Gymnázium Říčany

1. 5. 2022

 

ERASMUS+_studenti našeho gymnázia v Irsku

Od konce měsíce ledna se naši dva studenti účastní tzv. dlouhodobé mobility programu ERASMUS+ v Irském Dublinu. Navštěvují školu New Cross College. V Irsku se velmi dobře aklimatizovali a vytvořili řadu nových přátelství. Studium jim přijde oproti studiu na naší škole poměrně lehké, soustředí se tedy především na zlepšení svých jazykových dovedností. Oběma studentům se líbí, že některé předměty jsou méně teoretické a rádi navštěvují např. hodiny Wood technology – práce se dřevem. V rámci výuky měli již možnost dobře poznat Dublin a okolí, navštívili Pheonix Park, EPIC a GPO muzeum a podívali se i do města Cork. V průběhu měsíce března měli možnost zažít např. oslavu známého dne sv. Patrika, patrona Irska. Počátkem měsíce jsme byli velmi potěšeni zprávou Jana Maška, který na studijní stáži velmi úspěšně reprezentoval naší školu. Spolu se svým italským spolužákem se účastnil irské celostátní soutěže „Building the future” viz. CIF Challenge - Construction Industry Federation. Zadáním bylo navrhnout rezidenční bytovou zástavbu, která zohledňuje principy udržitelnosti, zabývá se tématikou změny klimatu, řeší bytovou krizi a je inovativní. Honza na projektu pracoval v rámci předmětu Construction Studies, měl navrhnout budovu a v programu Blender a Floorplanner vymodelovat její návrh. Se svým spolužákem spolupracovali přímo s firmou Flynn Construction a mezi 105 projekty (ze 44 škol) v rámci celého Irska obsadili druhé místo. Na www stránkách naší školy v sekci Aktivity, podsekci Práce žáků si můžete Honzův návrh prohlédnout. 

M. Dvořáková

 

Dobročinná sbírka pro Ukrajinu

V pondělí 4. dubna se na našem gymnáziu uskutečnila dobročinná sbírka pro Ukrajinu. Od 8 do 16 hodin dobrovolníci z řad studentů přebírali věci od lidí, kteří se rozhodli pomoci. Přispět mohl kdokoliv donesením hygienických potřeb, trvanlivých potravin a dalších užitečných věcí. Vybrala se spousta potřebných věcí a zapojili se nejen žáci a profesoři, ale i široká veřejnost. Děkujeme všem, kteří se zapojili, a snad se nám při další podobné akci bude dařit stejně úspěšně. Věci byly převezeny na říčanskou faru, odkud poputují tam, kde je bude zapotřebí.

Anna Sechserová, C2 

 

Dny evropského filmu

V rámci exkurzního dne se dne 12. dubna třída septima, C1 a C3 sešli v Praze v pasáži u kina Světozor. Třídy se společně s Ondřejem Danielem z Ústavu světových dějin FFUK vydali na několik míst okolo Václavského náměstí, která historicky souvisí s rozličnými menšinami žijícími v Praze. Většina příběhů souvisela s devadesátými léty a věnovala se problematice rasistické trestné činnosti. Z obchůzky se třídy vrátily do pasáže a po půlhodinovém rozchodu, stráveném mnohými v přilehlé Františkánské zahradě, se přesunuly do malého sálu kina Světozor. Promítán byl německý (a německy) film Ivie jako Ivie pojednávající o dvou nevlastních německých sestrách, jejichž otec pocházel z Afriky a ani jedna ho nikdy řádně nepoznala. Vzájemně se potkaly až v okamžiku, kdy se mladší ze sester chce dostat na otcův pohřeb a přeje si, aby starší sestra odjela s ní. Zauzlení nastane ve chvíli, kdy po seznámení se s přáteli starší sestry mladší sestra vytvoří dosud neexistující problém rasové diskriminace a všichni se vzájemně rozhádají. Názory, které bylo možné v sále po skončení filmu zaslechnout, byly různé.

Žáci septimy

 

Druháci si svou exkurzi odprezentovali sami

Studenti druhého ročníku si den exkurze užívali v Praze na trase mezi Starým Městem, Malou Stranou, Královskou zahradou a své putování zakončili u Bílkovy vily. Zastávky zejména ve Vrtbovské zahradě a v chrámu sv. Mikuláše určitě stály za to!

                                                                                    I. Zarachovská

 

Exkurze do čistírny odpadních vod (ČOV) Říčany

Žáci primy jako první navštívili na konci března nově zrekonstruovaný areál čistírny odpadních vod. Při prohlídce jsme se dozvěděli, že ČOV je jeden z producentů CO2, který  zapříčiňuje skleníkový efekt. Za to ale vyčistí vodu, která přichází  do čistírny z celých Říčan. Průvodci nás seznámili s celým procesem čištění vody a ukázali nám dispečink, díky kterému kontrolují chod čistícího procesu. Byli jsme překvapeni, že čištění odpadních vod má co do činění nejen s biologií a ekologií, ale i s chemií, fyzikou, matematikou. Uvědomili jsme si, že čištění vod není jen chemické, ale je možné vodu čistit biologicky, tedy šetrně k životnímu prostředí. Pozorovali jsme postup čištění vody, při kterém se spotřebovává hodně elektrické energie. Vyfiltrování jednoho kubického metru  vody stojí přibližně 4 Kč.. Díky této exkurzi jsme si uvědomili, že je potřeba šetřit vodou, zbytečně neznečišťovat odpadní vodu a být tak šetrnější k životnímu prostředí.

Všechny nás to moc bavilo a doufáme, že i vy budete mít možnost navštívit ČOV Říčany.

Žáci primy

  

Lepší vrabec v hrsti

S Johanou z partnerského města Grabow mají žáci V6 a C4 možnost si zpestřit výuku německého jazyka prostřednictvím on-line výuky, kterou jsme rozdělili do tří bloků v průběhu měsíce února a března. 

Lepší vrabec v hrsti…

Pokračování věty, ve které figuruje holub, jistě všichni známe. Jenomže v češtině. Jak stejné přísloví zní v němčině, o tom byla řeč během online hodiny němčiny sexty Říčanského gymnázia. Na jedné straně obrazovky nás sedělo dvanáct a na druhé s námi z Německa komunikovala sympatická rodilá mluvčí Johanna. Porovnávali jsme české a německé znění dalších přísloví a vůbec nás zajímaly rozdíly a shody, čemu se Češi a Němci smějí, co rádi jedí nebo jak se oblékají. Jsou před námi ještě dvě podobná setkání a už se těšíme. Mimochodem přísloví s vrabcem a holubem za západní stranou hranice zní: Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.                                         

                                                                                                                Jana Hejnová, Sexta

 

 

 

Český den proti rakovině 2022

 

Přijďte si koupit žlutou kytičku od studentů gymnázia a podpořte s námi sbírku Ligy proti rakovině  

Kdy: středa 11. 5. od 8:00 do vyprodání 

Kam: před budovu Gymnázia Říčany, Komenského nám. 

 

   

Literární rallye C4 a V8

Dne 29. března jsme se spolu s paními profesorkami Dvořákovou a Zarachovskou vydali do Pražského literárního domu. V úvodu jsme byli seznámeni se spisovateli, kteří píší a psali v německém jazyce, kteří žili a působili na území dnešní České republiky. Do této skupiny patří nejen Franz Kafka, ale i další známí a mezinárodně uznávaní autoři jako jsou Max Brod, Franz Werfel, Egon Erwin Kisch a Rainer Maria Rilke. Poté jsme pracovali ve skupinách. Každá dostala svou vlastní mapu s úkoly v německém jazyce. Díky různorodým úkolům jsme následně v Praze objevovali místa spjatá s autory pražské německé literatury. Po návratu jsme společně vyhodnotili naše objevy a ukázali si fotografie, které jsme pořídili. V závěru nám byla nabídnuta možnost zúčastnit se kulturních a vzdělávacích akcí, odborných přednášek a různých výstav a besed pořádaných Pražským literárním domem, což by se někomu mohlo hodit k budoucímu studiu. Celý program byl velice zajímavý, všichni si den moc užili a komu není literatura lhostejná, určitě se vrátí.

 Tereza Znamenáčková, C4

 

 

 

 

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2022 Všechna práva vyhrazena