Gymnázium Říčany

29. 5. 2022

Institut Cervantes - kousek španělské kultury v Praze

V prvním dubnovém týdnu navštívila skupina kvartánů a část druháků, kteří se učí španělštinu, Instituto Cervantes v Praze. Jedná se o nejvýznamnější španělskou instituci zabývající se výukou španělského jazyka, kultury a tradičních tanců s pobočkami po celém světě. Institut také organizuje letní tábory, výstavy, promítání filmů, besedy se španělsky mluvícími spisovateli a jinými umělci. e velké posluchárně se nám ochotně věnovat rodilí mluvčí. Jako první s námi, samozřejmě ve španělštině, mluvila samotná ředitelka institutu Luisa, dále přišel pár slov prohodit usměvavý a sympatický profesor Juan, který nám popisoval svoji práci a následně nám kladl otázky, za jejichž zodpovězení rozdával drobné odměny. S Petrou, která se stará o oddělení kultury, jsme strávili nejvíce času, provedla nás i expozicí

o lidském přístupu španělských diplomatů během holokaustu a ukázala nám celou budovu a učebny. Prohlídku institutu jsme zakončili v knihovně Carlose Fuentese, kde jsme dostali prostor na prohlídku knih, DVD přehrávačů, učebnic a jiných vzdělávacích materiálů. Celou exkurzi jsme si moc užili a už se nemůžeme dočkat další.

S. Hajná, K. Kusá, kvarta

Den Země na Gyri

Dne 21. dubna připravili studenti a profesoři gymnázia opět po tříleté pauze akci ke Dni Země. Studenti si za pomoci profesorů přichystali pro žáky z blízkých základních škol stánky s různými zábavnými a naučnými aktivitami o planetě Zemi, o přírodě a její ochraně. Návštěvníci se mohli podívat i na Foucaultovo kyvadlo, které dokazuje rotaci Země, mohli si vyrobit vlastní horninu, naučit se rozpoznat pravé fosilie od fosilních stop, zamyslet se nad spotřební módou a jejím dopadem na životní prostředí, udělat si biologický kvíz, seznámit se s náhradou plastových lahví, která se dá i sníst a dalším využitím plastů, pokusit se určit, jak dlouho se jaká látka v přírodě rozkládá a zkusit si i další aktivity. Všechna stanoviště měla velký úspěch, ale jasným favoritem bylo stanoviště chemie, kde nadšenci sledovali různé pokusy a dokonce si i některé bezpečné vyzkoušeli. Všichni jsme si tento den užili a návštěvníci si kromě sladkých odměn odnesli i svoje výtvory a spoustu zajímavých informací.

A. Sechserová, C2

Poděkování

Děkujeme panu starostovi za možnost využití pozemku v majetku Města Říčany k uskutečnění projektového Dne Země.

Exkurze v rámci výuky německého jazyka

Ve dnech 21. – 22. 4. absolvovali studenti gymnázia Říčany německojazyčný výlet. Navštívili dvě německá města Regensburg a Passau a rakouský Linz. V Regensburgu je čekala komentovaná prohlídka historického centra. Po příjezdu do Passau se uskutečnila bojovka, pomocí které se zorientovali po městě (Stadtrallye). Druhý den poznali studenti Passau i z jiného pohledu. Byli na projížďce lodí, po níž se přesunuli do Lince, kde navštívili muzeum budoucnosti Ars Electronica. Všem studentům se výlet velmi líbil, a proto bychom chtěli poděkovat paním profesorkám Dvořákové a Větrovské za jeho organizaci a už se moc těšíme na další školní výlet.

M. Popsimov, septima

Exkurze do Ústavu anorganické chemie

Dne 29. dubna jsme se v rámci chemického semináře vydali na exkurzi do Ústavu anorganické chemie v Řeži u Prahy. Dozvěděli jsme se různé informace o struktuře a vlastnostech boranů, které se zde zkoumají. Také jsme si zde zahráli únikovou hru s chemickou tematikou. Hráli jsme ve dvou týmech a rychlejší tým vyhrál trička. Exkurzi jsme si moc užili. Děkujeme panu profesoru V. Strnadovi, že nám exkurzi zorganizoval.

N. Škardová, septima

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2022 Všechna práva vyhrazena