Jak na energie?

31. 3. 2023

V únoru se uskutečnilo první zasedání Výboru pro hospodaření s energiemi.  Cílem je pokusit se nalézt úspory v hospodaření s energiemi města, ale v ideálním případě, také pomoci občanům Říčan v dnešní složité době.

Stejně jako mnoho občanů i město nyní intenzivně hledá možnosti, jak za drahé energie ušetřit. Způsobů je několik, a některá řešení jsou již na úřadě aplikována. Byly nainstalovány inteligentní, dálkově ovládané termohlavice na radiátory, dochází postupně k výměně starých, nehospodárných svítidel VO za modernější ledkové. Celá modernizace osvětlení je rozdělena do 3. etap a vyžádá si investici v řádech desítek milionů korun. Nicméně i vzhledem k úspěšnému získaní dotací se investice městu vrátí za 3 až 5 let. Modernější osvětlení je také přívětivější k životnímu prostředí, zejména pak k světelnému znečištění, což byla také jedna z podmínek získání dotace od MŽP. Souběžně probíhá příprava projektu na instalaci FVE na střeše budovy 3. ZŠ u Říčanského lesa.

Výbor se též zabýval možnostmi, jak ideálně nastavit soutěž na nového dodavatele energií, kterého musí město vybrat nejpozději do konce září tohoto roku. Zvažujeme možnosti veřejné aukce, kam by se mohli přihlásit i obyvatelé Říčan tak, jak si jistě mnozí pamatují z minulých let.

Čekáme též na avizované legislativní změny umožňující tzv. komunitní energetiku, tedy sdílení energií v rámci domácností, potažmo města, kde se rýsuje veliká šance, jak ušetřit minimálně za přenos elektrické energie v rámci soustavy.

Tématem se budeme intenzivně zabývat i nadále, všechny informace vedoucí k úsporám pak budou průběžně zveřejňovány.

Petr Auředník
Radní za KM

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena