Husova knihovna, Říčany

3. 5. 2019

E – knihy v Husově knihovně; Čtvrtek 16. 5., 18. 00 - Současný Írán

Výpůjční hodiny:

Oddělení pro dospělé: pondělí až pátek od 8.30 do 18.00, sobota 8.30 – 12.00

Oddělení pro děti: pondělí od 12.00 do 18.00, úterý od 12.00 do 17.00, středa a čtvrtek od 8.30 do 18.00, pátek od 12.00 do 17.00 a nově každou první sobotu v měsíci od 8.30 do 12.00.

 

Čtvrtek 16. 5., 18. 00 - Současný Írán

beseda s Lenkou Prchalovou a Pavlem Bednářem

 Cestovatelé Lenka Prchalová a Pavel Bednář často navštěvují země turisticky ne tak často vyhledávané, ale o to zajímavější. V únoru 2017 uspořádali např. v naší knihovně zajímavou přednášku o Gruzii, která je stranou zájmu turistů, avšak, jak ukázali, naprosto neoprávněně – jedná se o zemi s krásnou přírodou a přátelskými obyvateli. Rovněž Írán nepatří k nejnavštěvovanějším zemím, o to zajímavější je poznání této oblasti s tolik odlišnou kulturou, tradicemi i přírodními podmínkami.

Přednáška a beseda je zaměřená na památky, přírodu a atmosféru pobytu, spolu s prezentací fotografií a výstavkou minerálů.

Koná se v našem oddělení pro dospělé na Masarykově nám. 66 („Teršípův dům“), 3. patro. Vstup je volný.

 

E – knihy v Husově knihovně

Myšlenka vytvářet knihy v podobě elektronických souborů není tak nová, jak by se zdálo; vznikala již ve druhé polovině 20. století. V roce 1971 se rozběhl projekt Gutenberg s cílem digitalizovat co nejvíce děl. V první fázi šlo o mechanické přepisování do počítače. Brzy se však objevily programy na rozpoznání textu, umožňující vytvořit e – knihu z naskenované předlohy. A dnes většina knih sama vzniká nejprve jako soubor v počítači. Není tedy problémem vydat knihu jak v papírové, tak v elektronické podobě. K zásadnímu rozšíření e – knih došlo přibližně před 10 lety. Názory na jejich uplatnění se lišily. Výhody a nevýhody každého druhu knih jsou známé. Krása, vůně a nezbytné šustění papíru vs. lehkost a flexibilnost média, na kterém čtu e – knihu. Na jedné straně se předpovídal zánik klasických papírových knih a jejich nahrazení knihami v elektronické podobě. Opačným názorem bylo, že e – knihy zůstanou jen raritou, o kterou nebude zájem, neboť nedokážou nahradit pocit z četby papírové knihy a vše s tím spojené. Kterému z těchto názorů dává vývoj za pravdu?

Naše knihovna byla v roce 2012 jednou z prvních v ČR, které se začaly vším kolem e – knih zabývat. Bylo nutné řešit soulad s autorským zákonem, podle něhož je standardní půjčování e – knih (tak, jak jsme zvyklí u papírových knih) prakticky nemožné. Jediným legálním způsobem bylo půjčovat čtečky s nahranými „klasickými“ knihami, tj. s díly, u kterých již proběhly lhůty dané autorským zákonem (až po 70 letech od úmrtí autorů lze díla volně využívat). Zpočátku byl o tuto novinku zájem, časem však opadl, zřejmě proto, že „klasická“ díla jsou čtenáři zvyklí číst spíše v klasické papírové podobě. Ukázala se však jiná cesta. Knihovna nakupuje licence od nakladatelství umožňující stahování e – knih z jejich nabídky, včetně novinek. Registrovaní čtenáři knihovny si pak mohou vybranou e – knihu, nalezenou v katalogu, stáhnout na svoje čtecí zařízení, kde ji mají k dispozici na určitou omezenou dobu (u nás 21 dní). Touto cestou jsme se, tak jako jiné knihovny zabývající se e – knihami, vydali i my a vytvořila se procentuálně nevelká, ale nezanedbatelná skupina čtenářů, kteří tuto službu využívají. Obdobné zkušenosti zaznamenávají i jiné knihovny; podíl čtenářů e – knih se většinou pohybuje do 10 % všech registrovaných, což je menšina, avšak rozhodně ne pominutelná a je předpoklad do budoucnosti, že poroste. Situace přitom není taková, že by čtenáři striktně oddělovali půjčování e – knih od půjčování papírových knih; většinou si půjčují oba typy. Výše uvedenou otázku, zda papírová nebo e – kniha, lze tedy na základě již poměrně ustáleného stavu zodpovědět tak, že je nesprávně položena. V knihovnách stále jednoznačně vítězí knihy v papírové podobě, ale stavět papírové knihy a e – knihy proti sobě nevystihuje situaci. V tom zásadním – umožnit si přečíst, co mne zajímá, se sice překrývají, zbývá však dost jiných atributů, ve kterých se podstatně liší a mohou se tak spíše doplňovat než „požírat“.

Na závěr bychom měli tip pro čtenáře, jejichž vybraná kniha v knihovně je již půjčená a museli by čekat – zkuste, zda tato kniha není k dispozici ve formě e – knihy. Často to tak bývá. Na e – knihu není třeba čekat v pořadníku, je k dispozici ihned.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena