Gymnázium Říčany

27. 8. 2022

Slovo ředitelky školy

Milé žákyně, milí žáci, kolegyně a kolegové, rodiče, přátelé Gymnázia Říčany,

prázdniny se – jako každý rok – přehouply rychleji než by si (především) žáci přáli a opět stojíme na prahu nového školního roku odpočatí a odhodlaní přijímat jeho výzvy.

Vítáme vás tedy do školního roku 2022-2023.

 

JAKÉ NOVINKY NÁS LETOS NA GYRI ČEKAJÍ?

Od tohoto školního roku se žáci nižšího gymnázia vzdělávají podle upraveného Školního vzdělávacího programu. Asi nejpodstatnější změnou je posílení vzdělávací oblasti Informatika. S posílením v této oblastí souvisí i vybavení školy moderní IT technikou. V současné době realizujeme projekt Středočeského kraje nazvaný Finanční podpora na vytvoření podmínek pro zavádění inovativních metod do výuky za 2 mil. Kč. Z těchto peněz opravujeme a připravujeme dosud nevyužívaný prostor budovy, kde vzniká multimediální učebna s šestnácti počítačovými stanicemi, robotikou a virtuální realitou.

Znovu přivítáme zahraniční lektory. Freddie bude vést konverzační hodiny angličtiny a povede seminář; Maria bude jedenkrát týdně v tandemové výuce španělštiny u pokročilých skupin, a od tohoto školního roku u nás budou působit v tandemu i rodilí mluvčí z Německa – studentka VŠ Julia a Němec trvale žijící v Praze Florian.

Po nepředpokládaných peripetiích vyjede dalších 17 žáků na pětiměsíční stáž na střední školy do Irska, Německa a Španělska.

Žáci posledních dvou ročníků si mohli vybrat z rozšířené nabídky seminářů, které by jim měly pomoci při přípravě na maturitu a vysokou školu.

Žáci prváku/kvinty si letos také vybírali z rozšířené nabídky volitelných předmětů – mohli si vybrat mezi latinou, anglickou gramatikou a reáliemi, deskriptivní geometrií nebo matematickými cvičeními.

Žáci mohou navštěvovat i jeden z kroužků pořádaných vyučujícími a externími lektory. Nabídku je letos pestrá – příprava na certifikát FCE, španělština, němčina, latina, francouzština, matematika – hlavolamy – logické hry, přírodovědný kroužek, mineralogický kroužek, fyzikální kroužek, pěvecký sbor, dramaticko-loutkový kroužek a Klub mladého diváka.

 

Neméně důležitou oblastí pro wellbeing žáků a učitelů je prostředí, ve kterém trávíme podstatnou část produktivního času. V minulém školním roce byly zrekonstruovány dvě kanceláře a čtyři kabinety, které jsou kompletně vybaveny moderním a účelným nábytkem.

V přízemí školy, kde se nachází šatní skříňky, byl umístěn pingpongový stůl, aby si žáci procvičili nejen hlavu, ale i tělo. Městu Říčany děkujeme za dotaci v rámci participativního rozpočtování ve výši 18 000 Kč. Z těchto peněz si žáci pořídili pálky, síťky a sedací pytle k ping-pongu a dále sedací pytle a podsedáky, které rozmístí po budově.

V šatnách došlo dále k odstranění nepoužívaných dveří od bývalých šaten. Vzniklé plochy nám poskytují prostor pro umístění informačních a kreativních nástěnek a také plochu, kde odcházející ročníky zanechají svou stopu. Tento prostor bude vybaven sedačkami a stane se z něj relaxační zóna.

Zdi šaten si žáci budou moci pod vedením vyučujícího výtvarné výchovy vyzdobit a zpříjemnit si tak vstup do budovy i vstup do nového dne.

 

A NA ČEM BUDEME PRACOVAT LETOS?

V tomto školním roce začínáme s úpravou školního vzdělávacího plánu pro vyšší gymnázium. Žáci se od druhého ročníku/sexty rozhodnou, zda se chtějí věnovat více přírodovědným nebo humanitním předmětům dle svého zájmu.

Pevně doufáme, že se nám znovu podaří získat finance z dalšího kola projektu Středočeského kraje Finanční podpora na vytvoření podmínek pro zavádění inovativních metod do výuky. Z těchto 5 mil. Kč chceme realizovat dvě akce:

První je rekonstrukce půdních prostor (dnešní učebna výtvarné výchovy), kde vznikne krásný prostor pro výuku i neformální aktivity.

Druhou je vybavení zázemí pro výuku biologie. V září 2023 je plánováno dokončení výstavby sportovní haly. Spolu s ní nám Středočeský kraj staví také učebnu, laboratoř a kabinet biologie, které vybavíme z prostředků výše zmíněného projektu Inovativní metody ve výuce.

I letos budeme žádat o grant Erasmus+ pro žáky, kteří mají zájem studovat jedno pololetí v cizině.

Milé žákyně, milí žáci, kolegyně a kolegové, rodiče, přátelé Gymnázia Říčany, přejeme vám všem úspěšný školní rok. Ať se vám podaří všechny výzvy pokořit!

                                                                                                       Zuzana Pokorná, ředitelka gymnázia

 

 

PŘÍPRAVNÉ KURZY NA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2023

Gymnázium Říčany pořádá přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky pro žáky 5. a 9. ročníků základní školy.

Termíny: úterý 15.30 – 17.10 nebo sobota 8.30 – 10.10 (vždy 45 min ČJ a 45 min MAT + 10 min přestávka mezi jednotlivými bloky)

Cena: 3800 Kč/pololetí (pololetí = 12 lekcí), 1. pololetí: říjen – prosinec, 2. pololetí: leden – březen

Přihlášení: pripravny_kurz@gyri.cz, specifikujte, o kterou úroveň (5. nebo 9. ročník) a o který kurz (úterý nebo sobota) máte zájem

PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE DO 5. 9. 2022

 

Exkurze v závěru školního roku

V pondělí 20. 6. naše třída navštívila výstavu UNIVERSUM – ČLOVĚK – INTELIGENCE pořádanou Goethe institutem v Národní technické knihovně. Prohlédli jsme si interaktivní výstavu týkající se několika témat. Jednotlivé části se zabývaly vesmírem, funkcí a myšlenkovými pochody mozku, vlivem člověka na přírodu či průřezem lidské historie. Každý si tedy mohl najít to své. 

Pracovali jsme ve skupinkách, kdy jsme pomocí tabletu odpovídali na soubor otázek. Správné odpovědi se skrývaly různě po výstavě, museli jsme si ale poradit s faktem, že všechny informace byly zapsány v němčině. Většina z nás tuto překážku hravě zvládla a i něco zajímavého ze světa vědy si odnesla. Získali jsme tak zdravé sebevědomí, že i článkům rozebírající poněkud náročnější témata, porozumíme.

P. Hanzal, V6

 

V úterý, 28. 6. jsme navštívili Den otevřených dveří na Velvyslanectví SRN v Praze. Německá část naší třídy se zúčastnila krátkého animačního programu, ve kterém jsme si společně zahráli různé hry v německém jazyce. Poté jsme měli možnost prohlédnout si všechny stánky po celém areálu nabízející širokou škálu aktivit a upomínkových předmětů spojených s Německem, které jsme obdrželi za vyplnění pracovních listů. Akce nabízela také hudební vystoupení a prohlídku reprezentačních prostor Lobkovického paláce. Byl zde i vyhrazený prostor pro malé nadšence německého jazyka, kteří si mohli zahrát fotbal či si společně zazpívat. Nesměly chybět také stánky s německými kulinářskými specialitami.

Po krátkém rozchodu a doplnění sil jsme pokračovali na výstavu Retro muzea v nákupním centru Kotva. K vidění bylo mnoho z běžného života 70. a 80. let minulého století. Zaujal nás především psací stroj, koutek s retro hračkami a dobová hudba a oblečení.

Vilma Blumentritová, C3

 

Vzpomínka na maturitní a imatrikulační ples v Národním domě na Vinohradech 22. 6. 2022 ve fotografii

 

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2023 Všechna práva vyhrazena