Hasiči o prázdninách

19. 8. 2013

Během prázdnin naše aktivity rozhodně nepolevily.

V sobotu 24. června se dobrovolní hasiči z Kuří podíleli na zajištění oslav při znovuvysvěcení kapličky v Kuří u příležitosti jejího 110letého výročí. Spolu s mnohými dalšími předtím pomáhali na její obnově.

Naši členové se během léta účastnili dalších soutěží v TFA „železný hasič“, aby tak naplnili svoji účast ve Středočeské lize v TFA. Nejenom že jsme soutěžili, ale v sobotu 24. června jsme byli přizváni na oslavy 140 let založení SDH Votice, kde jsme předvedli ukázku tohoto náročného hasičského sportu.

Doba prázdnin je pro většinu z nás časem odpočinku a relaxace. To však v žádném případě neplatí pro členy naší jednotky. Ještě jsme si ani pořádně nevydechli po ničivých záplavách, které naše město potrápily začátkem června, a už jsme byli opět v akci. Léto pro nás znamená období, kdy musíme být maximálně připraveni k okamžitému nasazení. Riziko požárů je obrovské. Stejně tak jako v minulých letech, tak i letos jsme byli opakovaně povoláváni k likvidaci nebezpečného hmyzu. Během léta přišly ke slovu i motorové pily, několikrát jsme museli likvidovat nebezpečně nalomené stromy. Jednou bylo dokonce nutno použít náš motorový člun, neboť strom ohrožoval pěší stezku u koupaliště na Jurečku a jediný přístup k němu byl z vodní hladiny. Vyjeli jsme rovněž i k několika požárům, ale vždy se naštěstí ukázalo, že se jedná o planý poplach, nebo byl požár uhašen ještě v zárodku před naším příjezdem. Skutečnost, že jsme ani v době, kdy celou republiku sužovala po několik dní tropická vedra, nemuseli vyjet k žádnému požáru lesního porostu, v sobě reflektuje vysokou míru odpovědnosti obyvatel a návštěvníků Říčan. Současně také zrcadlí i maximálně efektivní účinnost prevence na úseku požární ochrany, na které se náš sbor nezanedbatelnou měrou podílí.

Po prázdninové pauze opět rozjíždíme kroužky mladých hasičů, do kterých stále přijímáme nové členy.

Mladší žáci – kluci a holky 6–9 let; schůzky každý čtvrtek od 17.30 do 19.00; vedoucí Denisa Korbelová, informace na 607 654 201 nebo na emailu dencakorbelova@seznam.cz.  Přípravka – kluci a holky 3–5 let, schůzky každý pátek od 16.00 do 17.00; vedoucí Lucie Habšudová, informace na 604 575 196 nebo na emailu LucieVavrickova@seznam.cz.

Náš sbor se letos opět účastní Týdne volného času a sportu. Proto se s námi budete moci setkat v sobotu 7. 9. na Veletrhu volného času, který se koná od 9.00 do 12.00 hodin na Masarykově náměstí.

S přáním úspěšného zahájení školního roku

 

Filip Šilar, jednatel SDH Říčany

www.sdhricany.wz.cz

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2023 Všechna práva vyhrazena