Informační zpravodaj PID Číslo 01 / 2020

14. 1. 2020

Obsah

Trvalé i dočasné změny PID v lednu a únoru 2020. 1

Nejvýznamnější události PID roku 2019. 2

České dráhy podepsaly smlouvu s hlavním městem Prahou na dalších 10 let 3

 

 

Trvalé i dočasné změny PID v lednu a únoru 2020

V průběhu ledna 2020 dochází k několika trvalým změnám na autobusových linkách PID v Praze i ve Středočeském kraji. Midibusová linka 117 je prodloužena do nové zástavby v Komořanech, je zavedena nová midibusová linka 186 z Hloubětína do Satalic, zavedena je nová noční linka 903 z Palmovky do Uhříněvsi a Královic, vznikají také dvě nové školní linky v oblasti Prahy 6 a 10. Zároveň je dočasně od 6. 1. 2020 do 28. 2. 2020 z důvodu nižší poptávky počátkem roku a v souvislosti s plánem na personální pokrytí provozu autobusových linek pro rok 2020 zaveden mírně omezený jízdní řád na vybraných městských autobusových linkách v Praze.

Změny na jednotlivých linkách od 1. 1. 2020

117    Linka je ze zastávky Čechova čtvrť prodloužena přes zastávky Cukrovar Modřany a Komořany do nové konečné zastávky Nové Komořany.

165    Zřízena zastávka Mílová také ve směru Sídliště Zbraslav (na znamení).

227    Změna dopravce z Dopravní podnik hl. m. Prahy na ČSAD POLKOST.

230    Nový spoj na začátku odpolední špičky pracovních dnů v trase Slivenec – Holyně.

270    Změna dopravce z Dopravní podnik hl. m. Prahy na ČSAD POLKOST.

903    Nová noční linka v trase Palmovka – Novovysočanská – Spojovací – Sídliště Malešice – Černokostelecká – Štěrboholy – Dolní Měcholupy – Uhříněves – Netluky – Hájek – Královice (v provozu 2 páry spojů celotýdenně v intervalu 120 minut).

959    Noční linka je v Praze nově ukončena v zastávce Háje. V úseku mezi Palmovkou a Uhříněvsí je nahrazena novou linkou 903.

Změny na jednotlivých linkách od 6. 1. 2020

164    Nový spoj v pracovní dny ráno ze Sobína (prodloužen z původní konečné Sídliště Řepy).

186    Nová midibusová linka v trase Bazén Hloubětín – Hloubětín – Lehovec – Hutě – Satalická obora (v provozu pouze v pracovní dny cca do 20:00).

201    Linka nově v pracovních dnech cca do 20:00 nezajíždí do zastávky Satalická obora (nahrazeno linkou 186).

212    Prodloužení intervalu na začátku a konci odpolední špičky pracovních dnů z 15 na 30 minut.

268    Nová školní linka v trase Na Pískách – Macharovo náměstí – Vozovna Střešovice – Norbertov – Vojenská nemocnice (1 spoj v pracovní dny ráno).

273    Nová školní linka v trase Depo Hostivař – Donatellova – Sídliště Skalka (1 spoj v pracovní dny ráno).

326    Nový posilový školní spoj v pracovní dny ráno Vestec, BIOCEV – Opatov.

363    Nový 1 pár spojů v pracovní dny po poledni v trase Opatov – Popovičky, Chomutovice.

396    Linka je zkrácena o úsek Bazén Hloubětín – Nádraží Satalice (nahrazeno linkou 186), prodloužení intervalu v pracovní dny ráno z 30 na 60 minut.

908    Poslední pár spojů je nově veden přes zastávku Nádraží Klánovice-sever.

Změny na jednotlivých linkách od 15. 1. 2020

194    Zřizuje se zastávka Malostranská i ve směru Florenc (na předpolí Mánesova mostu), ve směru Nemocnice pod Petřínem se přesouvá zastávka Malostranské náměstí na tramvajové koleje, 15 metrů vpřed po směru jízdy před zastávku tramvaje směr Hellichova. Ruší se zastávka Nerudova.

Dočasné omezení vybraných autobusových linek v Praze v lednu a únoru 2020

Z důvodu nižší poptávky po přepravě, která je každoročně během počátku roku (a období četných zimních dovolených a jarních prázdnin) v Praze pozorována, dojde v období od 6. 1. 2020 do 29. 2. 2020 k dočasným změnám a omezením, a to především na autobusových linkách. Toto dvouměsíční omezení zároveň dovolí dopravcům uspořit pracovní síly pro následující měsíce, kdy je poptávka po dopravě naopak vyšší.

Na vybraných městských autobusových linkách jsou mírně prodlouženy intervaly a upraveny provozní parametry, a to takovým způsobem, aby byl co nejméně narušen komfort cestujících. Omezení se týká především přepravních špiček, případně i dopoledního období pracovních dnů na vybraných linkách.

Kromě úpravy intervalů jsou realizovány některé další dočasné úpravy na vybraných linkách:

102    Od Kobylis ukončena v zastávce Sídliště Bohnice, do zastávky Staré Bohnice nadále zavedeny prodloužené spoje linky 236 v intervalu 30 minut

196    V úseku Kačerov – Kloboučnická jen ve špičkách pracovních dnů

Nejvýznamnější události PID roku 2019

únor                 Nasazení nových motorových nízkopodlažních jednotek na vlakovou linku S34.

3. března         Rozšíření autobusové obsluhy v Mělníku (nově obsloužená lokalita Na Brabčově, rozdělení linky 474 na 474 a 747), zrušení linky 463 (Strančice, žel. st. – Mirošovice) a její nahrazení linkou 461.

10. března       Integrace oblastí na Poděbradsku, Kolínsku a Nymbursku do PID (nové autobusové linky 673–676, 678, 679, změna trasy linky 432).

30. března       Nová noční linka 955 Terminál 1 – Tuchoměřice, Obecní úřad, změna tras nočních linek 907 a 912.
Den Cyklohráčku ve Slaném.

13. dubna        Autobusový den PID v Letňanech.

27. dubna        Středočeský železniční den PID v Kralupech nad Vltavou.

duben              Zavedení možnosti nákupu jízdného v tramvajích pomocí bezkontaktní platební karty.

10. května       Rozšíření provozní doby přívozu P7 (Holešovice – Karlín).

9. června         Prodloužení turistického vlaku PID Cyklo Brdy do Blatné.

15. června       Sezonní posílení autobusové linky 119 na letiště (zdvojené autobusy o víkendech).

29. června       Integrace části Příbramska do PID (nové autobusové linky 392, 393, 395, 511, 512, 531, změna trasy linky 317).
Změna trasy linky 246 – nově vedena na Zličín, náhrada nákupní linky k OC Sárská. Prodloužení noční linky 908 do Klánovic, zkrácení speciální linky H1 o úsek Florenc – OC Černý Most.

13. července   Integrace části Benešovska (oblast Kamenice – Nespeky – Benešov) do PID (změna autobusových linek 335, 337, 339, 444, 651).

24. srpna         Integrace Slánska do PID (nové autobusové linky 342, 388, 389, 580, 586–592, 594–597, 627, 628, 650, změna tras linek 300, 306, 323, 330, 399, 456, 604, 609, 612, 617, 622–624, 626, zrušeny linky 607, 608, 621).

srpen               Představení nového vozu v rámci dětského výletního vlaku Cyklohráček.

1. září              Změna tras autobusových linek 108, 266, 359, zavedení víkendového provozu na lince 130.

7. září              Pražský železniční den na Smíchově a regionální den PID v Hostivici.

12. října           Regionální den PID ve Strančicích.

21. listopadu    Změna trasy autobusové linky 156 v oblasti Holešovic (OC Stromovka).

listopad            Nová preferenční opatření pro autobusy na Strakonické, Kbelské a Kukulově ulici.

1. prosince      Nové autobusové linky MHD v Praze: 153, 171, 204, 242 změna tras linek 146, 182, 185, 194, 223, 224, 243, 302, 747, zrušení linky 192. Změna dopravců na části autobusových linkách MHD v Praze.

15. prosince    Integrace části Rakovnicka a Kladenska do PID (nové autobusové linky 304, 305, 365, 404, 555, 577, 579, 581, 583–585, 618, 619, 625, 629, 630, změna tras linek 307, 319, 347, 386). Změna dopravců na části rychlíkových vlakových linkách.

prosinec          Rozšíření mobilní aplikace PID Lítačka o možnost prokazovat dlouhodobé předplatní kupony pomocí této aplikace.

průběžně         Rozšíření provozu kapacitních kloubových nebo 15metrových autobusů na příměstských linkách 307, 332, 339, 348, 369, 380, 398.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena