Jak je to se suchem v Říčanech

28. 9. 2018

Po vydání článku, kde jsem se dotkl i otázky sucha v Říčanech, se mě hodně lidí na tento problém ptá. Během léta spadaly Říčany do oblasti extrémního sucha, které se určuje jako odchylka od půdní vlhkosti měřené v půdní vrstvě do hloubky 40 a 100 cm, která byla v dané lokalitě obvyklá v letech 1961–2010 (viz Intersucho.cz). Ačkoliv září bylo oproti předchozímu období na srážky relativně bohaté, dlouhodobý nedostatek vláhy se podepsal na výši hladin podzemní vody a také na průtoku místních toků. Relativní nasycenost půdy je také stále nedostatečná. Na konci srpna v některých ulicích obyvatelé neměli dostatek vody ve svých studních. Je paradoxem, že to byly ulice pojmenované po velkých řekách, jako Labská nebo Vltavská. Jako rybáři jsme problém s množstvím vody zaznamenali jak na Říčanském potoce, tak na Rokytce, která vysychala. Bylo třeba najít rozumný kompromis s provozovatelem koupaliště na Jurečku, které přirozeně nedostatkem vody také trpělo.

Podle prognóz nebude situace kolem sucha v dalších letech jiná. Krajina bude vyschlá a nebude schopná zadržet prudký příval vody, takže budou hrozit také bleskové povodně, ty pro změnu znají například obyvatelé Pacova, kde se již v minulosti stalo, že voda z polí znečistila pitnou vodu ve studních. Naším úkolem je postavit se k tomuto problému systémově a pokračovat v sérii opatření v krajině, které napomohou zadržování vody – od budování a revitalizace retenčních nádrží (odbahnění Rozpakova, oprava zpackané úpravy Marvánku), opatření na korytě Říčanského potoka, budování rybníčků „nebesáčků“ v krajině a obecně vytváření vsakovacích ploch nebo vytváření krajinných prvků.

Při současné situaci s nedostatkem vody, která rozhodně není zveličená, se nejeví jako vhodný návrh na výstavbu nového říčanského koupaliště s tobogánem, byť věřím, že v době veder by šlo o příjemné místo k vyžití.

Pavel Novák,

předseda ČRS MO Říčany,

zastupitel za STAN

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena