Investice do cest

31. 1. 2021

Názor: M. Kotrba, reakce: Odd. investic

 

Od roku 2017 se snažím o řešení odvodnění ulice Zahradní (v návaznosti na ni i Sokolovské), kdy projekt z roku 2016 se každý rok musel upravovat a v loňském roce jsem měl dojem, že jen přeložení kabelů brání zahájení úpravy/přestavby. 

Ale ani pro rok 2021 není o tomto projektu nikde zmínka; je mi jasné, že pandemie omezila výstavbu i projekty a o to více mě překvapil lednový Kurýr, kde je např. schválení  propojení komunikací Táborská - Dukelská za více jak 5,5 mil Kč (bude tam snad dálnice - usek není delší 50 m) a hlavně komu bude toto propojení sloužit?

Nebo snad pro Říčany je více prostředků než pro Radošovice?

M. Kotrba

 

Vážený pane Kotrbo,

projektová dokumentace (PD) na rekonstrukci Sokolovské – Zahradní se řeší od roku 2017. V průběhu projekčních prací byl projekt konzultován i s veřejností, která do PD vnášela své požadavky. Ty byly následně konzultovány s dotčenými orgány stání správy včetně hasičského záchranného sboru (HZS) a dopravního inspektorátu Policie ČR. Právě HZS vnesl zásadní připomínky k projektové dokumentaci týkající se šíře komunikace Zahradní, i přestože územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno. Na základě jednání s vedením města bylo rozhodnuto o nezbytné další úpravě PD, rozdělení na etapy tak, aby se v první řadě řešilo odvodnění komunikací a rekonstrukce Sokolovské a souvisejících sítí, až následně ulice Zahradní, která je z hlediska šířkových poměrů problematická.

Z výše uvedeného je patrné, že projekční práce včetně projednávání jsou v této lokalitě značně složité a zdlouhavé, proto ani není vydáno stavební povolení, tudíž není investiční akce připravena k realizaci.

K Vašemu dotazu na akci propojení komunikací Dukelská – Táborská a jejího rozsahu sdělujeme, že součástí této akce je zejména rekonstrukce části komunikace Dukelská, chodník v ulici Dukelská, propojení vodovodu do ulice Táborská a odvodnění komunikací včetně řešení zadržení vody v krajině. Propojení do ulice Táborská bude pouze v rozsahu stezky společné pro chodce a cyklisty. Zjednodušením charakteru propojení ulic došlo ke snížení celkových investičních nákladů, ale též vyhovění požadavkům okolních obyvatel. Tuto komunikaci řešíme projekčně i majetkově již od roku 2014. V současné době nejsou finance na její realizaci v rozpočtu města schváleny, rozhodovat o zařazení se bude pravděpodobně na únorovém jednání zastupitelstva. Součástí přípravných prací v době projektování bylo i vyřešení věcných břemen a dalších majetkových vztahů potřebných k realizaci projektu. Tato projednávání nebyla jednoduchá a byla časově náročná.  

Alice Štěpánková a Monika Burešová

Oddělení investic

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena