Jak je to s odpady?

3. 2. 2022

Názor J. Pánek, reakce P. Auředník

 

 

Opět je tu další „nedostatečně odkomunikovaná“ věc – změna organizace a ceny za odvoz odpadu. Ve dvou zavádějících článcích v Kurýru z pera tiskových mluvčí se občan nic podstatného nedozvěděl, jen že cena je 0,3 Kč za litr, a biopopelnice jsou zadarmo. Jaká je skutečnost?

 

  1. Změna je dána kontroverzní vyhláškou vlády o odpadech. Ani vyhláška města nedává přesný obraz změn. Zásadní je, že dosavadní služba na smluvním podkladě byla nahrazena místním poplatkem.
  2. Poplatníkem jsou osoby bydlící v domě bez ohledu na věk a bez nutnosti přihlášení k trvalému pobytu.
  3. Oprávněným objednat popelnice, podat přiznání a platit místní poplatek je pouze vlastník nemovitosti, zapsaný v katastru. Poplatek pak rozúčtuje osobám v domě.
  4. Poplatek je možný jen za černé popelnice. Nelze ho rozdělit na černé a bio popelnice. Radnice populisticky hlásá, že biopopelnice jsou zdarma. V poplatku za černou popelnici se promítají náklady na celé odpadové hospodářství, tedy černé i bio popelnice, svoz tříděného odpadu a provoz sběrného dvora. Tudíž v poplatku za černou popelnici platí každý i cenu za biopopelnici, i když ji sám neužívá. 
  5. Článek uvádí pečlivě vybraný příklad, kdy zdražení svozu je pouhých 72 Kč. Týká se to jen uživatelů biopopelnic, to je asi 30 % uživatelů, 70 % má jen černé popelnice. A u nich dochází ke zdražení o více než 200 %! Na to radnice jaksi „zapomněla“. Navíc z tabulky máte dojem, že u černých popelnic 60 a 80 litrů není možné žádat o biopopelnice.
  6. Za skokové zdražení nemůže vyhláška vlády, ale že radnice léta udržovala ceny na nízké úrovni, neodrážející skutečné náklady odvozu. A to s úmyslem donutit občany k přihlášení k trvalému pobytu. Kolik občanů se proto trvale přihlásilo, je ve hvězdách. Rozumnější by bylo pravidelně každý rok promítnout růst nákladů do ceny.
  7. I přes zdražení poplatek za odvoz neodráží skutečné náklady za odpadové hospodářství města. Radnice nadále dotuje svoz, a to částkou 11 milionů korun.
  8. Proč vedení města mlžilo a otevřeně neinformovalo, i když jeho postup je v zásadě správný? Protože to dělá běžně a dělá  z občanů ...

                                                                                                                      Jiří Pánek

 

Vážený pane Pánku,  

mrzí nás, že pro vás informace uveřejněné v prosincovém a lednovém Kurýru, na webu města a na Facebooku nebyly dostatečně srozumitelné. Nová legislativa přinesla spoustu změn jak pro fyzické osoby, tak pro právnické osoby a podnikatele. V každém případě jsme tu pro občany a kompetentní zaměstnanci úřadu všechny dotazy a připomínky řeší. Vyzdvihl bych například profesionální a milý přístup kolegyň na pokladnách.

Nechápu ale, proč si v jednom odstavci stěžujete na zvýšení cen za odvoz a likvidaci odpadu a v druhém vyčítáte městu, že tyto poplatky dotuje. Nebo se vám snad nelíbí, že město podporovalo přihlašování obyvatel Říčan k trvalému pobytu? A nyní byste si přál platit „plné“ ceny? Ve většině okolních obcí svoz a likvidaci odpadu dotují v menším rozsahu a na poplatcích je to znát. V Tehově zaplatí za 120 l popelnici 4 992 Kč (a platí i za BIO popelnici 800 Kč), ve Všestarech 4 992 Kč, ve Světicích 3 120 Kč, v Kostelci n. Černými Lesy čtyřčlenná rodina 3 600 Kč, a tak bych mohl pokračovat dále. Znám spoustu lidí, kteří v těchto obcích bydlí, a rozhodně mi nepřipadá, že by byli nadšeni, že mají v cenách promítnut reálný růst nákladů. Navíc na nás dopadá zvyšování cen za energie a růst cen všeobecně. Domnívám se tedy, že dotování poplatků za popelnice je od města správný přístup.

Petr Auředník, radní (Klidné město)

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena