Jak funguje Městský úřad v Říčanech

1. 1. 2021

Vážení občané,

jsme na prahu roku 2021, který se může stát, a já doufám, že stane, rokem pozitivních změn a naděje. A to nejen proto, že nás na podzim čekají důležité parlamentní volby, ale i proto, že ten minulý rok 2020 nás uvrhnul částečně do chaosu, pocitu ohrožení a frustrace z různých omezení. Dopady krize způsobily i problémy v sociálních vztazích a osobních vazbách. Pokusím se ve zkratce popsat, jak vidím činnost úřadu v roce 2020 a 2021, a jak vnímám obecně vývoj v Říčanech. Říčany se v roce 2020 staly již potřetí nejlepším místem k životu podle indexu kvality života společnosti „Obce v datech“. Je to jistě příjemné „ocenění“, ale je to i závazek. V období, kdy se výrazně zhoršují podmínky pro podnikání v některých sektorech a tím klesají daňové příjmy města, bude pro udržení pozice lídra třeba vynaložit více úsilí a hledat i nové cesty. Říčany díky současnému vedení dlouhodobě drží vyrovnaný rozpočet a tento konzervativní přístup se v uplynulých letech už mnohokrát vyplatil. Proto při sestavování rozpočtu na rok 2021 došlo k některým úpravám v rozsahu plánovaných investic a také k omezení nákladů na provoz. Na tomto místě je třeba připomenout, že na provoz úřadu, zejména na výkon přenesené působnosti, významně a stabilně přispívá stát. Příjmy z činnosti úřadu, které dosahují řádu desítek miliónů Kč ročně, nezaznamenaly v době krize roku 2020 významný propad. Omezení nákladů na provoz se činnosti úřadu jako služby občanům nijak výrazně nedotknou. Co ale může provoz úřadu částečně omezit i v roce 2021 jsou vládní usnesení a mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví v souvislosti s vývojem epidemické situace způsobené čínskou chřipkou. Úřad tato nařízení a opatření v roce 2020 důsledně dodržoval a dodržuje, přestože se často zdají chaotická a celkově nekoncepční. Omezení úředních hodin pro veřejnost neznamená omezení samotného provozu úřadu. Jde o opatření, která redukují osobní kontakty, a tím chrání vás jako klienty a současně úředníky, aby nedošlo ke kolapsu a případně úplnému uzavření úřadu a razantnímu omezení služeb pro veřejnost. Opatrnost je ale na místě, jde o zdraví nás všech, které je čínskou chřipkou ohroženo po stránce fyzické a často i psychické. Koncem roku 2020 došlo k významné změně na radnici a po deseti letech služby občanům odstoupil starosta Vladimír Kořen. Bylo to významných 10 let, protože právě vize pana starosty posunuly město Říčany ve srovnávacích studiích na první pozici v rámci celé republiky. Patří se mu za to poděkovat a popřát hodně zdraví a sil pro další životní výzvy. Vedení města ústy nového starosty Davida Michaličky deklarovalo, že bude pokračovat v prosazování změn tak, jak byly nastaveny před deseti roky při nástupu sdružení Klidné město do vedení radnice. V roce 2021 plánujeme představit a schválit strategický plán rozvoje na další roky, spíš desetiletí. Připravované strategické materiály budou přesahovat několik dalších volebních období, ale realizace už bude vždy na těch, kteří v dalších komunálních volbách v Říčanech uspějí. Každá krize jednou skončí a často používaný slogan „společně to zvládneme“ je určitě na místě, ale i nás všechny čekají další výzvy a rok 2021 nebude výjimkou. Abychom obstáli, bude potřeba vzájemná tolerance, spolupráce, vstřícná komunikace, odpovědnost a laskavost. Přeji vám zdravý a spokojený život opět v tom nejlepším městě ČR i v roce 2021.

Tomáš Mařík, tajemník

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena