Gymnázium Říčany

31. 10. 2022

 

Exkurze do Výzkumného ústavu živočišné výroby 

Dne 16. září měli možnost studenti předmaturitních a maturitních ročníků, především seminárníci biologie a anatomie, navštívit Výzkumný ústav živočišné výroby v Uhříněvsi. Nejdříve nás čekala teoretická část a seznámení s jednotlivými pracovišti ústavu. Ke slovu se dostali odborníci z oddělení např. Technologie a techniky chovu hospodářských zvířat nebo Fyziologie výživy a jakosti produkce. Následně jsme se převlékli do jednorázových laboratorních plášťů a rozdělili se do tří skupin. Každá skupina navštívila celkem tři výzkumná stanoviště. Na prvním stanovišti nám vysvětlili teorii testování živočišných produktů a poté jsme dostali možnost si testování sami vyzkoušet. Druhá laboratoř se věnovala genetické praxi. Pracovali jsme s profesionálními pipetami a vyzkoušeli si celý proces klonování DNA i replikaci, transkripci a translaci virů. Na posledním stanovišti jsme se zabývali výrobou a mícháním krmiv především pro skot.

Nakonec jsme si ověřili naše znalosti a pozornost při výkladu v krátkém testu. 

Chtěli bychom poděkovat naší paní profesorce a Výzkumnému ústavu živočišné výroby za zorganizování této krásné exkurze.  

Julie Doležilová, C4

 

Adaptační kurz tříd primy, prvního ročníku a readaptační kurz kvinty, Zbraslavice 19. - 21. září 2022

Změna školy a začlenění se do nového kolektivu je jedním z nejnáročnějších kroků pro mladého člověka. Adaptační a readaptační kurzy jsou vhodnou a žáky velmi pozitivně přijímanou formou ke stmelení a k posílení celého kolektivu.

 

A jaké byly postřehy přímých účastníků?

Adam Zedek, C1

Hned první den, po příjezdu do kempu ve Zbraslavicích jsme se seznámili s vedoucími a rovnou začali s aktivitami. Vedoucí byli přívětiví a příjemně se s nimi spolupracovalo (Pája je borec!). Pokud jde o aktivity, tak můžu za příklad uvést třeba stavbu nosítka pro paní profesorku Kvisovou nebo naše domečky symbolizující třídu, jak bychom si ji přáli. Celkově nás aktivity bavily a troufnu si říct, že nás doopravdy stmelily a naučily pracovat jako tým.

Matěj Bezstarosti, C1

Jako třída jsme se shodli, že nám adaptační kurz velice pomohl v komunikaci a dohodě mezi sebou. Zlepšil nám kolektivní práci a při tom všem jsme si ho náramně užili. Před kurzem jsme se dostatečně neznali a atmosféra ve třídě nebyla nejlepší. Po jeho absolvování se každý z nás cítí ve třídě více komfortně a jsme nyní jako jedna velká rodina.

Sofie Pětvalská, prima

Adaptační kurz byl plný různých seznamovacích her. Poznali jsme, jaké máme zájmy, co děláme za sporty nebo na jaký hudební nástroj hrajeme. Seznamovali jsme se nejen navzájem se spolužáky, ale také s naší paní učitelkou, dozvěděli jsme se o ní různé zajímavosti, např. že její nejoblíbenější nápoj je kola. Všichni jsme se shodli, že nejlepší věc, kterou jsme zde dělali, byly padáky pro vejce.

Moc děkujeme profesorům, že nám zařídili tento kurz, máme na něj hezké vzpomínky, určitě na celý život.

 

Ekologická olympiáda

Jako každý rok se i letos pro studenty středních škol konalo ve Vlašimi Středočeské kolo Ekologické olympiády. Soutěž byla dvoudenní a celkem se jí zúčastnilo 11 tříčlenných družstev z celého Středočeského kraje. 

Tématem 28. ročníku soutěže byla druhová ochrana, od které se odvíjely praktické části. První praktická část se zabývala návrhem a posouzením hnízdních možností pro sovy pálené ve dvou lokalitách v okolí Vlašimi.

Ve druhé praktické části jsme měli podle instrukcí sestavit hnízdící budku pro sovy pálené. Předmětem hodnocení byl také test a poznávačka zvířat, rostlin, hub i hornin. 

Naše družstvo získalo nejvíce bodů právě za test a poznávačku, ale i tak to nestačilo k dosažení prvního místa. Přesto byl bodový rozdíl velice těsný (o 0,2 bodu) - i tak jsme se spokojili s krásným druhým místem. Můžu ale říct za celé naše družstvo, že jsme si tuto olympiádu velice užili.

Markéta Kúdelová, C4

                                                                                               

Cyklistický kurz

Každý rok se na Gymnáziu Říčany organizuje cyklistický kurz. Ani tento rok nebyl výjimkou a studenti druhého ročníku čtyřletého gymnázia a šestého ročníku osmiletého gymnázia se mohli této akce zúčastnit.

Na pětidenní výcvik se jako obvykle jelo do malebného okolí Třeboně, které je ideální na cyklovýlety. Ubytovaní jsme byli v malé vesničce nedaleko města Suchdol nad Lužnicí. 

Navštívili jsme například Nové Hrady a Jindřichův Hradec.

Ve středu jsme odjeli autobusem do Třeboně, kde jsme navštívili nejzajímavější místa tohoto historického a turisty vyhledávaného města. 

Téměř celý týden nám počasí přálo, takže jsme si mohli kurz naplno užít. Domů jsme odjížděli nejen s modřinami a namoženými svaly, ale hlavně se spoustou zážitků a vzpomínek.

Terezie Mužíková, C2

 

Divadelní sezóna zahájena!

V prvním říjnovém týdnu jsme se byli podívat do Stavovského divadla na činohru s názvem Netrpělivost srdce od Stefana Zweiga. Představení bylo o důstojníkovi, do kterého se zamilovala mladá, chromá dívka. Námět byl velice zajímavě zpracovaný s dramatickým závěrem a skvělými hereckými výkony. S klidným srdcem můžeme představení doporučit.

Kateřina Nenadálová a Magdaléna Kleinová, C3

 

 

                                                              

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2022 Všechna práva vyhrazena