Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2024–2025

28. 1. 2024

Ačkoliv se to nezdá, čas utíká rychle, proto přinášíme základní informace k zápisu žáků do 1. třídy pro školní rok 2024–2025 v naší škole. Jsme školou pro žáky se zdravotním postižením, nejsme „klasickou“ školou pro žáky s poruchou autistického spektra.

Termín zápisu je stanoven na 12. 4. 2024, na dobu od 8.00 do 14.00 hod. v budově školy. Přihlášky ke vzdělávání bude možné podávat od začátku března 2024, a to elektronicky na webových stránkách: https://skoly.ricany.cz/, stejně jako přihlášky k zájmovému vzdělávání – školní družině. Při elektronickém podání žádosti ke vzdělání je nutné si také rezervovat čas zápisu.

Kritéria přijímání budou zveřejněna na konci ledna na stránkách školy, stejně jako pak na stránkách elektronického zápisu.

Ve školním roce 2024–2025 budeme otevírat zápis do 1. ročníku ve vzdělávacím programu pro základní školu s minimální úrovní očekávaných závazných výstupů, tzn. pro žáky s lehkým mentálním postižením. Počet přijímaných žáků je podle stanovených kritérií maximálně 6, v případě většího počtu zájemců se bude losovat.

Pro žáky, kteří by se měli vzdělávat podle Rámcového vzdělávacího plánu pro základní školu speciální – 1. díl, nebudeme otevírat přijímací řízení pro 1. ročník. Pro vzdělávání podle RVP ZŠS – 2. díl škola vzdělávání neposkytuje.

K přijetí do naší školy je nutné doporučení školského poradenského pracoviště – pedagogicko-psychologické poradny, příp. speciálně pedagogického centra, s vyznačeným typem vzdělávacího programu. V případě, že budete žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doručit také doporučení školského poradenského pracoviště a dále doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Další bližší informace vám rádi sdělíme telefonicky nebo e-mailem, případně při osobním setkání, toto setkání je však nutné si předem domluvit. Dále budou všechny informace postupně zveřejněné na stránkách školy.

Vaše Nerudovka

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena