Informační zpravodaj PID

5. 6. 2013

Doladění metropolitní sítě MHD od 29. 6. 2013

V sobotu 29. června 2013 se trvale změní trasy 5 tramvajových a 11 autobusových linek, u některých spojů se změní také intervaly. Jedná se o avizované doladění systému metropolitních linek, který začal v Praze fungovat loni v září. Realizované změny odsouhlasily nebo vzaly na vědomí všechny městské části, kterých se týkají, většina změn je připravena přímo podle jejich požadavků. Pouze v jednom případě s realizovanou změnou nesouhlasila městská část (Praha-Troja), ale kvůli nutnému posílení linky 3 v centru města o další vůz bude přesto realizována, další tři městské části tuto změnu potřebují.

 

Změny byly připraveny a s městskými částmi doladěny podle těchto pravidel:

-        navrhované úpravy respektují v září nastavenou koncepci metropolitních linek MHD

-        na jednotlivých opatřeních městské části, kterých se změna dotkne, shodnou (pokud se bude měnit trasa, číslo nebo intervaly jedné linky, musí s tím souhlasit městské části, kterými linka projíždí)

-        změny nebudou znamenat zvýšení finanční zátěže pro městský rozpočet (pokud se někde bude posilovat provoz, jinde se musí mírně ubrat)

-        termín všech úprav bude jednotný.

 

Tramvaje

Od letních prázdnin změní svou trasu 5 tramvajových linek, jedná se o posílení ve vytížených úsecích a omezení v místech, kde byla nadbytečná kapacita. V některých případech se mění též kapacita nasazených vozidel.

Linky 3 a 17

V září začala jezdit linka 3 mezi branickým nádražím a Kobylisy každé čtyři minuty s tím, že nově vložené posilové spoje měly jen jeden vůz. Tím, že začala jezdit trojka každé čtyři minuty, začal v ní raketově růst počet cestujících a nově vložené vlaky o jednom voze přestávají kapacitně stačit. Na lince 3 tak budou jezdit všechny soupravy o dvou vozech, interval 4 minuty zůstane. V praxi to znamená také vyšší náklady. Aby bylo možné trojku v nejvytíženějším úseku takto posílit, je nezbytné na tuto změnu ušetřit na jiném místě, kde je naopak frekvence minimální. V tomto případě to znamená, že linka 17 nebude jezdit ve špičkách Trojskou ulicí každé 4 minuty, ale v osmiminutovém intervalu a linka 3 bude končit mimo špičky pracovních dnů v zastávce Nádraží Braník (dojde k mírnému omezení do Modřan, kde je zajištěna dostatečná kapacita linkou 17). Právě s omezením linky 17 v Trojské ulici nesouhlasila městská část Praha-Troja. Omezení bylo ale nezbytné, aby bylo možné posílit trojku v centru, což je klíčové pro Prahu 1, 4 a 8.

Oblast Vinohrad, Jarova a Strašnic

Městská část Praha 3 požadovala obnovení přímého spojení Jarova a Vinohrad, Praha 10 spolu s Prahou 2 zase volaly po obnovení přímého spojení po Vinohradské ulici. Linka 11 tak bude nově prodloužena z Olšanských hřbitovů přes Biskupcovu až na Spojovací a zavedena bude linka 13 v trase Náměstí Bratří Synků – I. P. Pavlova – Muzeum – Olšanské hřbitovy – Želivského – Černokostelecká a v souvislosti s tím bude mít linka 5 pouze jeden vůz (z Flory až na Černokosteleckou jede společně s novou linkou 13 po stejné trase). Z důvodu minimální frekvence mezi Černokosteleckou a Ústředními dílnami DP bude nově pětka s jedním vozem pokračovat z Černokostelecké až k dílnám a naopak linka číslo 7 bude končit už na Černokostelecké. Jeden vůz linky 5 bude v tomto úseku plně kapacitně dostačovat.

Hostivař

Z důvodu malého využití linky 22 v úseku Nádraží Strašnice – Nádraží Hostivař bude mimo špičku pracovních dnů a o víkendech končit každý druhý spoj linky 22 u Nádraží Strašnice. Ve špičkách budou jezdit do Hostivaře standardně všechny spoje. Toto opatření vychází i z doporučení řady dopravních odborníků, že kapacita linky 22 byla mimo špičky v této oblasti naddimenzována vzhledem k reálnému počtu cestujících. Obdobné omezení bylo zvažováno i na druhém konci linky 22 mezi Vypichem a Bílou Horou, ze vzájemného jednání s městskou částí Praha 6 však vyplynulo její zachování v dnešním stavu.

Praha 6 a Letná

Na Evropskou se vrátí linka 2, která pojede po trase Petřiny – Dejvická – Divoká Šárka. Linka 5 bude naopak končit na Podbabě společně s linkou 8. Z Podbaby tak nově pojede přímá tramvaj jak na Malostranskou tak na Letenské a Strossmayerovo náměstí. Linky 5 a 8 se při cestě do centra prohodí – pětka, která má nově jeden vůz (viz výše) pojede z Hradčanské na Náměstí Republiky po nábřeží přes Malostranskou (1 vůz je zde kapacitně dostačující), naopak linka 8, která má dva vozy, pojede přes Letnou a Strossmayerovo náměstí, kde by kapacitně jeden vůz pětky nestačil.

Autobusy

Detailní přehled všech autobusových změn je rozepsán níže, zde jsou uvedeny pouze nejzásadnější z nich. Autobusové změny se týkají zejména oblasti Prahy 4. Na západě Prahy vznikají díky zkrácení intervalů dva nové metrobusy – 143 a 179.

Linka 118

Od září začala jezdit v pracovní dny nově z Dvorců až na Smíchovské nádraží, počet cestujících od září vzrostl natolik (cca o 116 %), že je nezbytné nasadit na linku 118 v pracovní dny nově kloubové autobusy. Na Smíchov pojede také i o víkendech (doposud končily všechny víkendové spoje na Dvorcích).

Linka 193

Rostoucí zájem o linku 193 v nové trase (od září začala jezdit až do Kunratic) vede k tomu, že na linku budou nasazeny kloubové autobusy a navíc bude z Kunratic nově prodloužena kolem kolejí Vysoké školy ekonomické přes zastávku Volha až na Chodov.

Linky 121 a 148

Praha 4 požadovala opětovné prodloužení autobusové linky 148 z Kavčích hor na Budějovickou. Od léta se tak stane, jen se nebude jednat o linku 148, ale nově bude z Budějovické přes Kavčí hory do Podolí prodloužen autobus číslo 121. Číslo 148 tak zanikne a Podolí a Kavčí hory získají nově přímé spojení s oblastí Novodvorské. Také bude po mnoha letech obnovena obsluha zastávky Zelená liška.

Linka 293

Tato midibusová linka, která vozí obyvatele Prahy 11 bez přestupů ke krčské nemocnici a k poliklinice na Budějovické, z podstatné části mění svoji trasu. Nově pojede na Praze 11 už z Milíčova a propojí Háje, nový i starý Spořilov, Kačerov, Krčskou nemocnicí a polikliniku Budějovická. Trasa této linky je na první pohled komplikovaná, obsluhuje velké množství zastávek, ale zároveň je to jediná možnost, jak splnit mnohdy velmi protichůdné požadavky městských částí i občanských sdružení v oblasti Spořilova.

Linky 154 a 197

Linka 197, která jezdí ze Smíchovského nádraží přes Písnici na Chodov, bude nově prodloužena z Chodova přes Benkovu a Donovalskou kolem Modré školy až na Háje po trase dnešní linky 154, která tak zanikne. Místo dosavadních malých autobusů linky 154 tu nově budou jezdit na polovině spojů linky 197 kloubové autobusy.

Linky 101, 122 a 181

Městská část Praha 14 požadovala posílení linky 181, která jezdí z Opatova přes Hostivař na Černý Most. Nově tak dojde ke sloučení linek 122 a 181, posilové spoje pojedou prozatím jen do zastávky Barvy a Laky. Číslo 122 zanikne, linka 181 pojede v úseku Opatov – Barvy a laky dvakrát častěji (v ranní špičce každých 5 minut, odpoledne každých 7–8 minut). Ve zbývajícím úseku k Depu Hostivař nahradí linku 122 prodloužená linka 101, která bude zároveň zajíždět do zastávky Zentiva.

Seznam trvalých změn od 29. 6. 2013

Tramvaje

linka

popis změny

komentář / odůvodnění

2

Nová trasa: Petřiny – Vozovna Střešovice – Dejvická – Divoká Šárka.

V úseku Vítězné náměstí – Podbaba nahrazena linkou 8.

3

V pracovní dny nasazeny na všechny spoje dvouvozové nebo kloubové tramvaje, v úseku Nádraží Braník – Sídliště Modřany jede jen ve špičkách pracovních dnů.

Část spojů v úseku Nádraží Braník – Sídliště Modřany nahrazena zvýšením kapacity linky 17. Požadavek MČ Praha 1, 4 a 8 na kapacitní posílení v pracovní dny.

4

V provozu pouze ve špičkách pracovních dnů.

Přesunutí části cestujících z Ječné ulice do nových metrobusových linek mezi Prahou 4 a 5.

5

Nová trasa: Podbaba – Hradčanská – Malostranská – Náměstí Republiky – Olšanské náměstí – Flora – Želivského – Černokostelecká – Ústřední dílny DP. Celotýdenně nasazeny sólo vozy.

V úseku Vítězné náměstí – Divoká Šárka nahrazena linkou 2, v úseku Hradčanská – Letenské náměstí – Dlouhá třída nahrazena linkou 8.

7

Zkrácení o úsek Černokostelecká – Ústřední dílny DP.

Ve zkráceném úseku nahrazena linkou 5.

8

V úseku Hradčanská – Dlouhá třída vedena přes Letenské náměstí a Strossmayerovo náměstí.

V odkloněném úseku nahrazena linkou 5. Požadavek MČ Praha 6 a 7 na obnovení přímého spojní Podbaby s Letnou.

11

Prodloužení v pracovní dny cca do 20:00 o úsek Olšanské hřbitovy – Želivského – Spojovací. Původní vložené spoje v trase Náměstí Bratří Synků – Olšanské hřbitovy převedeny na novou linku 13.

Požadavek MČ Praha 3 na obnovení spojení Jarova s metrem A.

13

Nová linka v trase Náměstí Bratří Synků – I. P. Pavlova – Muzeum – Flora – Želivského – Černokostelecká (v provozu v pracovní dny cca do 20:00).

Požadavek MČ Praha 2 a 10 na obnovení přímého spojení po Vinohradské ul.

17

V nepracovní dny nasazeny na všechny spoje dvouvozové nebo kloubové tramvaje, v úseku Nádraží Holešovice – Vozovna Kobylisy jede celotýdenně jen polovina spojů.

Převedení volné kapacity mezi linkami 3 a 17.

22

V úseku Radošovická – Nádraží Hostivař jede mimo špičky pracovních dnů a o víkendu jen polovina spojů.

Převedení volné kapacity do vytíženějších úseků.

Autobusy

linka

popis změny

komentář / odůvodnění

101

Prodloužení o úsek Nádraží Hostivař – Zentiva – Depo Hostivař ve špičkách pracovních dnů a vybrané spoje v pracovní dny večer.

Náhrada za linku 122.

106

Zkrácení úsek Kačerov – Roztyly, v úseku Nádraží Braník – Psohlavců nově vedena přes zastávky Černý kůň, Na Lysinách a Jitřní.

Ve zrušeném úseku nahrazena linkou 293, požadavek MČ Praha 4 na posílení v oblasti Hodkoviček.

114

Zavedení vybraných spojů v pracovní dny večer, prodloužení intervalů ve špičkách pracovních dnů.

Souvisí s posílením linky 193, požadavek MČ Praha-Kunratice a Praha 4 na obnovení večerní obsluhy zastávky Ústavy Akademie věd.

118

V pracovní dny nasazeny kloubové autobusy, v úseku Dvorce – Smíchovské nádraží jede nově celodenně, celotýdenně.

Požadavek MČ Praha 4, výrazný nárůst počtu cestujících.

121

Nová trasa: Nádraží Braník – Na Lysinách – Zálesí – Nádraží Krč – Poliklinika Budějovická – Zelená liška – Pankrác – Kavčí hory – Pražského povstání – Podolská vodárna. V úseku Kavčí hory – Nádraží Braník jede jen část spojů.

Náhrada za linku 148, požadavek MČ Praha 4 na obnovení přímého spojení Podolí s Budějovickou.

122

Zrušení linky (Opatov – Depo Hostivař).

Nahrazena linkami 101 a 181.

135

Zkrácení o úsek Chodov – Koleje Jižní Město.

Ve zrušeném úseku nahrazena linkou 197.

137

V úseku U Waltrovky – Sídliště Stodůlky nově v provozu celotýdenně cca do 22:00.

Požadavek MČ Praha 5 a 13 na zavedení víkendového přímého spojení Košíř a Stodůlek.

138

V úseku Záběhlická škola – Skalka zavedeny vložené spoje ve špičkách pracovních dnů. Prodloužení intervalů v úseku Skalka – Sídliště Skalka.

Požadavek MČ Praha 10 na posílení v úseku Zahradní Město – Skalka. Převedení volné kapacity z úseku Skalka – Sídliště Skalka.

143

Úprava intervalů celotýdenně, v nepracovních dnech nasazeny standardní vozy. Zavedení celotýdenních návazností s linkou 191 v zastávce Stadion Strahov. Nově metrobus.

Úprava intervalů a nabízené kapacity podle skutečné poptávky. Požadavek MČ Praha 5 a 6 na zlepšení návazností v zastávce Stadion Strahov. Koordinace s linkami 176 a 191.

148

Zrušení linky (Podolská vodárna – Kavčí hory).

Nahrazena linkou 121.

150

V úseku Kačerov – Želivského jede jen cca do 21:30.

Převedení volné kapacity na vytíženější linky, nahrazeno návazností na linku 196 v zastávce Kačerov, resp. Nemocnice Krč.

154

Zrušení linky (Chodov – Jižní Město).

Nahrazena linkou 197.

163

Mírné prodloužení intervalu v pracovní dny ráno.

Zlepšení koordinace s linkou 188 v oblasti Malešic. Převedení volné kapacity na vytíženější linky.

164

Prodloužení intervalu v pracovní dny ráno.

Převedení volné kapacity na vytíženější linky (souvisí s rozšířením provozu linky 137).

165

Zkrácení intervalu v pracovní dny dopoledne.

Požadavek MČ Praha 12 a Libuš.

168

Obousměrně zřízena zastávka Nárožní.

Požadavek MČ Praha 13.

170

V úseku Brechtova – Chodovec jede nově přes zastávky Donovalská, Benkova a Brodského.

Požadavek MČ Praha 11 na zlepšení dopravní obsluhy zastávek Benkova a Brodského. Zlepšení možnosti přestupů v zastávce Donovalská.

172

Zavedení víkendového provozu cca od 6:00 do 20:00, omezení provozu v pracovní dny dopoledne.

Požadavek MČ Praha-Velká Chuchle.

173

Rozšíření provozu v úseku Náměstí Modřany – Násirovo náměstí v pracovní dny cca do 19:00.

Požadavek MČ Praha 12.

179

Zkrácení intervalů v víkendu v úseku Nové Butovice – Ciolkovského, prodloužení intervalů o víkendu v úseku Ciolkovského – Letiště. Nově metrobus.

Převedení volné kapacity do vytíženějšího úseku. Nově koordinace s linkou 191.

181

Zavedení vložených spojů ve špičkách pracovních dnů v trase Opatov – Barvy a laky.

Náhrada za linku 122. Požadavek MČ Praha 14 na budoucí posílení provozu.

185

Rozšíření období špiček v pracovní dny, prodloužení intervalu o víkendech, v tomto období nasazeny standardní autobusy namísto midibusů.

Požadavek MČ Praha-Kbely, převedení volné kapacity do vytíženějšího období.

186

Prodloužení intervalů celotýdenně, koordinace s linkou 202, o víkendech nově nasazeny midibusy.

Požadavek MČ Praha 14 a Satalice na zlepšení koordinace linek 186 a 202.

191

Úprava intervalů celotýdenně, o víkendu jsou všechny spoje vedeny v celé trase. Zavedení celotýdenních návazností s linkou 143 v zastávce Stadion Strahov.

Úprava intervalů a nabízené kapacity podle skutečné poptávky. Požadavek MČ Praha 5 a 6 na zlepšení návazností v zastávce Stadion Strahov. Koordinace s linkami 143 a 179.

193

Prodloužení vybraných spojů o úsek Šeberák – Volha – Chodov. Celotýdenně nasazeny kloubové vozy. Zavedeny vložené spoje Volha – Chodov.

Požadavek MČ Praha 4 a Kunratice na navýšení kapacity a celotýdenní spojení s oblastí Chodova. Náhrada za odkloněné linky 197 a 293.

196

V úseku Kačerov – Strašnická jede ve špičkách pracovních dnů jen polovina spojů.

Převedení volné kapacity na vytíženější linky.

197

V oblasti Jižního Města jede nově přes zastávky Na Jelenách, Chodov, Brodského, Donovalská a Brechtova do zastávky Háje. V celé trase jede nově celotýdenně. Zavedeny vložené spoje v trase Na Jelenách – Háje.

Ve zrušeném úseku nahrazena linkou 193, požadavek MČ Praha-Libuš na celotýdenní spojení s Chodovem. V úseku Na Jelenách – Chodov nahrazuje linku 135, v úseku Chodov – Háje nahrazuje linku 154.

202

Zkrácení intervalů v pracovní dny dopoledne, propojení večer a o víkendu v zastávce Poliklinika Mazurská s linkou 144 bez nutnosti přestupu.

Požadavek MČ Praha 14, 19 a Satalice na posílení provozu, požadavek MČ Praha 8 a domova seniorů Slunečnice na obnovení přímého spojení zastávky Řepínská s metrem C večer a o víkendu.

232

Zkrácení o úsek Háje – Milíčov.

Ve zrušeném úseku nahrazena linkou 293. Požadavek občanských sdružení na omezení kapacity v oblasti Milíčova.

240

Zavedeny vložené jednosměrné spoje v trase Morseova – Háje v pracovní dny dopoledne.

Požadavek MČ Praha-Petrovice na zkrácení intervalu v oblasti starých Petrovic.

253

Ve směru Na Beránku zřízena zastávka Nádraží Braník.

Požadavek cestujících.

263

Mírné prodloužení intervalu v pracovní dny ráno.

Koordinace s linkou 163.

269

Ve směru OC Čakovice zřízena zastávka Satalická obora. Ve směru z Letňan zřízena zastávka K Cihelně.

Požadavek MČ Praha-Satalice.

293

Nová trasa: Milíčov – Háje – Poliklinika Háje – Brechtova – Mokrá – Sídliště Spořilov – Starý Spořilov – Kačerov – Nemocnice Krč – Nad Havlem – Rosečská – Poliklinika Budějovická. V úsecích Nemocnice Krč – Poliklinika Budějovická a Sídliště Spořilov – Milíčov jede jen část spojů. Nově v provozu celotýdenně.

Požadavky MČ Praha 4, 11 a občanských sdružení v oblasti Spořilova na rozšíření plošné obsluhy území, zajištění přímých spojení a na omezení kapacity v oblasti Milíčova a snížení zátěže ulice Hlavní na Spořilově. V oblasti Chodova a Kunratic nahrazena linkou 193.

296

V úseku Háje – Newtonova jede nově přes zastávku Horčičkova, v oblasti Dolních Počernic jede ve směru Černý Most nově přes zastávky Škola Dolní Počernice a Stará obec a zároveň nezajíždí do zastávky Dolní Počernice.

V oblasti Polikliniky Háje nahrazena linkou 293. Požadavek MČ Praha-Petrovice na vedení trasy přes Horčičkovu. Požadavek MČ Praha-Dolní Počernice na vedení přes zastávku Škola Dolní Počernice.

504

V úseku Pražského povstání – Sídliště Pankrác vedena přes Kavčí hory, nově nasazeny kloubové vozy.

Požadavek cestujících na rozšíření noční obsluhy.

505

Obousměrně zřízena zastávka Brumlovka.

Požadavek cestujících na rozšíření noční obsluhy.

510

Obousměrně zřízena zastávka Brumlovka.

Požadavek cestujících na rozšíření noční obsluhy.

H1

Prodloužení intervalů.

Požadavek Pražské organizace vozíčkářů na obnovení trasy linky H2.

H2

Obnovení linky pro tělesně postižené v trase Florenc – Hradčanská – Nemocnice Motol – Kodymova. V provozu v pracovní dny cca od 6:30 do 20:30.

Požadavek Pražské organizace vozíčkářů na obnovení trasy linky H2.

Podrobnější popis změn autobusů v jednotlivých oblastech

OBLAST JIHOVÝCHOD PRAHY

Navržené úpravy autobusových linek v jihovýchodní části Prahy vycházejí kromě provedených přepravních průzkumů ve významných zastávkách a komplexního vozového průzkumu celé oblasti také z připomínek především městských částí a cestujících na řešení určitých směrových vazeb. Zároveň dochází k posílení kapacity intenzivně vytížených linek 118 a 193, které obsluhují centrální oblast Prahy 4, především v lokalitě bezprostředně navazující na stanici metra Budějovická. Připravuje se také nasazení kloubových vozů na linku 135.

Oblast Podolí, Pankrác, Budějovická, Hodkovičky, Michle

V oblasti Budějovické od zavedení sítě metrobusů trvale roste poptávka především na linkách 118 a 193, proto je na tyto linky navrženo nasazení kloubových autobusů (na linku 118 v pracovní dny, na linku 193 celotýdenně). Linka 118 bude rovněž vzhledem k vysokému využití v pracovních dnech prodloužena o úsek Dvorce – Smíchovské nádraží i o víkendech. Protože kapacita linky 193 bude navýšena nasazením kloubových vozů, bude ve špičkách pracovního dne omezen provoz linky 114, zároveň se však rozšíří její provoz ve večerním období (požadavek obyvatel z okolí zastávky Ústavy Akademie Věd).

Požadavek městské části Praha 4 a cestujících na propojení oblasti Podolské vodárny a Polikliniky Budějovická je řešen změnou trasy linky 121. Ta bude vedena od krčského nádraží přes Ryšánku k Poliklinice Budějovická a dále přes Pankrác, Kavčí hory, Pražského povstání k Podolské vodárně. Nově je linkou 121 také zajištěna obsluha okolí zastávky Zelená liška, která byla doposud bez dopravní obsluhy denními linkami. V úseku Podolská vodárna – Kavčí hory nahradí linku 148, která bude zrušena. V tomto úseku bude také linka 121 provozována v polovičních intervalech oproti zbývajícímu úseku trasy. Obsluha zastávek Rosečská, Nad Rybníky a Nad Havlem bude vzhledem k velmi nízké poptávce řešena midibusovou linkou 293, která však bude nově provozována celodenně a celotýdenně.

Na základě dlouhodobého požadavku městské části Praha 4 a obyvatel v oblasti Hodkoviček je linka 106 mezi zastávkami Psohlavců a Nádraží Braník nově vedena přes zastávky Na Lysinách, V Mokřinách a Černý kůň. V této souvislosti má linka 121 v této části trasy omezeny intervaly ve špičkách pracovního dne. U linky 150 dochází omezení úseku Kačerov – Želivského, kde bude v provozu celotýdenně pouze do cca 21:30 (ve večerním období jsou zavedeny garantované návaznosti mezi linkami 150 a 196 v zastávce Kačerov ve směru z Michle, v zastávce Nemocnice Krč ve směru do Michle). Na lince 196 pojede v úseku Kačerov – Strašnická ve špičkách pouze každý druhý spoj (v ostatních obdobích i nadále všechny spoje), spoje jedoucí jen v úseku Kačerov – Smíchovské nádraží budou provozovány ve standardních vozech.

Noční linka 504 má upravenou trasu v oblasti Pankráce, jede přes zastávky Děkanka, Kavčí hory a Milevská, s ohledem na dlouhodobě vysoké využití bude provozována v kloubových autobusech. Linky 505 a 510 reagují na připomínku cestujících zřízením zastávky Brumlovka, kterou doposud projížděly.

Oblast Spořilov, Chodov, Háje, Kunratice, Libuš

Na základě žádosti obyvatel starého Spořilova na zkrácení intervalů v mimošpičkových obdobích a na přímé spojení s Poliklinikou Budějovická, na základě požadavku sdružení SOS Spořilov na snížení počtu spojů v ulici Hlavní a dále dle požadavku MČ Praha 11 na přímé spojení ke krčské nemocnici dochází k úpravám tras linek 106 a 293. Linka 106 je od Novodvorské zkrácena na Kačerov, linka 293 bude mezi Nemocnicí Krč a Chodovskou tvrzí vedena přes Kačerov, Starý Spořilov, Měchenickou, Sídliště Spořilov a Chodovec (v úseku Nemocnice Krč – Sídliště Spořilov budou vložené spoje zkracovat interval celotýdenně na polovinu). Z Chodovské tvrze nově pokračuje přes Mokrou, Brechtovu na Háje a Milíčov, zajistí tak obsluhu lokality podél ulice Mírového Hnutí prostřednictvím nové zastávky Wagnerova, která byla doposud bez dopravní obsluhy. Tato linka rovněž zajistí obsluhu lokality Milíčov namísto stávající linky 232 a Polikliniky Háje namísto linky 296, která bude vedena přes zastávku Horčičkova.

Namísto linky 293 je z Kunratic přes Volhu na Chodov prodloužena linka 193 (v pracovní den v intervalu 30 minut dle původního rozsahu linky 293 a dále na základě požadavku MČ Praha-Kunratice též o víkendu v intervalu 60 minut). V úseku Chodov – Volha v pracovní den přebírá též spoje vedené doposud v rámci linky 197. Dle požadavku MČ Praha – Libuš na celotýdenní spojení do oblasti Chodova je linka 197 vedena ze zastávky Na Proutcích přes zastávky Na Jelenách a Jarníkova na Chodov, odtud je propojena se stávající linkou 154 a prodloužena po její trase na Háje. V úseku Na Jelenách – Háje bude provoz linky zajištěn smíšeným provozem kloubových a standardních autobusů, kdy spoje ukončené v zastávce Na Jelenách budou provozovány ve standardních vozech a spoje pokračující dále do oblasti Libuše a Novodvorské v kloubových vozech. Vzhledem k zajištění dostatečné kapacity obsluhy zastávek v Roztylské ulici linkou 197 je linka 135 zkrácena o úsek Chodov – Koleje Jižní Město.

Linka 170 je mezi zastávkami Šperlova a Chodovec vedena přes zastávky Donovalská, Brodského a Benkova, což z těchto zastávek zajistí přímé spojení do oblasti Spořilova, Brumlovky a Budějovické a také možnost přestupu na linky 125, 136 a 213 v zastávce Chodovec. Obsluha zastávek Mokrá a Chodovská tvrz bude namísto linky 170 zajištěna linkou 293. Zároveň jsou spoje linky 122 začleněny do linky 181 (viz níže). Linka 165, která propojuje městské části Praha 11, Praha-Kunratice a Praha-Libuš, bude v pracovní dny dopoledne posílena zkrácením intervalu na 15 minut, což zlepší především spojení k tramvajové trati v oblasti Modřan.

Oblast Modřany

V oblasti Prahy 12 je nejvýznamnější úpravou zkrácení intervalů na linkách 165 a rozšíření provozu na lince 173. Linka 165 bude mít nově na základě dlouhodobého požadavku MČ Praha 12 i ostatních městských částí v dopoledním sedle pracovního dne interval 15 minut. Na lince 173 bude pro zajištění základní obsluhy oblasti Tyršovy čtvrti zaveden v úseku Násirovo náměstí – Nádraží Modřany provoz v pracovních dnech do cca 19 hodin v intervalu 60 minut.

Oblast Vršovice, Strašnice, Záběhlice

Linka 135 vykazuje trvale rostoucí počet cestujících, proto na ní již v minulosti byly několikrát zkráceny intervaly. Další posilování provozem standardních vozů již není provozně ani ekonomicky efektivní, proto se připravuje nasazení kloubových vozů. Vzhledem k nutným stavebním úpravám v oblasti Náměstí Míru a také s ohledem na plánovanou rekonstrukci tramvajové tratě v ulici Francouzská, kdy linka 135 bude vedena po objízdných trasách, lze nasazení kloubových vozů na tuto linku realizovat až po vyřešení těchto problémů. Toto opatření rovněž závisí na dostatečném počtu kloubových vozů, které bude mít dopravce k dispozici.

Nasazení kloubových vozů na linky 188 a 196 spolu s rozptýlením přepravních proudů do více směrů umožnilo rovnoměrnější využití linek v oblasti Jesenické, proto je v rámci vyhodnocení provozu možno na lince 196 ve špičkách pracovního dne zkrátit polovinu spojů ve směru od Smíchova do zastávky Kačerov (v ostatních obdobích jedou i nadále všechny spoje v celé trase, viz výše). Ušetřené dopravní výkony umožňují zkrácení intervalů na lince 138 v úseku Skalka – Záběhlická škola v návozných směrech na 7,5 minuty. Naopak v úseku Skalka – Sídliště Skalka bude v provozu jen cca každý druhý spoj, neboť zde tato linka vykazuje dostatečné kapacitní rezervy.

Oblast Hostivař, Horní Měcholupy, Petrovice

S ohledem na rostoucí počet cestujících na lince 181 a na základě požadavku MČ Praha 14 na její posílení dochází ke začlenění spojů linky 122 do linky 181, přičemž tyto vložené spoje ve špičkách pracovních dnů budou vedeny v trase Opatov – Barvy a laky. Provoz této linky bude i nadále sledován rovněž ve zbývajícím úseku na Černý Most a případně vyhodnocován. Spojení v úseku Nádraží Hostivař – Zentiva – Průmyslová – Depo Hostivař bude zajištěno prodloužením linky číslo 101, která v tomto úseku bude v provozu ve špičkách pracovních dnů a vybrané spoje večer, tak jako dosavadní linky 122. Na základě požadavku MČ Praha-Petrovice na zkrácení intervalů v oblasti zastávek Morseova a Newtonova jsou zavedeny vložené spoje na lince 240 v dopoledním období pracovního dne v úseku Morseova – Háje. Rovněž výše uvedená úprava trasy linky 296 přes zastávku Horčičkova zlepší možnosti přestupu na ostatní linky pro cestující ze zastávek v oblasti starých Petrovic.

OBLAST SEVEROVÝCHOD PRAHY

Na základě požadavků městských částí Praha 14 a Praha-Satalice dochází k úpravám na linkách 186 a 202, kdy bude umožněna jejich vzájemná koordinace zavedením shodných intervalů ve všech provozních obdobích. Linka 202 bude s ohledem na vysoké využití ve špičkách pracovního dne posílena na interval 15 minut, což přináší zlepšení dopravní obsluhy také městských částí Praha 8, Praha 18, Praha 19, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice a Praha-Dolní Chabry. V rámci koordinace dojde s ohledem na kapacitní rezervy na lince 186 k prodloužení intervalů ve špičkách na 15 minut, mimo špičky 30 minut. Zároveň dochází na lince 269 ke zřízení zastávky Satalická obora ve směru Letňany. Podle požadavku městské části Praha 19 bude upraven jízdní řád linky 185 – dojde k rozšíření přepravních špiček v pracovní dny a zároveň bude prodloužen interval o víkendech za současného nasazení kapacitnějších vozidel.

Požadavkům městské části Praha 8 na zajištění přímého spojení z oblasti zastávky Řepínská s metrem i v období večera a víkendu bude vyhověno zavedením přímých spojů mezi linkami 144 a 202 bez nutnosti přestupu v zastávce Poliklinika Mazurská. V rámci koordinace autobusových linek v oblasti Malešic dochází také k mírné úpravě intervalu v ranní špičce na linkách 163 a 263. Na základě požadavku městské části Praha-Dolní Počernice bude upravena trasa linky 296, která nově zajistí obsluhu zastávek Stará obec a Škola Dolní Počernice ve směru od Štěrbohol.

OBLAST ZÁPAD PRAHY

V západní oblasti Prahy dochází k začlenění dvou autobusových linek do sítě metrobusů, konkrétně linek 143 a 179. Na lince 143 je jízdní řád v pracovní den přizpůsoben nárazové poptávce studentů, v sobotu dochází ke zkrácení intervalu na 15 minut, o víkendu bude provozována ve standardních vozech. Na lince 191 budou v provozu o víkendu všechny spoje v celé trase v kloubových vozech rovněž v intervalu 15 minut, čímž bude zajištěna plnohodnotná vzájemná koordinace návazností v zastávce Stadion Strahov s linkou 143. Na lince 179 bude o víkendu v úseku Nové Butovice – Ciolkovského zkrácen interval také na 15 minut a bude tak možné rovněž zajistit návaznosti s linkou 191 (v úseku Ciolkovského – Letiště je provozu pouze cca každý druhý spoj).

Na základě požadavku městské části Praha 13 dochází k úpravě trasy linky 168, kdy dochází ke zřízení zastávky Nárožní mezi zastávkami Kodymova a K Fialce. Dále je rozšířen provoz linky 137 v úseku U Waltrovky – Sídliště Stodůlky na celodenní a celotýdenní. V této souvislosti bude mírně omezen provoz linky 164 v ranní špičce pracovních dnů.

Po vyhodnocení prvních měsíců provozu nové midibusové linky 172 do lokality Na Hvězdárně dojde také k úpravě jízdních řádu této linky – nově bude zaveden víkendový provoz v intervalu 60 minut. Zároveň zde dojde k prodloužení intervalu v dopoledním období pracovních dnů.

Speciální linky pro tělesně postižené

Na základě připomínek a požadavků Pražské organizace vozíčkářů dochází k obnovení přímého spojení zastávky Kodymova a centra města (linkou H2). Pro zajištění kapacitních vozidel a vyrovnání bilance výkonů je prodloužen interval linky H1 a nově provoz ukončen posledním rozjezdem z přestupní zastávky Florenc v 19:30. V ostatní období je specializovaná dopravní obsluha zajištěna systémem mikrobusů na objednání.

Je obnovena funkce centrální přestupní stanice Florenc s příjezdy obou linek v liché hodiny ve 20. minutě a odjezdy ve 30. minutě. Provoz obou linek budou zajišťovat kapacitní autobusy Iveco Crossway.

Seznam metrobusů od 29. 6. 2013

102        KOBYLISY – Dunajecká – SÍDLIŠTĚ BOHNICE – (STARÉ BOHNICE)

106        KAČEROV – Sídliště Novodvorská – Na Lysinách – NÁDRAŽÍ BRANÍK

112        NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE – Trojská – ZOOLOGICKÁ ZAHRADA – (PODHOŘÍ)

118        SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ – Dvorce – Budějovická – SÍDLIŠTĚ SPOŘILOV

119        DEJVICKÁ – Divoká Šárka – Dědina – LETIŠTĚ

124        DVORCE – Zemanka – Budějovická – Kloboučnická – ŽELIVSKÉHO – (HABROVÁ)

125        SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ – Háje – Sídliště Petrovice – Nádraží Hostivař – SKALKA

131        HRADČANSKÁ – Zelená – Juliska – Hanspaulka – BOŘISLAVKA

133        FLORENC – Ohrada – Třebešín – SÍDLIŠTĚ MALEŠICE

135        FLORENC – Náměstí Míru – Slavia – Spořilov – Roztyly – CHODOV

136        VOZOVNA KOBYLISY – Prosek – Vysočanská – Ohrada – Flora – Slavia – Spořilov – Opatov – Háje – JIŽNÍ MĚSTO

137        NA KNÍŽECÍ – Malvazinky – U WALTROVKY – (Nové Butovice – SÍDLIŠTĚ STODŮLKY)

139        ŽELIVSKÉHO – Na Míčánkách – Kloboučnická – Kačerov – Lhotka – KOMOŘANY

140        PALMOVKA – Prosek – Letňany – Tupolevova – Ke Stadionu – ČAKOVICE

143        DEJVICKÁ – Malovanka – STADION STRAHOV

144        KOBYLISY – Dunajecká – POLIKLINIKA MAZURSKÁ

150        (ŽELIVSKÉHO – Slavia – Michelská) – KAČEROV – Lhotka – NA BERÁNKU

158        (ČESKOMORAVSKÁ – Vysočanská – Prosek) – LETŇANY – Staré Letňany – OBCHODNÍ CENTRUM ČAKOVICE – (Čakovický zámek – MIŠKOVICE)

167        NA KNÍŽECÍ – Anděl – Kotlářka – Nemocnice Motol – NEMOCNICE NA HOMOLCE

170        JIŽNÍ MĚSTO – Háje – Donovalská – Spořilov – BUDĚJOVICKÁ – (Branické náměstí – Přístaviště – Poliklinika Barrandov – PRAŽSKÁ ČTVRŤ)

174        HRADČANSKÁ – Vypich – Motol – Bucharova – Luka – VELKÁ OHRADA

176        KARLOVO NÁMĚSTÍ – Švandovo divadlo – STADION STRAHOV – (Spiritka – Klamovka – Jinonice – NOVÉ BUTOVICE)

177        CHODOV – Opatov – Na Košíku – Skalka – Sídliště Malešice – Spojovací – Vysočanská – Prosek – Kobylisy – Podhajská pole – POLIKLINIKA MAZURSKÁ

179        NOVÉ BUTOVICE Nemocnice Motol – Petřiny – CIOLKOVSKÉHO – (LETIŠTĚ)

180        DEJVICKÁ – Vypich – Motol – SÍDLIŠTĚ ŘEPY – (ZLIČÍN)

183        HÁJE – Sídliště Petrovice – Janovská – Nádraží Hostivař – Perlit – Spojovací – Vysočanská – Prosek – Kobylisy – Vozovna Kobylisy – SÍDLIŠTĚ ČIMICE

188        ŽELIVSKÉHO – Sídliště Malešice – Strašnická – Jesenická – Pankrác – KAVČÍ HORY

189        KAČEROV – Nemocnice Krč – Tempo – SÍDLIŠTĚ LHOTKA

191        NA KNÍŽECÍ – Klamovka – STADION STRAHOV – (Televizní věž – PETŘINY)

193        NÁDRAŽÍ VRŠOVICE – Náměstí Bratří Synků – Pankrác – Krčský hřbitov – Poliklinika Budějovická – Nemocnice Krč – ŠEBERÁK – (Na Proutcích) – VOLHA – CHODOV

195        SÍDLIŠTĚ ČAKOVICE – Tupolevova – Letňany – Prosek – Vysočanská – Spojovací – Sídliště Malešice – Skalka – JESENICKÁ

196        SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ – Přístaviště – Novodvorská – KAČEROV – (Michelská – Jesenická – STRAŠNICKÁ)

197        SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ – Přístaviště – Novodvorská – Sídliště Lhotka – SÍDLIŠTĚ PÍSNICE – (Na Proutcích) – NA JELENÁCH – Chodov – Donovalská – HÁJE

200        KOBYLISY – Podhajská pole – Odra – SÍDLIŠTĚ BOHNICE

207        STAROMĚSTSKÁ – Náměstí Republiky – Florenc – OHRADA

213        ŽELIVSKÉHO – Slavia – Spořilov – Opatov – Háje – JIŽNÍ MĚSTO

215        KAČEROV – Nemocnice Krč – Tempo – Pavlíkova – SÍDLIŠTĚ LIBUŠ

235        NOVÉ BUTOVICE – Píškova – VELKÁ OHRADA

253        SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ – Pobřežní cesta – Zátišská – NA BERÁNKU

(v závorkách jsou uvedeny úseky, kde jede jen část spojů)

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena