Informační zpravodaj PID Číslo 01 / 2021

6. 1. 2021

4. 1. 2021

Obsah

Provoz PID od 4. 1. 2021. 1

Trvalé změny PID od 4. 1. 2021. 1

DPP nově informuje veřejnost o skutečném odjezdu tramvajových spojů ze zastávek. 3

Rozvoj Pražské integrované dopravy v roce 2020 a výhled do roku 2021. 3

 

 

Provoz PID od 4. 1. 2021

I když většina školáků a studentů zůstává doma, první a druhé třídy základních škol fungují od 4. 1. 2021 normálně, proto se na své trasy vrátí i naprostá většina školních linek v Praze a školních spojů na příměstských linkách PID (u nich až na pár výjimek také končí prázdninové jízdní řády).

Znovu vyjely i tramvajové linky 4 a 21, jízdní řády pražské MHD jsou ve stejném režimu jako před vánočními svátky (bez předvánočních posil), metro jede cca do 22:30 z konečných stanic (stejně jako dosud od 25. prosince 2020).

Podrobné info k aktuálnímu provozu PID: https://pid.cz/vyluky/omezeni-provozu-koronavirus-podzim/

Trvalé změny PID od 4. 1. 2021

Od 4. ledna 2021 dochází k trvalým změnám na vybraných autobusových linkách PID v Praze i Středočeském kraji. Nejvýznamnější je úprava linkového vedení v severovýchodní části Prahy, kde se zřizují nové linky 159 a 916 a mění trasa linek 186, 201, 209, 302, 396 a 953. Další větší změny nastanou v oblasti Berounska a Hořovicka, kde dochází ke korekcím jízdních řádů vybraných linek, aby se zlepšila dostupnost nemocnice Motol pro cestující ze Zdic a Žebráku, posílení linky 394 z Králova Dvora do Prahy a také k úpravám školních spojů v oblasti Zdic a Cerhovic.

1) Změny v oblasti Kbel, Satalic a Vinoře:

158      Prodloužení intervalu v úseku Sídliště Letňany – Třeboradice, zlepšení koordinace s linkou 166 do Třeboradic.

159      Nová midibusová linka v trase Letňany – Valcha – Jilemnická – Ctěnice – Vinoř (v provozu celodenně, celotýdenně v intervalu 30 minut ve špičkách a 60 minut mimo špičky).

186      Nová trasa: Černý Most – Rajská zahrada – Lehovec – Nádraží Satalice – Vinoř (v úseku Nádraží Satalice – Vinoř jedou jen vybrané spoje v intervalu cca 60 minut, ráno častěji; na linku navazuje zkrácená linka 396 – jde o přímé spoje bez nutnosti přestupu).

201      Linka opět zajíždí všemi spoji do zastávky Satalická obora.

209      Linka je zkrácena o úsek Letňany – OC Čakovice.

302      Změna trasy mezi Kbely a Vinoří (linka jede nejkratší trasou po Mladoboleslavské ulici), v původní trase této linky je nahrazena novou linkou 159. Zároveň je zkrácena o úsek Českomoravská – Letňany.

396      Zkrácení do trasy Vinoř – Přezletice, Kocanda (linka je ve Vinoři propojena s linkou 186, takže zůstává zachováno přímé spojení Přezletic, Satalic a Prahy 14).

916      Nová noční linka v trase Palmovka – Prosek – Rychnovská – Kbely – Vinořský hřbitov (v provozu celotýdenně v noci v intervalu 60 minut). Na Palmovce navazuje na tramvaj 92, návaznosti jsou zajištěny také mezi linkou 916 a 953 v zastávce Vinořský hřbitov.

953      Ve směru od Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi jede ze Satalic přímo přes Hutě na Lehovec k tramvaji (návaznost na linku 92), v úseku Vinořský hřbitov – Palmovka je nahrazena novou linkou 916, na kterou garantovaně navazuje. Provoz této linky v celé trase bude obnoven až po obnovení denního provozu pražské MHD do půlnoci.

Ostatní linky v oblasti (182, 185, 202, 375, 376 a 378) se nemění.

2) Změny na Berounsku a Hořovicku

380      1 spoj o víkendech ráno a večer do Prahy jede nově již ze Zdic (v úseku Zdice – Králův Dvůr jako linka 384), v opačném směru je také 1 spoj o víkendech večer prodloužen z Počapel do Zdic jako linka 384 – zlepšení dostupnosti motolské nemocnice.

384      1 školní spoj v pracovní dny ráno z Králova Dvora do Prahy jede nově již z Žebráku.

394      Nový posilový spoj v pracovní dny ráno po 5. hodině z Králova Dvora do Nových Butovic.

526      1 školní spoj v pracovní dny ráno ze Zdic do Žebráku jede nově přes Sedlec a INTOS a nejede přes Chlustinu.

527      1 školní spoj v pracovní dny ráno z Komárova, Buzuluku do Cerhovic je prodloužen k cerhovické škole a je časově posunut, 1 spoj v pracovní dny z Drozdova ve 13:54 do Žebráku je přesunut na linku 648 a nově jede do Hořovic.

528      Časový posun prvního spoje v pracovní dny z Březové pro lepší návaznost na linku 384 do Prahy.

529      Časové posuny 1 páru spojů v pracovní dny ráno a dopoledne do/z Hvozdce.

640      Časový posun 1 spoje v pracovní dny odpoledne ze Zdic do Chodouně.

641      1 školní spoj v pracovní dny ráno ze Zdic jede nově přes školu Zdice, Černín a v Berouně zajíždí na Hlinky a Plzeňku, 1 spoj v pracovní dny odpoledne z Berouna jede nově přes Černín a zdickou školu (ale nejede přes Levín), nové školní spoje v pracovní dny od zdické školy v 13:15 a 14:28 na náměstí ve Zdicích.

648      Nový školní spoj v pracovní dny z Drozdova 13:41 přes Cerhovice do Hořovic, 1 školní spoj v pracovní dny odpoledne z Hořovic do Zbiroha nově zajíždí k cerhovické škole, časový posun 1 spoje v pracovní dny odpoledne od cerhovické školy do Drozdova; část spojů je nově garantovaně nízkopodlažní.

3) Změny zastávek

Staré Strašnice           nový název pro zastávku Nádraží Strašnice

Ivančická                      nová zastávka pro linky 158, 195, 201 (pouze ve směru Avia Letňany, na znamení)

Plynárna Satalice        zastávka pro linky 186 a 201 je zrušena

Barchovice, Hryzely   zastávka je nově „stálá“ (původně „na znamení“)

DPP nově informuje veřejnost o skutečném odjezdu tramvajových spojů ze zastávek

Online informace o skutečném čase odjezdu všech tramvajových spojů Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) z jednotlivých zastávek, za jak dlouho tramvaj přijede i jaké je její aktuální zpoždění, jsou nově cestujícím k dispozici v pilotním provozu ve vyhledávačích spojení na webových stránkách DPP, PID, IDOS a také v aplikaci PID Lítačka. Online polohy tramvají pražské MHD mohou zájemci najít zatím na stránkách mapa.pid.cz, v následujících dnech se postupně objeví v mapových podkladech na dalších webech a ve vyhledávačích spojení. Během letošního roku DPP zpřístupnil skutečné odjezdy spojů a online polohy vozidel jak u autobusů, tak nově i u tramvají.

Údaje o online polohách tramvají, kdy z požadované zastávky skutečně odjíždí nejbližší tramvajový spoj, jaké je jeho aktuální zpoždění, nebo poslední projetá zastávka, jsou zatím zobrazovány v pilotním provozu, během kterého budou DPP a ROPID odlaďovat kvalitu zveřejňovaných dat. Obdobně jako u autobusových spojů online informace o tramvajových spojích DPP poskytuje organizaci ROPID, data jsou otevřená a přístupná, díky tomu je mohou pro další dopravní aplikace nekomerčně využívat i jiné společnosti a subjekty.

„V aplikacích Lítačka a IDOS konečně najdeme online polohy tramvají a časy, kdy přijedou do zastávky. Na ostrém provozu si vyzkoušíme, jak bude systém fungovat. Konečně budou moci Pražané pohodlně zjistit, jestli tramvaj, na kterou čekají, už jela, nebo teprve přijede. Informace o polohách dopravních prostředků a signál v metru patří mezi základy moderní MHD. Na začátku letošního roku jsme cestujícím začali poskytovat údaje o skutečných odjezdech autobusů ze zastávek. Nyní si můžeme odškrtnout i tramvaje. Metro doháníme mílovými kroky, máme pokrytých 36 stanic z 61 a na začátku roku 2022 bude LTE signál ve všech,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátor a předseda dozorčí rady DPP.

„Letošní rok jsme začínali pozitivní zprávou, že se nám podařilo vyřešit letitý problém a zpřístupnit veřejnosti údaje o tom, kdy skutečně odjíždí naše autobusové spoje z jednotlivých zastávek, jejich zpoždění i online polohy vozidel. Zavázali jsme se, že do konce roku zprovozníme zveřejňování stejných údajů i u tramvají, protože chceme, aby MHD v Praze byla nejen smart, ale maximálně zjednodušovala pohyb po městě. Protože dobrých zpráv není nikdy dost, s radostí mohu potvrdit, že ode dneška mohou cestující využívat užitečné online údaje také u tramvajových spojů,“ uvedl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

„Integrovaná doprava, to není jen možnost využívat jednu jízdenku na všechny druhy dopravy, ale také možnost získat aktuální informace o všech spojích bez ohledu na dopravce na jednom místě. Aktuální polohy tramvají jsou posledním kamínkem do mozaiky komplexních informací pro cestující. Díky zapojení do systému otevřených dat PID může tyto informace využívat pro svoje aplikace každý, kdo o to projeví zájem,“ dodal Petr Tomčík, ředitel Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy (ROPID).

Rozvoj Pražské integrované dopravy v roce 2020 a výhled do roku 2021

Rok 2020 znamenal pro systém Pražské integrované dopravy i přes nelehkou situaci s pandemií koronaviru významné rozšíření do Středočeského kraje, posun v informování cestujících i představení nové podoby zastávek a vozidel. Díky spolupráci se Středočeským krajem se systém PID rekordně rozšířil o další významné oblasti ve Středočeském kraji. I přes prakticky neustálé změny v souvislosti s protiepidemickými opatřeními se podařilo pokročit také v poskytování on-line informací pro cestující a vznikla přehledná mapa spojů PID. Hlavním cílem pro rok 2021 je dokončit integraci v celém Středočeském kraji.

Představena byla nově vysoutěžená podoba vozidel PID a testuje se také nový zastávkový označník. Pro rok 2021 je v plánu dokončit pokrytí Středočeského kraje systémem PID, zahrnout do on-line sledování vozidel také tramvaje a pokročit v projektu Jednotného informačního systému hl. m. Prahy. V ulicích Prahy se postupně rozšiřují také preferenční pruhy pro autobusy – po téměř 8 km v roce 2020 jsou pro další rok připraveny projekty v celkové délce přes 4 km.

„Letošní rok i přes nelehkou situaci spojenou s pandemií koronaviru představoval posun především v informování cestujících a zvyšování jejich komfortu při cestování. Od letošního roku poskytujeme online polohy autobusů, což je zdánlivě malý a přitom obrovský úspěch. Začali jsme uplatňovat přísnější Standardy kvality PID a na všech městských autobusových linkách jezdí už jenom nízkopodlažní bezbariérové autobusy. Představili jsme nové podoby zastávek, vozidel i označníku a jmenovali jsme koordinátora revitalizace terminálu Černý Most. Díky spolupráci se Středočeským krajem se systém PID rekordně rozšířil o dalších 64 autobusových linek na Mělnicku, Mladoboleslavsku, Rakovnicku, Benešovsku, Berounsku i Příbramsku. Děkuji všem kolegům z organizátora dopravy za jejich práci v letošním roce a ať Pražané rádi jezdí s PID i v roce 2021, uvádí náměstek pražského primátora a radní pro dopravu Adam Scheinherr.

„Reagovat pružně na všechna aktuální hygienická nařízení v souvislosti s pandemií a zároveň pokračovat v každodenním vylepšování veřejné dopravy včetně důležitých koncepčních projektů je nelehká úloha, se kterou jsme se díky usilovné práci mých kolegů i všech spolupracujících organizací snažili vypořádat se ctí. Doufám, že příští rok už bude více klidu na naši běžnou každodenní práci a že se nám podaří dotáhnut například on-line informování o aktuálních polohách vozidel, ukázat cestujícím přímo v ulicích první výsledky celkové vizuální modernizace veřejné dopravy a především dokončit dlouholetý proces integrace dopravy ve Středočeském kraji,“ dodává ředitel ROPID Petr Tomčík.

1) Shrnutí hlavních událostí a milníků PID v roce 2020

Změny v dopravě – Praha

 • Zavedení obsluhy nových oblastí v Praze (Nové Komořany, Nový Zličín, nová zástavba ve Kbelích)
 • Nová železniční zastávka Praha-Eden v rámci modernizace úseku Vršovice – Hostivař
 • 7,7 km nových preferenčních pruhů pro autobusy (Bohdalecká, Tupolevova, Kamýcká, Modřanská, 5. května, Strakonická…)
 • Úprava trasování přívozu na Císařskou louku, ukončení přívozu P8 v souvislosti s novou Trojskou lávkou
 • Zlepšení okolí autobusových zastávek (Lihovar, Háje, Mikulova, Hněvkovského)
 • Operativní úpravy v souvislosti s koronavirovými opatřeními

Změny v dopravě – Středočeský kraj (vše ve spolupráci se Středočeským krajem a IDSK)

 • Integrace nových oblastí Středočeského kraje (Kokořínsko, Voticko, Rakovnicko, Dobrovicko, Berounsko, Hořovicko, Rožmitálsko)
 • Výraznější úpravy autobusových linek na Kladensku a Slánsku, posílení trasy Praha – Kladno
 • Nové železniční zastávky Neratovice sídliště, Příbram sídliště

Tarif a jízdné

 • Možnost nahrát dlouhodobé předplatní kupony do mobilního telefonu v rámci aplikace PID Lítačka (ve spolupráci s Operátorem ICT)
 • Rozšíření prodeje a dobíjení Lítačky v 9 železničních stanicích ve Středočeském kraji (ve spolupráci s Operátorem ICT)

Technika, dispečink a smluvní zajištění

 • Zahájení platnosti nových přísnějších Standardů kvality PID na vozidla (povinná nízkopodlažnost, celovozová klimatizace, rozšířený informační systém…)
 • Uzavření nových desetiletých smluv s dopravci
 • Převzetí správy vybraných autobusových terminálů (Černý Most, Zličín, Roztyly, Na Knížecí, Želivského) a nácestných zastávek od TSK hl. m. Prahy včetně nových smluv s dopravci mimo PID
 • Rozšíření provozní doby Koordinačního dispečinku PID na nonstop provoz
 • Jmenování správce autobusových terminálů a rozběhnutí kroků pro revitalizaci Černého Mostu

Marketing a komunikace

 • Schválení nové vizuální identity PID a jednotného vzhledu vozidel v rámci Hl. m. Prahy
 • Integrace poloh a zpoždění autobusů a tramvají DPP do systémů MPVnet a aplikací IDOS, PID Lítačka, jako i integrace do aplikací třetích stran (Google, Seznam, aj.)
 • Mapa spojů PID https://mapa.pid.cz s aktuální polohou vozidel
 • Představení nového označníku PID na Palackého náměstí
 • Nový hrací vůz v dětském výletním vlaku Cyklohráček

2) Výhled pro rok 2021

Změny v dopravě – Praha

 • Leden: úprava linkového vedení v oblasti Kbel, zlepšení obsluhy Vinoře, Hutí včetně zlepšení noční obsluhy
 • Jaro: zprovoznění nové tramvajové linky na Pankrác (po rekonstrukci trati v Táborské ulici) + nová sdružená zastávka TRAM+BUS Pražského povstání
 • Léto/podzim: zprovoznění nové železniční zastávky Praha-Zahradní Město + nové sdružené zastávky TRAM+BUS Nádraží Zahradní Město
 • Dokončení modernizace žel. st. Praha-Radotín a Praha-Chuchle
 • Další preferenční opatření (navrhováno cca 4 km nových buspruhů – Jižní spojka, Trojský most, Lhotecká, Prosecká, Tupolevova, Bělocerkevská), zahájení stavby rozšiřování Strakonické ulice
 • Zlepšení přestupních vazeb (společná zastávka TRAM+BUS Pražského povstání, Nádraží Zahradní Město, přiblížení zastávky BUS Nádraží Libeň k nádraží

Změny v dopravě – Středočeský kraj (vše ve spolupráci se Středočeským krajem a IDSK)

 • Integrace zbytku Středočeského kraje (Mladoboleslavsko, Nymbursko, Kolínsko, Kutnohorsko, Vlašimsko, Sedlčansko)
 • Postupné propojování PID se sousedními integrovanými systémy v okolních krajích
 • Budování záchytných parkovišť u vlakových nádraží

Technika, dispečink a smluvní zajištění

 • První hmatatelné výsledky projektu Revitalizace terminálu Černý Most
 • Vypsání výběrového řízení na zajištění městských železničních linek v Praze
 • Vypsání výběrových řízení na zajištění příměstských a regionálních autobusových linek ve Středočeském kraji (ve spolupráci se Středočeským krajem a IDSK)

Marketing a komunikace

 • Integrace aktuálních poloh a zpoždění vlaků do všech informačních systémů (Lítačka, vyhledávače, mapy, Google…opendata)
 • Rozběhnutí projektu JIS (Jednotný informační systém hl. m. Prahy), graficko-designérská soutěž na novou podobu informačního a navigačního systému, spuštění pilotních projektů
 • Vyhodnocení a první implementace pilotních projektů nového zastávkového označníku
 • Nová verze on-line mapy (i s trasami, vyhledáváním, informacemi o výlukách a mimořádnostech a dalšími funkcemi)
 • Nové funkcionality PID Lítačky (ve spolupráci s Operátorem ICT)
 • Nová podoba webu www.pid.cz

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena