Husova knihovna Říčany

4. 4. 2021

Oddělení pro dospělé
Masarykovo nám. 83
Tel. 323 602 654
E-mail:

dospele.odd@knihovna.ricany.cz

 

Oddělení pro děti
Komenského nám. 1910
Tel. 323 605 920
E-mail:

detske.odd@knihovna.ricany.cz

 

Výpůjční hodiny:

Oddělení pro dospělé: pondělí až pátek od 8.30 do 18.00

Oddělení pro děti: pondělí od 12.00 do 18.00, úterý od 12.00 do 17.00, středa a čtvrtek od 8.30 do 18.00, pátek od 12.00 do 17.00

 

Provoz knihovny podle

pátého stupně PES

Právě před rokem si zhoršující zdravotní situace vynutila vyhlášení vládních protiepidemických opatření, což znamenalo omezení provozu či uzavření mnoha veřejných institucí. Omezení zasáhla všechny složky života společnosti. Oblast kultury patřila k těm, které byly postiženy nejcitelněji. Oproti divadlům a koncertním síním, které musely převážnou část roku svůj provoz pro veřejnost zcela uzavřít, však knihovna dopadla relativně dobře. Zcela uzavřena bez možnosti poskytovat služby byla jen 51 dní (v roce 2020). Zbytek roku byla možnost hlavní knihovnické služby – půjčování a vracení knih – plnohodnotně využívat, i když s různým stupněm komfortu; např. místo u výpůjčního pultu byly knihy vydávány u výdajového okénka či jiným bezkontaktním způsobem.

I nyní probíhá v knihovně bezkontaktní režim. Knihy je třeba si objednat (z katalogu, mailem či telefonicky), knihovna je připraví a poté budou bezkontaktně vydány na stůl či jinak před knihovnu (tedy mimo vnitřní prostory), kde je čtenář převezme. Přesný postup je popsán na našich stránkách www.knihovna.ricany.cz. Čtenářům jsme k dispozici ve výše uvedených otevíracích hodinách.

Připomínáme možnost využít výpůjčky e – knih. Čtenářům jsme slibovali také zprovoznění služby přístupu ke knihám, které již nejsou znovu vydávány (tzv. „díla nedostupná na trhu“). Jde o projekt Národní knihovny, ke kterému se naše knihovna připojuje. Jednání jsou již u konce, zbývá ještě vyřešit technické problémy spojené s propojením IT techniky v síti knihoven.

Vladimír Levický

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena