Gymnázium Říčany

30. 9. 2021

Výzva 2021, KA1 – Krátkodobé projekty ve  školním vzdělávání, KA122-SCH

Název projektu: „Gymnazium Ricany“

Registraččíslo projektu:  2021-1-CZ01-KA122-SCH-000018937

Gymnázium Říčany se stalo úspěšným předkladatelem projektové žádosti v rámci vzdělávacího programu Erasmus+ , projektu Mobility osob, aktivity Krátkodobé projekty mobilit z Výzvy 2021 Evropské unie. Škola obdržela grant ve výši 191 116 € (cca 4 873 000 Kč) na zahraniční stáže žáků a pedagogů.

Projektu se účastní 19 žáků a 11 pedagogických pracovníků.

Žáci se budou po dobu pěti měsíců vzdělávat v zahraniční škole dle svého výběru v Irsku, Španělsku nebo Německu. Zúčastní se běžné výuky v zahraniční škole a okusí každodenní život v zemi a regionu dle své volby. Ubytováni budou v hostitelské rodině, kde zažijí život běžné rodiny. Žáci vyjedou ve druhém pololetí školního roku 2021/2022 nebo v prvním pololetí následujícího školního roku. Do programu se přihlásili žáci z kvinty osmiletého studijního programu a z druhého a třetího ročníku čtyřletého studijního programu.

Pedagogové vyjedou na dva týdny do Irska, Španělska, Itálie a na Maltu. Jejich vzdělávací kurz bude zaměřen nejen na zdokonalení se v cizím jazyce; každý kurz je zaměřen i na prohloubení odborných znalostí. Vyučující angličtiny a španělštiny si dle svého zájmu vybrali metodologické a didaktické semináře, které jim přiblíží další způsoby, jak efektivně, živě a neotřele jazyk žáky učit. Velmi nás těší, že kurzů se účastní i vyučující zeměpisu, dějepisu a biologie. Vyučující zeměpisu navštíví lokality v cílové zemi a získá materiály k výuce svého předmětu. Vyučující dějepisu v rámci pobytu navštíví historicky významná místa daného regionu a vyučující biologie se seznámí s metodou CLIL, kdy je odborný jazyk využíván při výuce nejazykového předmětu.

Zuzana Pokorná, ředitelka školy

 

 

INOVATIVNÍ METODY VE VÝUCE

Rada Středočeského kraje schválila 26. srpna 2021 rozdělení 76 452 558 Kč mezi 61 krajských škol na zavádění inovativních metod do výuky. Jde o první část z 95 milionů Kč určených na zlepšení materiálně  technického vybavení škol z celkového balíku 100 milionů Kč na podporu inovací, o který Zastupitelstvo kraje navýšilo rozpočet školství letos v únoru.

Gymnázium Říčany podalo žádost na 2 000 000 Kč, která byla schválena. Projektovým záměrem je výměna dvaceti kusů chromeboxů za nejnovější počítače s operačním systémem Windows ve všech učebnách školy a pořízení a montáž pěti kusů dvoukřídlých posuvných interaktivních tabulí včetně dataprojektoru, SW příslušenství, licencí a HW příslušenství. V projektu je počítáno i s integrací všech zařízení do stávající sítě. Modernizace počítačů v učebnách zajistí kompatibilitu s aplikacemi, prohlížeči a dalšími nástroji, které chceme ve výuce používat. Dovybavení tříd interaktivními tabulemi zvýší komfort a úroveň výuky.

Zuzana Pokorná, ředitelka školy

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena