Gymnázium Říčany

7. 7. 2022

PŘÍPRAVNÉ KURZY NA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2023 

Gymnázium Říčany pořádá přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky pro žáky 5. a 9. ročníků základní školy. 

Termíny: úterý 15.30 – 17.10 nebo sobota 8.30 – 10.10 (vždy 45 min ČJ a 45 min MAT + 10 min přestávka mezi jednotlivými bloky) 
Cena: 3 800 Kč/pololetí (pololetí = 12 lekcí),

1. pololetí: říjen – prosinec,

2. pololetí: leden – březen 

Přihlášení: pripravny_kurz@gyri.cz, specifikujte, o kterou úroveň (5. nebo 9. ročník) a o který kurz (úterý nebo sobota) máte zájem 

PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE DO 5. 9. 2022 

 

Úspěchy studentů v krajských, celostátních a mezinárodních vědomostních soutěžích 

V krajském kole soutěže v jazyce španělském nás ve všech kategoriích skvěle reprezentovali naši studenti. V kategorii SŠ I se kvintán Vlastimil Špok umístil na 1. místě, v SŠ II obsadila oktavánka Kačka Pokorná 2. místo a v SŠ III obhájila 1. místo maturantka Adéla Šedinová. Do celostátního kola soutěže se tak probojovali Vlasta s Adélou. V konkurenci obstáli, Vlasta se umístil na sedmém a Adéla na šestém místě. 

Velkou radost nám udělali naši žáci v krajském kole biologické olympiády. V kategorii D získali sekundáni Michal Tměj 2. místo a Veronika Havlíčková 6. místo. V kategorii C obsadili terciáni Martin Kundrát 1. místo, Jan Parobek 4. místo a Katka Kolmanová z kvarty 5. místo. 

I v dalších krajských kolech vědomostních soutěží naši žáci nezklamali. V dějepisné olympiádě získal v kategorii I. Jan Parobek z kvarty 1. místo, v olympiádě v českém jazyce vybojovala 4. místo septimánka Kateřina Palečková. 

Z chemické olympiády kategorie B přivezl 3. místo septimán Pavel Kletečka, který nás reprezentoval i v krajském kole SOČ, kde kraloval a získal 1. místo.

V astronomické olympiádě obsadil v kategorii H Michal Tměj 1. místo a v kategorii C sextánka Martina Pelantová 4. místo. 

Úspěšní byli naši žáci v soutěži Matematický klokan. V kategorii Benjamín obsadili sekundáni Karel Hojný 1. 
místo a 3. místo Linda Sikorová. V kategorii Junior a Student vybojovali 1. místa sextán Hynek Tolar a septimán Pavel Kletečka. 

V zemském kole soutěže Certamen Latinum získala 3. místo Eliška Hrubošová z septimy a úspěšná byla 
i v olympiádě v německém jazyce, kde obsadila v kategorii III. A 2. místo. 

Největších úspěchů dosáhli žáci v celostátních a mezinárodních kolech vědomostních soutěží! Septimánka Eliška Hrubošová získala v soutěži Den s překladem – latina výborné 2. místo a v soutěži Cena B. Müllerové byla mezi prvními šesti. 

V celostátním kole Kybersoutěže v kategorii Junior obsa-dil 1. místo tercián Vojtěch Čepička, který nás reprezentoval i v mezinárodní soutěži Baltie, ve které Vojta získal vynikající 3. místo. 

Studentům gratulujeme a děkujeme jim za skvělou reprezentaci školy. 

 Po dvou letech trápení s covidem mohli konečně naši maturanti a maturantky prožít slavnostní předání maturitních vysvědčení společně se svými rodiči a blízkými v aule našeho gymnázia. 
Slavnost obohatila úspěšnou dramaturgií a krásným zpěvem společně s pěveckým sborem paní profesorka I. 
Remková, která byla i vtipnou průvodkyní celého ceremoniálu. 

Děkujeme za krásný zážitek! 
 


Ve středu 18. 5. se vybraní studenti Gymnázia Říčany zúčastnili Krajského přeboru v orientačním běhu v Dobříši. I přes to, že jsme neměli obsazené všechny věkové kategorie, a navíc soutěžily orienťácké velmoci, jako je Kamenice a Dobříš, se naši sportovci v pořadí jednotlivců vůbec neztratili a vybojovali perfektní umístění.

 V soutěžní kategorii DH7 + DH9 obsadili Veronika Havlíčková, Sára Šunková, Berta Šunková, Sára Vaughanová, Karel Hojný, Lukáš Kohoutek v konkurenci 14 škol 4. místo, a to navzdory chybějícím chlapcům v H9. V dílčích soutěžních kategoriích jsme dokonce získali místa na stupních vítězů. 

Individuální výkony a výsledky nesoutěžních kategorií jasně ukazují sílu orienťáku na Gymnáziu Říčany. Pokud bychom měli chlapce v H9 kategorii a do dvojice DS a HS, pak by nás v obou kategoriích „bedna” pravděpodobně neminula. A dost možná i pozice nejvyšší. Na závěr bych ráda poděkovala panu Michalu Pelantovi za pomoc s organizací a doprovod na akci samotnou. 

M. Kozáková 

Návštěva Goethe-Institutu 

Dne 2. června navštívili studenti sexty a septimy gymnázia Říčany Goethe-Institut nacházející se v Praze na Masarykově nábřeží. Jedná se o německý kulturní institut s celosvětovou působností ve více než 90 státech a cílem této návštěvy byla účast na českém finále debatní soutěže Jugend debattiert in Mittel-, Ost- und Südosteuropa tedy Debata mládeže ve střední, východní a jihovýchodní Evropě. Ovšem ne jako soutěžící, ale jako publikum. 
Studenti měli možnost nahlédnout do světa němčiny a zaposlouchat se do vyostřené debaty na téma „Sollen in der Europäischen Union die nationalen Staatsangehörigkeiten durch eine europäische Staatsangehörigkeit ersetzt werden?”, v překladu „Měla by být národní občanství v Evropské unii nahrazena evropským občanstvím?” Samotná debata trvala něco málo přes dvacet minut, avšak program byl zpestřen jak pár slovy od sponzorů soutěže, tak hudebním vystoupením a ukončen vyhodnocením a vyhlášením vítěze. Nechybělo ani bohaté občerstvení v podobě sladkých zákusků, slaných jednohubek a kávy. 
Studentům se návštěva moc líbila a zároveň je inspirovala k angažování se v soutěži v následujících ročnících. Byla poučná nejen z jazykového, ale i sociálně problematického hlediska, kdy byli studenti seznámeni s významem věcné argumentace, schopností formulace svých názorů a jejich následné přesvědčivé prezentace a celkově s významem debaty jako nástrojem demokratické výměny názorů. 

Anna Kloučková, 
sexta 


 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2023 Všechna práva vyhrazena