Já to vidím trochu jinak - Názor Václav Macinauer

27. 1. 2017

Odpověď - David Michalička, radní

V posledním čísle Kurýru jsi nám, Davide Michaličko, obsáhle vysvětlil, jaké důvody MR vedly k doporučení, aby MZ akceptovalo rozšíření investičního záměru v Krabošicích na dvojnásobek, což následně MZ těsnou většinou odsouhlasilo. Víme, že developer tam v Krabošicích vlastní dolní část předmětné lokality, v jejíž horní části již postavil 8 RD. V té dolní části chtěl postavit dalších 12 RD s 12 byty a nyní svůj záměr v zájmu svého většího zisku rozšířil na 24 bytů. Jeho záměr je vcelku pochopitelný, kdo by nechtěl vydělat více?

MR se k tomu po cca ročním jednání s developerem postavila kladně, a to dle tvého sdělení proto, že developer přislíbil, že vybuduje chodník a pozemky, což jsou ovšem prakticky přístupové komunikace, převede do vlastnictví města a navíc dá na infrastrukturu 826 tis. To opravdu  vydáváš za relativně dobrý výsledek? Já to vidím trochu jinak: Místo toho, aby se developer po celá budoucí léta musel do jisté míry starat o údržbu těchto účelových komunikací, a což by vlastníci RD, kterým je s tučným vejvarem prodá, na něm jako vlastníku těch komunikací dle obecných ustanovení občanského zákoníku do jisté míry úspěšně vysoudili, tak tuto povinnost na sebe bere město a od developera to ještě prezentujeme jako vstřícný počin. Takže zatímco developer z Říčan odhopká s tučným výdělkem, aby svými stavbami zpotvořil jinou obec, tak město se bude po dlouhá desetiletí o tyto místní komunikace starat na své náklady. To je skutečně výhra.

Ostatně i ten chodník zhotoví ve svém vlastním zájmu, aby jeho stavby byly lépe prodejné, protože v tom místě se asi neprodává moc dobře, tím spíše, že dosud tam postavené domky nejsou žádná krása. A těch 826 tis., které dal na infrastrukturu, se tou potřebnou údržbou místních komunikací, pak již ve vlastnictví města, za pár let prošustruje a pak to bude na věky věkův jenom a jenom užírat. A tomu ty říkáš dojednané menší zlo? Aby tomu tak bylo, to by musel několikanásobně přitlačit, to v podstatě malé satelitní městečko tady staví ve svém zájmu, nikdo ho k tomu nenutil a on ví moc dobře, proč to dělá. No a kdyby nechtěl dát, tak ať si ty komunikace nechá. Krátce řečeno, prostě si říkám, že z toho svého koláče nám měl nechat o dost více, chtělo to jen ho více přitlačit ke zdi.

To všechno říkám při vědomí toho, že podle zákona o obcích jedním z úkolů samosprávy je pečovat o dopravní obslužnost ve městě.

Václav Macinauer

 

Vážený pane Macinauere,

vaše příspěvky se snaží vzbudit dojem, že město developerům „jde na ruku“, dokonce snad záměrně. Stojím si za tím, že opak je pravdou, a věřím, že to pomalu začíná být ve městě vidět. Přál bych vám slyšet a vidět stížnosti či dokonce žaloby stavebníků na neadekvátní požadavky města (dle jejich mínění). Opakovaně vás proto zvu na osobní návštěvu, abych detailně vysvětlil a ukázal na příkladech.

David Michalička, radní

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena