Gymnázium Říčany – Komenského náměstí

25. 8. 2023


Operační program JAN AMOS KOMENSKÝ

Gymnázium Říčany obdrželo finanční prostředky ve výši 1 752 348 Kč v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Cílem operačního programu je podpora vzdělávání společnosti, rozvíjení potenciálu každého jednotlivce, která přispěje k růstu konkurenceschopnosti České republiky. Naše škola bude naplňovat tři aktivity: 1. Kariérový poradce, který bude pomáhat studentům při výběru vysoké školy; 2. Vzdělávání pracovníků ve školství – tyto prostředky budou vynaloženy na další vzdělávání pracovníků ve školství v nejrůznějších oblastech a 3. Inovativní vzdělávání žáků – tyto finance použijeme na modernizaci výuky. Nákladové období je 1. 9. 2023 – 31. 12. 2025.

ředitelka školy Mgr. Zuzana Pokorná

 

Brněnské finále soutěže Elevator

V závěru školního roku se skupina šesti žáků ze 3. ročníku (V7, C3) zúčastnila v Brně finále soutěže Elevator: nápadem to začíná pořádané Kanceláří veřejného ochránce práv. Za projekt Finanční gramotnost pro každého získali říčanští reprezentanti ocenění za vzdělávací a osvětový charakter projektu od ombudsmana JUDr. Stanislava Křečka, který se zúčastnil prezentací všech sedmi oceňovaných projektů. Součástí návštěvy byla i prohlídka prostorů budovy Kanceláře veřejného ochránce práv nebo konzultace projektů s odborníky. Žáci si kromě hodnotné zpětné vazby a ocenění odnesli i zajímavou zkušenost a nové poznatky. Projekt byl uskutečněn v rámci semináře práva. Ten byl kromě tvorby projektu zpestřen i návštěvou soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 7 Mgr. Markétou Vodákovou. Žáci měli možnost poslechnout si informace o práci soudce v praxi, zároveň mohli pokládat otázky, prohlédnout si spis nebo si vyzkoušet talár.

Anna Kloučková, septima

 

Návštěva Drážďan

Koncem června vyrazili němčináři nižšího gymnázia na jednodenní exkurzi do Drážďan. Po prohlídce zámku Zwinger včetně virtuální jízdy na kole zámeckým parkem si žáci prohlédli nejvýznamnější památky v centru města. Následoval přesun do zrekonstruovaného Muzea hygieny, kde jsme navštívili nejen hlavní expozici, ale i výstavu o štěstí Hello Happiness. Občerstvením v Prager Straße byla naše exkurze úspěšně zakončena.

Marta Větrovská

 

Fascinující Veletrh vědy 2023 aneb dotkněte se vědy!

Po třech letech měli studenti třetího ročníku a septimy opět možnost navštívit jednu z největších populárně naučných akcí v České republice, kterou každoročně od roku 2015 pořádá Akademie věd ČR v letňanských halách. Mohli se tak dovědět to nejzajímavější ze světa přírodních, technických, humanitních i společenských oborů. K popularizaci vědy významně přispěly kreativní expozice, přednášky, modely, simulátory, laboratoře, kde byl žákům prezentován aktuální špičkový výzkum a jeho aplikace v rámci běžného života i průmyslového využití. Milým zpestřením bylo setkání s naší bývalou studentkou Anežkou. Věřím, že Veletrh vědy byl pro studenty předmaturitních ročníků přínosem a mohl by též posloužit dosud nerozhodnutým studentům ve výběru vhodného oboru na vysoké škole.

Mgr. Dagmar Řeháková

 

PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM 2024

Gymnázium Říčany pořádá ve školním roce 2023/2024 přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky pro žáky 5. a 9. ročníků základní školy.

Termíny: úterý 15.3 –17.40 hod. nebo sobota 8.30–10.40 hod. (vždy 60 min ČJ a 60 min MAT + 10 minut přestávka mezi jednotlivými bloky).

Cena: 4000 Kč/pololetí (pololetí = 12 lekcí). 1. pololetí: září–prosinec, 2. pololetí: leden–březen.

Přihlášení: na adrese pripravny_kurz@gyri.cz. Specifikujte, o kterou úroveň (5. nebo 9. ročník) a o který kurz (úterý nebo sobota) máte zájem.

 

ElevatorDrážďanyVeletrh

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2023 Všechna práva vyhrazena