Husova knihovna Říčany

29. 8. 2020

Úvodem je vhodné poznamenat, že ve chvíli, kdy se toto vydání Kurýru dostává ke čtenářům, jde o informace cca 14 dní staré. Epidemiologická situace zdaleka nevypadá tak nadějně, jak se ještě před nedávnem zdálo, a režim v zařízeních poskytujících služby veřejnosti se může v důsledku vládních nařízení měnit. Nelze tedy vyloučit, že v provozu knihovny ještě dojde oproti níže uvedenému ke změnám.

Výpůjční hodiny:

Oddělení pro dospělé: pondělí až pátek od 8.30 do 18.00, sobota 8.30 – 12.00

Oddělení pro děti: pondělí od 12.00 do 18.00, úterý od 12.00 do 17.00, středa a čtvrtek od 8.30 do 18.00, pátek od 12.00 do 17.00 a každou první sobotu v měsíci od 8.30 do 12.00.

 

O prázdninách naše knihovna poskytovala služby bez větších omezení, oproti minulosti provoz probíhal kontinuálně bez přerušení celé prázdniny s výjimkou sobot. Oproti minulému roku jsme bohužel nemohli uskutečnit letní pořady na zahradě z důvodu probíhajících stavebních prací na vedlejším domě, které k nám zasahovaly.

Významnou událostí byl upgrade našeho knihovnického softwaru. Nová verze, nazvaná Tritius, je koncipována jako online webový systém. Její zavedení bylo spojeno s kompletním přenastavením naší počítačové sítě a všeho s tím souvisejícího. Využití systémů odpovídajících současným nárokům je nutné, pokud má knihovna ambice udržet si své důstojné postavení mezi dobrými knihovnami v celorepublikovém měřítku. Tritius splňuje veškeré současné nároky jak po stránce uživatelské, tak i technické, související s kompatibilitou v nových datových prostředích. Tato relativně nákladná modernizace se mohla uskutečnit díky prostředkům z grantového programu Ministerstva kultury, do kterého se naše knihovna přihlásila. Ministerstvu tedy patří naše poděkování.

 Věříme, že čtenáři přijmou s pochopením další zprávu – drobnou „úpravu cen“ registračních poplatků, ke které dochází po neuvěřitelně dlouhé době 15 let. Za tuto dobu došlo prakticky ke zdvojnásobení cen; toho se ale naši čtenáři opravdu nemusejí obávat. Od roku 2006 dosud činil registrační poplatek pro dospělé (bez slev) 150 Kč, od září se zvyšuje na 180 Kč. Ještě o něco méně (většinou o 20 Kč) se zvyšují registrační poplatky pro ty, kteří mají nárok na slevu z důvodu věku či studia, pro seniory od 80 let zůstávají služby knihovny zcela bezplatné. Více informací je na našich stránkách. Věříme, že naše služby zůstávají přístupné pro každého. I ten základní registrační poplatek (bez slev) na celý rok je značně nižší, než je průměrná cena jedné knihy. Naši čtenáři mají přitom možnost výběru z fondu téměř 130 000 knih, každý rok knihovna nakupuje 3 000 – 5 000 nových.

řijové autorské čtení:

Čtvrtek 22. září, 18.00 Vlastimil Vondruška – autorské čtení, pořad „Oldřich z Chlumu – román a skutečnost“ (několikrát přeloženo, věříme, že tento termín už vyjde).

Oddělení pro dospělé – Masarykovo nám. 66

Vstup volný

 

 

 

 

 

 

Malování na rynku:

Již po dvacáté čtvrté vás zveme na Malování na rynku, které bude probíhat od 9 do 14 hodin ve středu
16. 9. 2020. Akci tradičně pořádá Husova knihovna Říčany na Masarykově náměstí. Děti na ní budou opět kreslit na knihovnou zadané téma, kterým letos bude PŘÍRODA. Za obrázek děti dostanou malou sladkou odměnu. Obrázky si následně na náměstí vystavíme a uděláme tak Galerii pod širým nebem. Pastelky a podložky na kreslení budou zajištěny knihovnou. V případě nepříznivého počasí bude akce přesunuta do KC Labuť.

Připravujeme:

Čtvrtek 22. října, 18.00 Jakub Greschl – Cestování s handicapem aneb nic není nemožné. Americký sen – cesta za mé vlastní hranice.

Unikátní pohled na obrovskou třítýdenní cestu mladého člověka s handicapem – narodil se s dětskou mozkovou obrnou – po západním pobřeží USA. Ukazuje lidem nejen cestu po krásné destinaci, ale především sílu motivace, důležitost vzdělání a také cestu za své vlastní hranice.

Balení učebnic „na míru“

Služba knihovny pro všechny, kteří nechtějí běhat po papírnictvích a shánět atypické obaly na sešity a učebnice. Balíme do průsvitné fólie, nejpozději do tří dnů od převzetí, za exkluzivní cenu 5,- Kč za kus.

Knihy a sešity můžete přinést do oddělení pro dospělé i do oddělení pro děti do 15. září.  O přijetí zakázky rozhoduje pracovnice knihovny, službu zajišťujeme do naplnění kapacit.

          Vladimír Levický

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena