11. místo.

Vítězkou krajského kole olympiády v českém jazyce se v kategorii ZŠ stala žákyně kvarty M. Teclová, J. Smíšková získala 3. místo.

 Úspěšní jsme byli i v krajském kole olympiády v německém jazyce, ve kterém K. Líbalová z kvarty obsadila v kategorii IIB 2. místo, v kategorii III. A K. Končická, žákyně septimy 6. místo.

V krajském kole soutěže „Kraje pro bezpečný internet vybojovala M. Turnvaldová z kvarty v kategorii do 13 let 4. místo.

Blahopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy!                               

Celostátní a krajské kolo SOČ

a úspěchy našich žákyň

26. dubna se čtyři naše studentky účastnily krajského kola SOČ. Zúročily tak svoji snahu při psaní ročníkových prací a podařilo se jim obsadit první, druhé, páté a dvanácté sto.

Oceněné studentky:

Marie Šebková (V8), 1. místo v oboru 15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby, téma: Kouzla a techniky filmového střihu

Klára Zdeňková (C4), 2. místo v oboru 7. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství, téma: Vliv negativní energetické bilance v průběhu březosti dojnic českého strakatého a holštýnského skotu na hmotnost jejich telat 

Anastázie Šachová (C4), 5. místo v oboru Biologie, téma: Trasování proteinu PRC-1 a rozpadu mikrotubulů pomocí interferenčního rozptylového mikroskopu 

ra Mondscheinová (C4), 12. místo v oboru 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času, téma: Psychologické experimenty

Do celostátního kola SOČ pak postoupily Maruška Šebková a Klára Zdeňková. Maruška obsadila krásné 2. místo a Klára 6. místo.

Oběma dívkám gratulujeme a děkujeme jim za skvělou reprezentaci školy.           

 

Maturita za námi

Na začátku června řada z nás nemohla samou nervozitou ani dospat. Že bychom ty tři dny nabité zkoušením mohli ve zdraví přežít, se zdálo neskutečné a nepravděpodobné. Ale přežili jsme, prošli jsme si „bránou do dospělosti“, která za námi zavřela všechna ta léta více či méně pilného studia, a statečně jsme se poprali se zkouškami, které měly ověřit stav našich vědomostí, znalostí, schopností a hlavně nervů.

Byla to opravdu jedinečná a vzácná zkušenost, jak naši profesoři slibovali. Snad v nás všechno to dobré, co jsme si od maturity odnesli, zůstane napořád.

Děkujeme našim zkoušejícím za podporu, laskavost a shovívavost a přejeme mnoho štěstí a síly všem maturantům, kteří přijdou po nás.

Marie Šebková, nyní již absolventka gymnázia

Částečné zatmění Slunce

10. června proběhlo v České republice částečné zatmění Slunce. Vesmírné divadlo mělo probíhat mezi 11:42 - 13:35. Panovala obava, že sluneční kotouč bude zakryt oblačností nebo přijde déšť a z pozorování sejde. Dalekohledy byly vyneseny na školní pozemek a připraveny částí studentů septimy v součinnosti s učiteli fyziky a výtvarné výchovy k pozorování. Obraz Slunce byl přes soustavu zrcadel dalekohledu a vhodně zvolený objektiv promítnut na plátno zavěšené na štaflích zapůjčených panem školníkem. K dispozici všem příchozím byly též brýle, dva triedry a čočkový dalekohled, vše vybavené speciálními filtry pro přímý pohled na Slunce. 

Jakmile nastal začátek zatmění, přicházeli studenti jednotlivých tříd gymnázia se svými vyučujícími. Maximum zatmění nastalo ve 12:37, kdy Měsíc zakrýval přibližně 17 % obsahu slunečního kotouče.

I když občas pozorování bránila oblačnost, většinu doby byl úkaz dobře viditelný. Bouřka s pořádným lijákem přišla až později odpoledne, kdy bylo již dávno po úkazu. 

Zážitek to byl nevšední a mnozí studenti ho mohli společně sdílet poprvé ve svém životě.  Pokud jste zatmění nemohli pozorovat, nezoufejte, další zatmění, opět částečné, u nás nastane 25. října 2022. Pavel Hromas

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena