Informační zpravodaj PID, číslo 12/2020

26. 6. 2020

Vyšlo 26. 6. 2020

Obsah

Letní prázdninový provoz PID (27. 6. – 31. 8. 2020) 1

Vlaková výluka Praha – Kladno. 3

Letní autobusová výluka Štěchovice – Slapy. 3

Cyklohráček o letních prázdninách. 4

Integrace PID v srpnu 2020. 4

 

 

Letní prázdninový provoz PID (27. 6. – 31. 8. 2020)

Aktuálně Pražskou integrovanou dopravou denně cestuje o cca 30–35 % méně lidí než obvykle. Odhady říkají, že o prázdninách bude ve srovnání s běžnými měsíci (tedy mimo prázdniny) hromadnou dopravou cestovat cca o 35 % méně lidí. V jiných letech přitom prázdninový pokles činil okolo 20 % cestujících. Neznamená to však, že by hromadná doprava byla o prázdninách omezena v takovémto rozsahu – prázdninový provoz bude na většině linek odpovídat tomu, který byl zaveden v létě 2019.

Mírně bude oproti loňsku omezen večerní a noční provoz, u autobusů pak provoz mimo špičku a o víkendech. Toto opatření souvisí jak s nižším počtem návštěvníků metropole, tak s rostoucími výpadky daňových příjmů i tržeb, které Praha kvůli aktuální situaci zažívá. Jízdenky pro jednotlivou jízdu a krátkodobé jízdenky, které využívají především turisté, tvoří velkou část tržeb PID. Nižší zdroje těchto příjmů lze přitom očekávat i příští rok. Hlavní město udělá maximum pro zachování co největšího rozsahu nabídky PID, nicméně vzhledem k problematické situaci na straně příjmů je nutné činit objednávku spojů se zvýšeným rozmyslem.

Metro

Oproti aktuálnímu provozu v červnu 2020 dojde v pracovní dny ve špičkách k prodloužení intervalů na jednotlivých linkách o 10 až 45 sekund. O víkendech a svátcích pojedou soupravy na všech linkách nadále v intervalu 7,5 minuty, tedy stejně jako loni v létě. Na všech linkách dojde o prázdninách k večernímu prodloužení intervalu ze 7,5 na 10 minut o cca hodinu a půl dříve, již po 21. hodině.

Druhý červencový týden (od soboty 4. 7. do neděle 12. 7.) budou pokračovat potřebné výměny dřevěných pražců v tunelech linky metra C. Linka C bude v provozu pouze v úsecích Letňany – Hlavní nádraží a Pražského povstání – Háje. V uzavřeném úseku Hlavní nádraží – Pražského povstání zajistí náhradní dopravu autobusová linka XC.

Tramvaje

Po dobu prázdnin nebudou v provozu linky 13, 21 a 23 (z důvodu absence turistů). Zrušení linky 13 v souvislosti s výlukou Starostrašnické ulice bude kompenzováno zachováním provozu linky 4, která o prázdninách běžně nejezdí. Linka 16 bude celotýdenně provozována pouze v trase Lehovec – Kotlářka.

U většiny linek dojde v ranní špičce ke standardnímu prodloužení intervalů z 8 na 10 minut a kolem poledne z 10 na 12 minut, v odpolední špičce budou nadále platné intervaly nasazené v červnu 2020 (v podobě shodné s ranní špičkou). U páteřních linek 9, 17 a 22 se interval v ranní špičce změní ze 4 na 5 minut a kolem poledne z 5 na 6 minut. Na všech linkách bude o prázdninách prodloužen večerní interval z 15 na 20 minut o cca hodinu až hodinu a půl dříve, již po 21. hodině (u páteřních linek 9, 17 a 22 ze 7,5 na 10 minut).

U linek 2 a 15 bude od začátku prázdnin obnoven večerní provoz po čase 22:30 a od 13. července pak umožní provozní situace Dopravního podniku hl. m. Prahy na linku 15 opět nasadit soupravy nebo kloubové tramvaje.

Během prázdnin nebude kvůli výraznému poklesu poptávky v nočním období posilován noční provoz o víkendech a svátcích, všechny noční tramvajové linky budou jezdit jako dosud celotýdenně v intervalu 30 minut.

Během obou prázdninových měsíců budou pokračovat výluky mezi Smíchovským nádražím a Hlubočepy (Sídlištěm Barrandov) a ve Starostrašnické ulici.

Autobusy

Provoz městských autobusových linek bude omezen v rozsahu srovnatelném s loňskými prázdninami. Mírně větší počet linek bude mít sjednocené intervaly v ranní a odpolední špičce na 10 minut, či prodloužené intervaly v pracovní dny kolem poledne a o víkendech z 15 na 20 minut. Na řadě linek dojde o prázdninách k večernímu prodloužení intervalu z 15 na 20 minut o cca hodinu až hodinu a půl dříve, již po 21. hodině (u několika linek z 30 na 40 minut).

O letních prázdninách nebudou již tradičně v provozu školní linky a spoje (např. na lince 177 v úseku Volha – Chodov) ani autobusové linky 122 a 182. Školní linky 255, 256, 259, 260, 262, 266, 267, 269 a 272 budou s ohledem na různý konec vyučování ve školách mimo provoz již od pondělí 29. června, linky 251, 252, 261, 265, 271 a 275 budou mimo provoz až od středy 1. července 2020.

Linka 143 nebude v provozu o víkendech a svátcích, na lince 168 nepojedou vložené spoje mezi Novými Butovicemi a Nemocnicí Na Homolce a linka 196 bude celotýdenně provozována pouze v trase Smíchovské nádraží – Kačerov.

Od začátku prázdnin se obnovuje večerní provoz po čase 22:30 na většině autobusových linek s výjimkou linek 100, 101, 130, 158, 160, 168, 230 a 247.

V souvislosti se zásadním poklesem odbavených cestujících na letišti bude nadále pokračovat omezený provoz na linkách 100 a 119, nebude v provozu ani linka AE.

Během prázdnin nadále nebude posilován noční provoz o víkendech a svátcích, všechny páteřní noční autobusové linky budou jezdit celotýdenně v intervalu 30 minut.

Vlaky

Vlakové linky v rámci PID pojedou o letních prázdninách podle platných jízdních řádů. Pokračovat budou omezení provozu kvůli modernizaci trati mezi Vršovicemi a Hostivaří (s odklonem spěšných vlaků z Hostivaře přes Libeň na Masarykovo nádraží), mezi Radotínem a Dobřichovicemi a v první polovině července rovněž na trati Praha Masarykovo nádraží – Kladno.

Ve stanici Praha-Vršovice již od pondělí 22. června usnadňuje přestup mezi vlakovými spoji i přechod celého prostoru nádraží nově otevřená provizorní lávka.

Více informací

Prázdninové jízdní řády a podrobné informace o jednotlivých výlukách budou standardně zveřejněny na internetových stránkách www.pid.cz, www.dpp.cz, ve vyhledávačích spojení i v mobilní aplikaci PID Lítačka a samozřejmě i na zastávkách. K dispozici je také infolinka PID 234 704 560 nebo DPP 296 19 18 17.

Vlaková výluka Praha – Kladno

První polovina července bude ve znamení omezení provozu na železniční trati č. 120 v úseku Praha – Kladno. Od 4. 7. (sobota) až do 19. 7. 2020 (neděle) tu bude z důvodu výluky obousměrně přerušen provoz vlaků na linkách S5, S54, R24 a R45.

Od/do stanice Praha-Veleslavín bude zavedena náhradní autobusová doprava linkami XS5, XS54, XR24 a XR45, jež pojedou v pracovní dny v souhrnném intervalu 15–20 minut. Náhradní doprava za noční vlaky bude vedena až do/ze stanice Praha hl. n.

Zastávka náhradní dopravy na pražském Veleslavíně bude umístěna v ul. Evropské, cca 80 m za křižovatkou s ulicí Veleslavínskou a Vokovickou (směrem na Divokou Šárku).

Více informací o výluce naleznete na webových stránkách dopravců České dráhy (www.cd.cz) a Arriva (www.arriva.cz) nebo na www.pid.cz.

Letní autobusová výluka Štěchovice – Slapy

Během celých letních prázdnin (konkrétně již od pátku 26. 6. 2020) bude zcela uzavřena silnice II/102 mezi Štěchovicemi a Slapy. Pro cesty linkami 360, 361 a 390 dál za Štěchovice je nutné počítat s výraznými změnami tras těchto linek a s prodloužením cestovní doby. Linka 360 bude vedena mezi Prahou a Chotilskem po dálnici D4 přes Dobříš, Žel. st. a Nový Knín, linka 361 pojede mezi Štěchovicemi a Slapy přes Vysoký Újezd. Linka 390 bude mezi Štěchovicemi a Rabyní zrušena a nahrazena linkou 361. Linka 438 bude ve směru od Benešova zkrácena do Vysokého Újezdu a nahrazena linkou 361.

Cyklohráček o letních prázdninách

I v červenci a srpnu se o sobotách, nedělích a státních svátcích můžete svézt výletním vlakem Cyklohráček. Ten vždy dvakrát denně vyráží na svou dobrodružnou cestu z pražského hlavního nádraží až do královského města Slaný, každé druhé sobotní odpoledne navíc zavítá až k železničnímu muzeu ve Zlonicích.

Od našich hrajvedoucích dostanete informační letáček vláčku se slevovými kupóny, se kterými můžete za zvýhodněné vstupné navštívit Infocentrum Slaný, Vlastivědné muzeum ve Slaném, Cukrářství Pudilovi, Továrnu Slaný, Aquapark Slaný, Zoopark Zájezd, Klub Železničního muzea Zlonice nebo Bunkr Drnov.

V Cyklohráčku již neplatí žádná omezení. Dětské herny se stavebnicemi, vláčkodráhou a dalšími hrami již fungují, obě balónkoviště jsou naplněná míčky těch nejpestřejších barev. Pokud jste vášnivými čtenáři, můžete si cestou přečíst nějakou knížku z naší knihovničky. A pokud si budete chtít cestou na výlet nebo domů něco zahrát, naši hrajvedoucí vám půjčí karetní nebo deskové společenské hry.

Vláček odjíždí vždy v 9:04 a 13:03 z Prahy hl. n., zpátky ze Slaného v 11:01 a 16:55 (případně ze Zlonic v 16:41).

Ve vlaku platí Tarif Pražské integrované dopravy a Tarif Českých drah.

Více informací naleznete na www.pid.cz/cyklohracek nebo na oficiálním Facebookovém profilu vláčku Cyklohráček.

Integrace PID v srpnu 2020

Na srpen 2020 jsou naplánovány ve spolupráci organizací ROPID a IDSK hned 4 integrační projekty ve Středočeském kraji. Nové autobusové linky PID vyjedou v oblastech Kokořínska, Rakovnicka, Voticka a Dobrovicka.

V této integrační vlně, která se dotkne 149 středočeských měst a obcí, bude zavedeno celkem 37 nových autobusových linek PID. Mezi nimi třeba páteřní linka 500 z Prahy přes Benešov a Votice dál do Jižních Čech.

I zde bude platit, že na jednu jízdenku budete moci využívat vlaky i autobusy. Jednotlivé přestupní jízdenky i výhodné časové kupony si budete moci pořídit jednoduše třeba přes mobilní aplikaci PID Lítačka.

Podrobnosti o jednotlivých projektech včetně návrhů jízdních řádů najdete již nyní na našich webových stránkách: https://pid.cz/category/integrace/.

Další integrační projekty jsou naplánovány na podzim 2020, mezi nimi například Kutnohorsko či Berounsko.

1) Kokořínsko od 8. 8. 2020

Zavedeno bude 9 nových linek (689–697), změněny budou stávající linky PID 474 a 668. Zrušeno bude 17 linek mimo systém PID. Provoz autobusových linek PID bude zaveden nebo rozšířen na území dalších 33 měst a obcí Středočeského, resp. Libereckého kraje. Zejména bude rozšířena dopravní obslužnost v relacích Mělník – Kokořín a Mělník – Mšeno, dojde ke koordinaci časů a odstranění souběhů železnice a autobusů v relaci Mělník – Mšeno i neefektivních souběhů autobusů v relaci Mělník – Liběchov. Nové spoje jsou zavedeny v mezikrajské relaci Mšeno – Dubá. Rozšířena bude také víkendová doprava do turisticky atraktivní oblasti Kokořínska zejména z Mělníka, kde budou zajištěny návaznosti na autobusy do Prahy.

Oblast Liběchov – Kokořín

V této oblasti jsou zavedeny 3 nové linky PID – 691, 692 a 694 a dále je rozšířen provoz na stávající lince PID 474. Na linku 474 budou převedeny stávající neintegrované spoje v relaci Mělník – Kokořín – Dobřeň, tzn. že dojde ke zpravidelnění spojů a odstranění nutnosti přestupů v zastávce Kokořín pro cesty Mělník – Dobřeň. K rozšíření provozu dochází také v pracovní dny večer a o víkendech, a to celoročně. Linka 691 zajistí obsluhu obcí Vidim, Tupadly a Želízy a linka 692 obcí Šemanovice, Sítné, Dolní Zimoř a Želízy. Část spojů obou linek je vedena přímo do Mělníka (především školní spoje) a část pouze do Liběchova s garantovaným přestupem na linku 369, která zajišťuje spojení přímo do centra Mělníka a také do Prahy. Linka 692 je na opačné straně v Kokoříně navázána na linku 474, tudíž je možné se z oblasti Šemanovic do Mělníka dostat dvěma způsoby (přes Kokořín nebo přes Liběchov). Linku 692 společně provozují dopravci ČSAD Střední Čechy a Kokořínský SOK. Linky 474 a 691 zajišťuje dopravce ČSAD Střední Čechy. Linka 694 obstarává spojení Kokořín – Vysoká – Dolní Zimoř – Liběchov a provozuje ji dopravce Kokořínský SOK. Na lince 694 v relaci Kokořín – Liběchov je rozšířen provoz v dopoledním sedle pracovních dnů.

Kokořínským údolím je vedena linka 695, na jejímž provozu se podílejí oba již zmínění dopravci. Na lince je rozšířen provoz zejména v letním období pro její turistický potenciál. Víkendové spoje budou nově v provozu od dubna do října. Linka je vedena v trase Mělník – (Lhotka) – Kokořínský Důl – (Kokořín) – Vojtěchov – Mšeno. Přes Lhotku jsou vedeny pouze vybrané spoje pro zajištění spojení pro školáky, a to vzhledem k dostatečné obsluze této oblasti železniční dopravou.

Oblast Mšena

Oblast Mšena je v současné době jen částečně zaintegrována, a to železnicí a autobusovou linkou 668 v trase Všetaty – Byšice – Mělnické Vtelno – (Kadlín) – Mšeno. Provoz na této lince bude rozšířen o školní spoje dopravce Kokořínský SOK v relaci Chorušice – Mšeno. Varianta spojů do Kadlína bude z důvodu minimálního využití cestujícími z této linky odstraněna, všechny spoje budou vedeny z/do Mšena, a to oběma variantami jak přes Velký Újezd, tak přes Stránku.

Zavedena je nová významná linka 696 v trase Mělník – Střemy – Nebužely – (Řepín / Kanina – Mšeno). Součástí této linky jsou spoje v relacích Mělník – Mšeno, Mělník – Řepín i školní spoje Mšeno – Řepín. Časové polohy spojů jsou koordinovány se souběžnou železnicí tak, aby nedocházelo k souběhům spojů, avšak nadále jsou zajištěny školní časy. Na lince je zaveden intervalový provoz a obslužnost je rozšířena během celého dne. Dopravcem bude především ČSAD Střední Čechy, část spojů zajistí Kokořínský SOK. Na lince je zaveden provoz letních víkendových spojů v trase Mělník – Řepín.

V oblasti Mšena jsou dále zavedeny linky 689, 690, 693 a 697. Tyto linky zajišťují především školní spojení z/do Mšena, ale také navazující spojení na linky do Mělníka nebo nové propojení do sousedního Libereckého kraje. To se týká linky 697, která významně rozšíří spojení Mšeno – Dubá – (Doksy). Kromě stávajících školních spojů v relaci Mšeno – Blatce budou v provozu nově 3 páry spojů v pracovní dny v trase Mšeno – Ždírec – Dubá, které budou v Dubé časově navazovat na spoje linek IDOL z/do České Lípy. Součástí linky 697 jsou také letní víkendové spoje v trase Mšeno – Doksy, jejichž provoz bude rozšířen na období duben–říjen. Linka 690 zajistí spojení Mšeno – Stránka – Kadlín. Linka 693 je vedena v trase Mšeno – Lobeč – Nosálov – (Doubravice – Katusice) a linka 689 v trase Hradsko – Mšeno – Vrátno – Ostrý. Tyto tři linky jsou provozovány především dopravcem Kokořínský SOK. Na lince 693 jsou zavedeny dva víkendové spoje, které zajistí ČSAD Střední Čechy. Všechny tyto linky slouží hlavně pro dopravu školáků do Mšena, ale také navazují ve Mšeně na vlaky oběma směry nebo linky 695 či 696 z/do Mělníka.

2) Rakovnicko II od 15. 8. 2020

Integrace oblasti Rakovnicka II navazuje na integraci Rakovnicka I, která byla spuštěna v prosinci 2019. Jedná se o integraci zbývajících autobusových linek na Rakovnicku. Zavedeno bude 13 nových linek PID (560–564, 570–576, 578), změněny budou 3 stávající linky PID (555, 581, 584), zrušeno bude 11 stávajících linek mimo systém PID a upraveny budou 3 stávající linky IDPK a také 2 vlakové linky PID (S53, S57/U57). Změna se dotkne 58 měst a obcí ve Středočeském, Plzeňském a Ústeckém kraji.

Trasy současných linek SID byly upraveny tak, aby došlo ke zkrácení jízdních dob při cestě do města Rakovník. V drtivé většině případů je zachováno současné linkové vedení. Zároveň byl kladen velký důraz na zachování veškerých přepravních vazeb v celém regionu. Na vybraných relacích došlo k posílení autobusové dopravy, zejména pak v dopoledních, večerních hodinách a o víkendu. Linky, které mají v části relace podobnou trasu, byly mezi sebou vzájemně proloženy tak, aby vznikl pravidelný interval.

Rakovníku vybrané regionální linky navazují na expresní linky PID 304 a 404 jedoucí do Prahy. Z vybraných směrů bude dokonce zajištěno s Prahou přímé spojení, díky zavedení přímých vozů mezi linkou 304 a ostatními regionálními linkami. Zároveň je zde možné přestoupit na řadu železničních linek.

Linky, které jedou v souběžné trase s železniční linkou, jsou s vlaky v prokladu tak, aby mezi danými městy vznikla pravidelná nabídka dopravy.

Oblast Rakovnicka také sousedí s Plzeňským a Ústeckým krajem, a proto budou zavedeny i vybrané mezikrajské vazby. Jednou z priorit je například zavedení spojení s městem Plzeň s jedním garantovaným přestupem v obci Kralovice.

Severní a západní Rakovnicko

severní části Rakovnicka je zavedena linka PID 563, která obsluhuje severní území stejně jako tři současné linky SID (B57, B58, B66). Jedná se o páteřní linku severní oblasti. Linka je na základě dlouhodobých požadavků vedena nově všemi spoji přes Svojetín. Dále nahrazuje všechny SID linky, které v současnosti v severní části Rakovnicka jezdí.

Severozápadní oblast Rakovnicka obsluhuje mezikrajská linka PID 560 spojující město Rakovník a město Podbořany. Jedná se o páteřní linku severozápadní oblasti, u níž dochází k výraznému posílení, a to jak v pracovní dny, tak o víkendu. V obci Kolešov jsou nově zavedeny návaznosti na linku PID 573 Břežany – Čistá – Jesenice – Kolešov, která nahrazuje současné linky B30 a B31. Další návaznou linku v obci Kolešov pak představuje linka DÚK 773 ve směru Kryry a Podbořany.

Západní část Rakovnicka obsluhuje linka PID 564 Rakovník – Jesenice, která je nově koordinována s vlakovou linkou S57 v úseku Rakovník – Jesenice. Dochází tak k lepšímu rozložení a prokladu vlakové a autobusové dopravy v tomto úseku. O víkendu dochází k posílení vlakové dopravy.

Jihozápadní část Rakovnicka obsluhují linky PID – 570, 571, 573. Páteřní linku představuje linka 570 spojující města Rakovník a Kralovice. Časové polohy spojů jsou koordinovány s železnicí tak, aby nedocházelo k souběhu spojů. Školní spoje jsou pak zachovány stejně jako na současných linkách SID. Ve spolupráci s Plzeňským krajem dochází k rozšíření provozu v pracovní den dopoledne, večer a nově i o víkendu a v Kralovicích jsou zavedeny garantované návaznosti na autobusovou linku IDP směr Plzeň.

Linky PID 571 a 573 jsou svým charakterem doplňkové k lince 570. Zajišťují především místní vazby a je u nich kladen velký důraz na zajištění veškerých školních vazeb. Dochází k výraznému zkrácení cestovních dob mezi jednotlivými obcemi a Rakovníkem, především kvůli zrušení závleku do zastávky Senomaty, Hostokryje. Obsluhu této části obce nově zajistí linky PID 561 a 581. Linka PID 581 bude nově prodloužena do obce Senomaty.

Centrem Rakovníka dále projíždějí linky PID 561 a 562, které nahrazují především linky SID B1, B2 a B4. Tyto linky fungují částečně jako městská doprava po Rakovníku. Dochází k drobné úpravě trasy oproti současným linkám, tak aby bylo lépe obslouženo celé území města Rakovník. U obou linek bude nově umožněn přestup na expresní linku 304 do Prahy. Linka 561 pokračuje z Rakovníka jako současná linka B93 do obce Řeřichy.

Linka PID 562 jede v trase Lubná – Rakovník – Olešná. U linky je kladen velký důraz na zajištění veškerých školních a důležitých vazeb po městě Rakovník, zejména spojů k 3. ZŠ. Jsou zachovány časové polohy spojů ovlivňující školní družiny.

Jižní Rakovnicko

V jižní oblasti Rakovnicka bude zavedena páteřní linka 576 Rakovník – Slabce – Skryje. Linka nahrazuje současnou linku B51, jejíž trasa však bude výrazně zrychlena. Budou odstraněny závleky do zastávek Pavlíkov, Skřivaň a Pavlíkov, Tytry, čímž dojde k výraznému zkrácení jízdních dob (obsluhu těchto zastávek zajistí plnohodnotně nová linka PID 575.) Jízdní doba v úseku Skryje – Rakovník se zkrátí o cca 15 minut na 45 minut. Výraznější časovou úsporu pak zaznamenají cestující v úseku Slabce – Rakovník, kdy bude nově jízdní doba činit pouhých 23 minut. U linky dojde k mírnému posílení, zejména v úseku Slabce – Rakovník v ranních a dopoledních hodinách. Linka bude v provozu také o víkendu, kdy bude zaveden nový večerní spoj v trase Skryje – Rakovník.

Doplňkovou linkou v trase Rakovník – Slabce se stane nová linka PID 575 Rakovník – Pavlíkov – Zvíkovec. Linka vybranými spoji obslouží Skřivaň a Tytry a zároveň pojede přes obce Rousínov a Svinařov. Linka nahrazuje současné linky SID B69 a B52. Oproti lince B69 bude ze zastávky Slabce, Kostelík prodloužena až do obce Zvíkovec, kde bude u vybraných spojů umožněn přestup na linky IDP ve směru Kařez a Rokycany. U linky budou zachovány polohy školních spojů a zároveň bude zejména v odpoledních hodinách proložena s linkou 576 tak, aby vznikl v úseku Rakovník – Slabce souhrnný interval cca 30–60 minut.

Další linkou v jižní oblasti Rakovnicka je linka 572 v trase Rakovník – Krakovec – Slabce – Zvíkovec, kde bude umožněn přestup na linky IDP. Linka nahrazuje linku B54 a je také prodloužena až na Zvíkovec. Linka bude posílena ve večerních hodinách a nově začne jezdit také o víkendu. V mimošpičkovém období doplní spojení Slabce – Skryje a zároveň obslouží obce Rousínov a Svinařov. Ráno a dopoledne budou zavedeny okružní spoje 572/576 v trase Rakovník – Krakovec – Slabce – Pavlíkov – Rakovník. Díky těmto spojům získají všechny obce na trase linek zcela nové a rychlé spojení s Rakovníkem přibližně kolem 6 hod. ráno a 10 hod. dopoledne.

Jelikož se jedná o významnou turistickou oblast, bude zde i výrazně posílena doprava o víkendu, a to zejména v letních měsících. Kromě zavedení víkendového spojení na lince 572 jedoucí přes Krakovec na Zvíkovec a posílení provozu linky 576 do obce Skryje bude zavedena zcela nová turistická linka v trase Skryje – Nezabudice – Křivoklát. Linka pojede turisticky atraktivní oblastí kolem řeky Berounky přes přívoz Branov a kolem kempu Višňová. Na Křivoklátě bude navíc navazovat na vlaky linky S75 (Beroun – Rakovník). Linka PID 555, která v současné době jezdí v trase Kladno – Zbečno – Roztoky bude prodloužena až do obce Nezabudice, a to zejména o víkendu. Cestujícím tak více přiblíží turistickou oblast a zároveň obslouží kemp Višňová. Pro obec Nezabudice dopravní řešení zavádí nové víkendové spojení a zcela nové spojení s městem Kladno.

3) Voticko od 22. 8. 2020

oblasti Voticka bude zavedeno 11 nových linek PID (500, 532, 550, 552–554, 556, 557, 566 až 568), zrušeno bude 19 stávajících linek mimo systém PID a upraveno bude 9 stávajících linek mimo systém PID. Změna se dotkne 21 měst a obcí ve Středočeském a Jihočeském kraji. I zde dochází k rozšíření nabídky spojů, zpravidelnění jízdních řádů a zpřehlednění linkového vedení. Zavedeny budou návaznosti mezi autobusy a rychlíky v Benešově.

Dopravní obslužnost obcí na silnici I/3

Páteřní dopravní obslužnost zajišťuje linka 500, která propojuje Benešov, Olbramovice, Votice, Miličín, Sudoměřice u Tábora a Tábor. Vybrané spoje jsou z Benešova prodlouženy do Prahy, na opačném konci linky pokračují dílčí spoje až do Jindřichova Hradce nebo Třeboně. Je zachováno i přímé spojení Mladá Vožice – Praha.

Na jízdenku PID bude po realizaci integrace možné cestovat pouze v části trasy Praha – hranice Středočeského/Jihočeského kraje. Pro cesty na území Jihočeského kraje platí tarif vyhlášený dopravcem.

V Benešově je zajištěna návaznost na rychlíky linky R17: příjezd linky 500 od Votic ve 40. minutu a odjezd rychlíku do Prahy ve 49. minutu; opačně příjezd rychlíku od Prahy v 11. minutu a odjezd linky 500 do Votic ve 20. minutu.

Během ranní a odpolední špičky pracovních dní je linka 500 provozována v intervalu 30 až 60 minut, v dopoledním sedle 60–120 minut. O sobotách budou provozovány 4 páry spojů mezi Miličínem a Benešovem, o nedělích a svátcích bude tento počet navýšen spojů.

Východní část Voticka

Páteřní linkou ve východní částí regionu je linka 550 s výchozí zastávkou v Olbramovicích u železniční stanice, kde navazuje na vlaky linky R17 od Prahy a Benešova. Z Olbramovic je trasována do Votic a dále přes Jankov, Ratměřice, Zvěstov, Louňovice pod Blaníkem a Kondrac do Vlašimi. V úseku Louňovice pod Blaníkem – Vlašim jsou cestující odbaveni v tarifu SID, přičemž část spojů je mezi Louňovicemi pod Blaníkem a Vlašimí vedena přes Veliš – tyto spoje jsou značeny jako stávající linka 200036 a jejich časové polohy jsou upraveny dle příjezdů a odjezdů linky 550 v Louňovicích p. Blaníkem. V návaznosti na tyto úpravy dochází i ke drobným změnám na linkách 200038 a 390710.

Na lince 550 bude zaveden 60 minutový interval během dopravní špičky, oproti stávajícímu stavu bude v této relaci rozšířen provoz i do večerních hodin. O víkendech a svátcích budou provozovány 4 páry spojů.

Linka 532 je navržena jako místně obslužná především pro spojení Bedřichovic, Vlčkovic, Broumovic a Ameriky s Jankovem a centrem Votic. V západním směru pokračuje přes železniční stanici (kde je návaznost na osobní vlaky S90) do Beztahova.

Pro spojení Odlochovic s Jankovem a dále s Benešovem slouží navržená linka 553. Mezi Jankovem a Benešovem je trasována přes Pičín, Strženec, Dubovku, Jinošice a Opřetice do Bystřice a odtud do Benešova k železniční stanici. Alternativou mezi Bystřicí a Dubovkou je trasa po hlavní silnici I/3 a Tomice. Vybrané spoje obsluhují i Jankovskou Lhotu, Nosákov a Líšno, Vokov a Mokrou Lhotu. V Jankově jsou k vybraným spojům linky 553 zřízeny návaznosti na linku 550.

Linka 554 vzájemně propojuje bystřické, olbramovické a votické osady. Linka vede variantně buďto od žst. Olbramovice přes Olbramovice a Tomice nebo alternativně z Benešova přes Bystřici, Opřetice, Jinošice a Ouběnice, přičemž obě větve se sbíhají u rozcestí na Jiřín a pokračují přes Kaliště a Budenín do Votic. V Olbramovicích je plánována návaznost na linku 500, a to obousměrně pro relaci Tomice – Olbramovice – Votice.

Západní část Voticka

Pro cesty mezi Benešovem, Bystřicí, Vrchotovými Janovicemi, Olbramovicemi a Voticemi bude možné využít linku 552. Linka z Votic pokračuje dále přes Neustupov do Mladé Vožice (viz níže). Interval ve špičkách pracovních dnů je 60–120 minut, během víkendů a svátků jsou na lince 3 páry spojů.

Na lince 552 bude zřízena garantovaná návaznost na vlaky rychlíkové linky R17 v železniční stanici Olbramovice. Z obou směrů přijíždí linka 552 ve 30. minutu, přičemž příjezd rychlíků od Benešova je ve 21. minutu a od Tábora ve 38. minutu. Po celý den je takto zajištěn návoz z Votic na rychlíky do Benešova a odvoz od rychlíků z Benešova do Votic. Analogicky je tomu u oblasti Vrchotových Janovic – celodenně je z Vrchotových Janovic zajištěn návoz na rychlíky ve směru Benešov a odvoz od rychlíků od Benešova do Vrchotových Janovic.

Linka 566 tvoří posilu k lince 552 v úseku Votice – Olbramovice – Vrchotovy Janovice a dále pokračuje přes Mrvice, Šebáňovice, Sledovice, Minartice a Bezmíř do Vojkova. Na lince je vedena i doplňková větev do Maršovic za zrušenou linku 200077 (E77).

Spojení Votic se Sedlcí-Prčicí zajistí páteřní linka 557 přes Jestřebice a Arnoštovice do Heřmaniček a dále do Sedlce-Prčice. Vybrané spoje obslouží i místní části Divišovice, Chotětice a Mrákotice. Mezi Sedlcí-Prčicí a Voticemi je ve špičkách pracovních dnů navržen interval 60 minut doplněný párem spojů v dopoledních a večerních hodinách. O víkendech a svátcích jsou navrženy 3 páry spojů mezi Voticemi a Sedlcí-Prčicí přičemž část spojů je mezi Heřmaničkami a Voticemi vedena přes Smilkov jako linka 556. V souvislosti s integrací budou provedeny dílčí časové úpravy spojů tak, aby byla zachována přestupní vazba v Sedlci-Prčici mezi spoji linek do Sedlčan a linkou 557.

Linkou 556 je zajištěno spojení částí Křenovičky, Dědkov a Velké Heřmanice s Heřmaničkami a z Heřmaniček přes Smilkov do Votic. Mezi Heřmaničkami a Voticemi je plánováno 13 spojů. Zůstává zachováno přímé spojení Sedlce-Prčice se Sedlčany přes Heřmaničky, v úseku Sedlec-Prčice – Heřmaničky budou spoje značeny jako linka 557, v úseku Heřmaničky – Křenovičky jako linka 556 a dále pokračují mimo systém PID jako linka 300067.

Na linkách 556 a 557 jsou zřízeny garantované návaznosti na osobní vlaky linky S90 v Heřmaničkách. Dopoledne zajišťují linky 556 a 557 návoz od Křenoviček, resp. Sedlce-Prčice, primárně na vlak ve směru Benešov (nepravidelně i Tábor) a odpoledne se soustředí na odvoz od vlaků (primárně od Benešova) do Křenoviček, resp. Sedlce-Prčice.

Jižní část Voticka + spojení do Mladé Vožice

Jižní větev navržené linky 557 vznikla sloučením linek 300062 a 390100. Spojuje centrum Sedlce-Prčice s jejími částmi Uhřice, Jetřichovice a Vrchotice. Jedním odpoledním párem spojů zajišťuje spojení Černotic a Bonkovic se Střezimíří a zároveň i spojení s jihočeským Borotínem.

Náhradou za zrušenou linku 300066 mezi Sedlcí-Prčicí a Červeným Újezdem (přes Staré Mitrovice, Dvorce a Záběhlice) je linka 568. Oproti stávajícímu stavu dochází k rozšíření provozu v odpoledních hodinách. Linka 568 dále pokračuje přes Střezimíř a Mezno do Miličína, a to přes Mitrovice, Nasavrky, Nové Dvory, Petrovice, Malovice a Záhoří. V této části linky slouží především pro obsluhu sídel podél mezikrajské hranice, přičemž v Miličíně je zajištěna návaznost s linkou 500.

Linka 567 se funkčně dělí na dvě samostatné větve: Mezno – Střezimíř – Červený Újezd – Ješetice – Miličín a Miličín – Oldřichov,Těmice – Zhoř u Mladé Vožice – Mladá Vožice. V první zmíněné části trasy Mezno – Miličín je navrženo 5 párů spojů, s výjimkou posledního spoje do Miličína je (podobně jako u linky 568) garantovaná návaznost v Miličíně na linku 500.

V úseku mezi Miličínem a Mladou Vožicí je během pracovních dnů zachován současný rozsah provozu, stejně tak je zachován přímý pár spojů v trase Mladá Vožice-Praha, přičemž z Mladé Vožice do Miličína bude vůz označen jako linka 567 a v úseku z Miličína do Prahy pojede pod označením linky 500. Během sobot, nedělí a svátků dojde k rozšíření provozu na 2 páry spojů.

Jižní část linky 552 začíná ve Voticích, pokračuje do Neustupova a dále na území Jihočeského kraje přes Slapsko a Šebířov,Bouřilku do Mladé Vožice, kde je linka ukončena. Návrh počítá s provozem 5 párů spojů mezi Voticemi a Mladou Vožicí a dále s posilovými spoji mezi Voticemi a Jiřeticemi. Trasování linky z Votic severně přes Olbramovice a Vrchotovy Janovice do Benešova přináší cestujícím z oblasti Neustupova, Slapska a Mladé Vožice možnost přestupu na rychlík v Olbramovicích (ve směru do Benešova a Prahy) a také přímé spojení bez přestupu s Benešovem. Vzhledem k rozdílným časovým polohám současných a navržených spojů v Mladé Vožici budou realizovány i dílčí časové posuny spojů linek z/do Tábora tak, aby nedošlo k porušení přestupních vazeb v Mladé Vožici.

4) Dobrovicko od 29. 8. 2020

oblasti Dobrovicka budou zavedeny 4 nové linky PID (416, 417, 418, 463), změněno bude 5 stávajících linek PID (432, 442, 499, 674, 676), zrušeno bude 11 stávajících linek mimo systém PID a upraveny budou 2 stávající linky mimo systém PID. Změna se dotkne 37 měst a obcí ve Středočeském kraji. Pro většinu obcí zůstane zachované přímé spojení na směny ve ŠKODA AUTO.

Mladá Boleslav – Dobrovice

Spojení Mladé Boleslavi a Dobrovic budou zajišťovat čtyři nové linky PID 416, 417, 418 a 463. Linky 416 a 463 jsou vedeny přes Bezděčín a Sýčinu, linka 417 je vedena přes Kolomuty a linka 418 je vedena přes Jemníky a Bojetice. Všechny linky se sejdou v zastávce Dobrovice, Aut. st.

Z autobusového stanoviště v Dobrovicích linky pokračují do dalších částí oblasti Dobrovicka. Linka 416 je vedena do místní části Chloumek přes obec Vinařice, linka 417 je vedena do Kosořic, Rejšic, Charvatců do Mcel, linka 418 je vedena přes Libichov, Němčice, Kosořice, Rejšice, Smilovice do Luštěnic a Brodců. Linka 463 pokračuje směrem na Semčice, Prodašice, Seletice do Rožďalovic.

Oblast Luštěnic nově obslouží linka PID 418 s tím, že vznikne garantovaný přestup mezi linkami 418 a 432 v Luštěnicích pro relaci Mladá Boleslav – Luštěnice, Sluneční (Luštěnice, Zelená). Ranní spoj na osmou hodinu ranní a odvoz z odpolední směny je zajištěn linkou 432 se závlekem do zastávek Luštěnice, Sluneční a Luštěnice, Zelená.

Úprava vedení linek na Nymbursku

Linka 499 nově bude vedena z Loučeně místo do Seletic směrem na Mladou Boleslav přes obce Chudíř, Jabkenic, Pěčice, Semčice, Ctiměřice a Kolomuty. Do Seletic bude prodloužena linka 676. V úseku Mladá Boleslav – Kolomuty budou vedeny linky 417 a 499 v prokladu, to samé se týká i spojení Nymburk – Loučeň, kde v prokladu budou jezdit linky 499 a 676 jako tomu funguje dnes.

Linka 674 bude nově prodloužena z Křince do Rožďalovic, kde v tomto úseku nahradí stávající linku SID H12.

Spojení Mladá Boleslav – Lysá nad Labem

Spojení Mladá Boleslav – Lysá nad Labem bude nově zajištěno dvěma linkami PID – stávající linkou 432 vedenou přes Milovice a Vlkavu, která bude jezdit ve stávajícím provozu a linkou PID 442, která je prodloužena z Benátek nad Jizerou přes Dražice, Brodce a Strašnov do Mladé Boleslavi.

Cestovní doba linkou PID 432 z Mladé Boleslavi do Lysé nad Labem je téměř hodina a čtvrt, zatímco cestovní doba linky PID 442 mezi těmito dvěma městy činí jednu hodinu. Všechny spoje obou linek navazují v Lysé nad Labem na vlaky ve směru Praha.

Svozy na směny ve Škoda Auto

Pro většinu obcí je na směny ve ŠKODA AUTO zajištěno jako doposud přímé spojení. V rámci efektivního využití vozidel a současně jednotnému integrovanému systému i na železnici, dochází k následujícímu dopravnímu opatření:

  • odvoz z odpolední směny do místních částí Zelená a Sluneční obce Luštěnice je zajištěn linkou 432 s odjezdem ve 22:24, která zmíněné zastávky obslouží pouze tímto jediným spojem (v ostatních případech je spojení zajištěno linkou 418, případně zavedenými návaznostmi z linky 418 na 432 či naopak)
  • odvoz z odpolední směny do Vinařic a Chloumku je zajištěn linkou 418 s odjezdem ve 22:25, která se v zastávce „Dobrovice, Aut. st.“ změní na linku 416 a pojede do zastávky Dobrovice, Chloumek (jedná se o přímý spoj bez nutnosti přestupu)
  • odvoz z odpolední směny do Smilovic, Charvatců a Mcel je zajištěn linkou 418 s odjezdem ve 22:30, která se v zastávce „Smilovice, Rejšice“ změní na linku 417 a pojede do zastávky Mcely (jedná se o přímý spoj bez nutnosti přestupu, obec Jabkenice může využít linku 499)
  • odvoz na noční směnu ze Mcel a Charvatců je zajištěn linkou 417 do zastávky „Dobrovice, Aut. st.“ s příjezdem ve 20:50, kde bude navazovat linka 418 s odjezdem ve 20:54 (mezi linkou 417 a 418 nutno přestoupit, obec Jabkenice může využít přímého spojení linkou 499, obce Rejšice a Smilovice mohou využít přímého spojení linkou 418)
  • odvoz z odpolední směny do Nepřevázky je zajištěn linkou 463 s odjezdem ve 22:25 (tento spoj jede jako jediný na lince 463 přes Nepřevázku

Svoz na směny do zastávky Zalužany ŠKODA

Nově je zavedena možnost přijet z a odjet do jakékoliv části Dobrovicka z i do zastávky Zalužany ŠKODA. Linka 416 je vedena ze zastávky Mladá Boleslav, Aut. st. do zastávky Mladá Boleslav, Zalužany ŠKODA, kdy na autobusovém stanovišti vyčká na další linky PID. Ze zastávky Mladá Boleslav, Zalužany ŠKODA je svoz řešen linkou 416 po noční směně a linkou 418 po ranní a odpolední směně. Ostatní linky PID opět vyčkají na příjezd spoje ze Zalužan.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena