Hala u gymnázia

6. 9. 2018

Předesílám, že mám ke státnímu gymnáziu srdeční vztah, strávil jsem zde 7 let a je to moje mládí. Ačkoliv vývoj na škole v posledních letech sleduji s mírnými obavami, inicioval jsem městskou investici do revitalizace plochy před vstupem s designovými architektonickými prvky pro posezení studentů.

Stejně tak dlouhodobě podporuji výstavbu nové tělocvičny (velké haly) na pozemku gymnázia, resp. Středočeského kraje. Je však nutné dodat, že podobná stavba zásadního významu nemá být plánována bez širších souvislostí, musí se prostě myslet na okolí a dopady budoucího provozu na rezidenty.

Zde se již naše pohledy liší – Středočeský kraj totiž měl v úmyslu postavit pouze sportovní halu bez potřebných parkovacích stání. Argumentem bylo, že se jedná vlastně o náhradu tělocvičny pouze pro studenty, která již funguje a historicky nemá potřebná parkovací místa. Jenomže na náš dotaz, zda bude kraj halu pronajímat sportovním oddílům a veřejnosti po vyučování (což je zájmem vedení města, když už se tělocvična má stavět), ujistili nás zástupci školy i kraje, že s tím samozřejmě počítají, dokonce to mají přikázáno vnitřní směrnicí. A asi každý Říčaňák znalý dopravních poměrů na Komenského náměstí si dovede představit, co by znamenala velká sportovní hala s tribunou pro cca 300 osob. V týdnu tréninky, o víkendu turnaje a zápasy. Ano, záměr je žádoucí a ve veřejném zájmu, jen se nesmí šetřit na doplňkové infrastruktuře. Vždyť i nový zimní stadion s velkým parkovištěm vyvolává kolize v oblasti, protože prostě většina sportovců autem přijede.

Město našlo řešení, a to v podobě sousedního pozemku ve vlastnictví města. Jedná se o plochu mezi parkovištěm u Anežky a gymnáziem. Kvůli plánované sportovní hale jsme upravili územní plán a zahájili přípravu investice do parkoviště, které bude dostupné jak z Masarykova, tak z Komenského náměstí a vyřešilo by přetlak automobilů v širším centru. To je podle nás jediné řešení pro plánovanou sportovní halu, protože jinak bychom obětovali rezidenty v širokém okolí.

Vedení města před cca rokem přišlo s návrhem uzavřít s krajem smlouvu či memorandum. Předmětem by bylo vybudování tělocvičny krajem a poskytnutí pozemku pro parkoviště městem (na krajský pozemek se totiž dostatečný počet míst nevejde, navíc se uvažuje o logickém doplnění venkovních hřišť pro studenty). Město navíc přislíbilo, že celé parkoviště v ceně mnoha milionů vybuduje z vlastích prostředků, když bude jisté, že hala bude pronajímána sportovcům a veřejnosti za obvyklé ceny.

Současně město navrhlo, že příspěvek na infrastrukturu dle tzv. Zásad pro výstavbu (vypočítává se u všech nových staveb dle podlahové plochy a zátěže na okolí) nasměruje právě na investiční záměr parkoviště. A tento zcela standardní postup (praktikovaný od roku 2009) je právě předmětem sporu, o kterém píše Míla Šmolík, a který je údajným důvodem odložení investice.

Na závěr ještě přiblížím, jak hluboce je záměr na kraji projednáván – při schůzce na nejvyšší úrovni (vedení kraje, starosta Kořen, ředitelka gymnázia) odpovědný krajský radní již po cca půl hodině zjistil, že nejednáme o hale v Příbrami, ale v Říčanech…

Můj závěr – halu určitě ano, ale poctivě a se vším všudy. Město je připraveno pozemky pro parkoviště poskytnout a podílet se na investici.

David Michalička, Klidné město

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena