INZERCE MĚSTA

31. 12. 2019

Město Říčany hledá

schopné pracovníky do dobře zavedeného kolektivu
na následující pracovní pozice:

1.
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ DOPRAVY NA ODBORU
SPRÁVNÍCH AGEND A DOPRAVY

Požadované vzdělání: Vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání - dopravní nebo stavební směr výhodou

Bližší informace na www.ricany.cz/radnice/volná místa

 

2.
Energetik oddlělení hospodářské správy
na odboru správy majetku

Požadované vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání

Bližší informace na www.ricany.cz/radnice/volná místa

 

3.
Referent oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů

Požadované vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání

Bližší informace na www.ricany.cz/radnice/volná místa

 

4.
Referent sociálních věcí – odbor sociálních vě
a zdravotnictví (dospělí)

Požadujeme: Vzdělání dle §110 zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách ve znění pozdějších předpisů

Bližší informace na www.ricany.cz/radnice/volná místa

 

5.
Referent oddělení technické správy na odboru správy majetku - vodohospodář

Požadujeme: Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu 

Bližší informace na www.ricany.cz/radnice/volná místa

 

6.
SPRÁVCe SPORTOVIŠŤ

Požadované vzdělání: min. střední s výučním listem       

Náplň práce: kontrola areálu vč. drobných údržbářských prací, výdej sportovních potřeb, kontrola dodržování provozního řádu sportovišť, zajištění úklidu sportoviště včetně zázemí

V případě zájmu volejte: 323 618 151 Michaela Kraftová, vedoucí oddělení hospodářské správy

 

MĚSTO ŘÍČANY SVÝM ZAMĚSTNANCŮM NABÍZÍ:

λ
Zaměstnání u stabilního zaměstnavatele se zaručeným termínem výplaty

λ
5 týdnů dovolené ze zákona + 3 dny volna navíc

λ
Úprava pracovní doby (na pracovištích, kde je to možné)

λ
Příspěvek na mateřskou školu a možnost umístění dětí do firemní školky

λ
Stravenky 100 Kč a příspěvek na penzijní připojištění

λ
Příspěvky při životních a pracovních výročích 

λ
Školení a příspěvek na zvyšování kvalifikace až 30.000 Kč

λ
Příspěvek na volnočasové aktivity

λ Příspěvek na dětskou rekreaci organizovanou městem

λ
Příspěvek na kulturní akce organizované městem

λ
Možnost půjčky na bytové účely

λ Možnost sociální výpomoci a půjčky

λ
Dotovaná výuka jazyků 

λ
Rekreace v městských rekreačních objektech v Kořenově (horská chalupa) a Lutové (jihočeský statek)

 

Bližší informace k jednotlivým výběrovým řízením včetně náležitostí přihlášky do výběrového řízení naleznete na www.ricany.cz/radnice/městský úřad/volná pracovní místa/Město Říčany

 

 

 

Město Říčany vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy Kuřátko, příspěvkové organizace

Lhůta pro podání přihlášek: 6. 1. 2020 do 17:30 hodin.

Obálku označte nápisem Konkursní řízení – ředitel Mateřské školy Kuřátko.

Náležitosti přihlášky a další podrobnosti jsou na vývěskách a na www.ricany.cz.

Uchazeč zároveň podá písemnou koncepci řízení Mateřské školy Kuřátko, příspěvkové organizace, a jejího odloučeného pracoviště lesní mateřské školy v rozsahu 4 až 10 stran.

Případné dotazy směřujte na vedoucího odboru školství a kultury Petra Duška,
tel. 323 618 213, e-mail: petr.dusek@ricany.cz

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena