Izolační zeleň a aleje v Říčanech s využitím dotací

30. 6. 2017

Zmírnění dopadu hluku a prachu z komunikací, dotvoření krajinných prvků a zabránění větrným a vodním erozím je hlavním smyslem výsadby izolační zeleně, alejí a remízků. K jejich realizaci využíváme dotační programy.

Vědci se shodují v tom, že krajina trpí, trpí způsobem zemědělského hospodaření, stavebními zásahy, odlesňováním. V důsledku toho se snižuje její rozmanitost a schopnost odolávat extremům počasí. Zásadním problémem je eroze. Půda, která se vytvářela desítky tisíc let, mizí v rybnících, řekách a následně na dně moří. V posledních letech jsme svědky zvětšující se rozkolísanosti počasí, na jedné straně přicházejí záplavy a povodně, na druhé straně dlouhé periody sucha, a to v letním i zimním období.

„Je to jedno z mých osobních starostenských předsevzetí. Vrátit říčanské krajině její sílu, krásu a stabilitu,“ vysvětluje starosta Vladimír Kořen (Klidné město) a dodává: „Město je významným vlastníkem pozemků, starých cest. Snažíme se postupně tyto pozemky měnit z intenzivních polí na ostrůvky života.“

Město Říčany se snaží využívat možností dotačních titulů pro realizaci opatření, která by nepříznivé jevy alespoň v krajině okolí města mohla pomoci snížit. Jedním z těchto opatření je výsadba zeleně. Vysazují se aleje podél komunikací s intenzivní dopravou i podél cest vinoucích se v otevřené krajině, realizuje se výsadba plošné izolační zeleně – pro oddělení obytných částí od intenzivně využívaných silnic i pro rozčlenění a zvýšení různorodosti zemědělské krajiny (remízky).

Jedním z projektů, kde bylo město úspěšné při získání dotace (z fondu Operačního programu životního prostředí Ministerstva životního prostředí), byl i projekt „Výsadba izolační zeleně v okolí města Říčany“ projektanta Tomáše Rákose. Získané finanční prostředky byly určeny na výsadbu alejí podél komunikace II. třídy Říčanská a remízků v několika lokalitách – podél cyklostezky z ulice Mozartova do Pacova, u hřitova ve Strašíně v polích kolem rybníka Marvánek, v polích u Kuří a u Říčanského hřitova. Vysazeno bylo celkem 268 ks vzrostlých alejových stromů (podél silnice i jako „základy“ remízků) a dále 4 317 ks keřů do remízků. Výsadba byla dokončna na podzim 2014. Bohužel nedlouho poté jsme zaznamenali rozsáhlé poničení výsadeb keřů v lokalitě Kuří, kdy byla převážná většina z nich ve všech třech remízech vytrhána nebo odcizena nezjištěným pachatelem. Keře byly znovu vysazeny.

Pro veškeré výsadby i založené luční porosty je nasmlouvána pětiletá následná péče, kterou hradí město ze svých ročních rozpočtů. Dřeviny jsou zalévány, ošetřovány proti okusu zvěří, jsou prováděny výchovné řezy, opravy kotvení i sečení trávy. V případě úhynu jsou nahrazovány novými. Podmínky pro růst v různých lokalitách se liší, někde výsadby čelí zvýšenému tlaku hlodavců, jinde jsou ochranná pásma remízků přiorávána zemědělci, v polích u Marvánku mají zahradníci složité podmínky pro provádění zálivky.

Věříme však, že snaha města o zvyšování podílu zeleně ve městě i krajině jeho okolí bude za pár let úspěšná a přispěje ke zlepšení našeho společného životního prostředí.

Město nyní připravuje výsadbu dalších sedmi hektarů izolační zeleně západně od silnice 101. Půjde o tisíce stromů a keřů, které v budoucnu odcloní město od Pražského okruhu.

„I na tuto akci jsme získali velkou dotaci z OPŽP (operační program životní prostředí), nyní posuzujeme veřejnou zakázku a na podzim se bude sázet,“ zakončuje starosta Vladimír Kořen a dodává: „A připravujeme další žádost. V ní chceme řešit kupříkladu alej s cestou mezi Strašínem a Březím, nebo izolační zeleň u D1 v Jažlovicích. Pokud by se našel majitel zemědělských pozemků, který by se chtěl do projektu zapojit, určitě ho přivítáme.“

Kateřina Lauerová, tisková zpráva města Říčany

Eva Šebková, odbor správy majetku

 

projekt CZ.1.02/6.3.00/14.24792

číslo projektu: 28325110

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena