Jak pokračuje výstavba Pražského okruhu mezi D1 a Běchovicemi

5. 5. 2024

Po nezbytných průzkumech běží naplno veškeré přípravné práce nezbytné pro zahájení dlouho očekávané dostavby další části Pražského okruhu v úseku D1 – Běchovice. Ředitelství silnic a dálnic nyní připravuje výběrové řízení na zhotovitele stavby, který by měl být znám na podzim letošního roku. V rámci majetkoprávního vypořádání je vykoupeno 86 % pozemků. V 21 případech bylo přistoupeno k vyvlastnění pozemků.

V období vegetačního klidu proběhlo na již vykoupených pozemcích kácení převážně náletových dřevin. Následovat bude záchranný archeologický průzkum. Nyní probíhá výběrové řízení na zemní práce, aby se archeologové mohli přesunout do terénu. Pokud vše půjde podle ideálního scénáře, začnou archeologické práce v průběhu května.

Dočasné bariéry na ochranu živočichů

Již nyní můžete na trase budoucí dostavby Pražského okruhu narazit na bílé dočasné bariéry, které byly na vybraných místech instalovány v rámci biologického dohledu. Je jich 23 o celkové délce 3 633 metrů, z toho 1 565 metrů je instalováno jako takzvaně odchytových. Tyto části bariér jsou vybaveny 54 odchytovými nádobami. O odlovených živočiších a jejich přesunu vede obsluha bariér podrobnou dokumentaci. Záznamy pomáhají přesně ukázat, kudy vedou nejsilnější migrační zóny jednotlivých druhů obojživelníků a plazů. Na základě těchto informací je možné upřesnit návrhy trvalých opatření, která zabrání nejen obojživelníkům a plazům, ale i ostatním drobným živočichům vstoupit na těleso komunikace.

Křižovatka na Lipany

Díky naší aktivitě, díky podpoře krajské správy silnic, ale zejména díky ŘSD a ministru dopravy by se v souvislosti s novým napojením na Pražský okruh u Lipan měla přestavět i křižovatka s Říčanskou. Cílem je kapacitní, bezpečné napojení na silnici II. třídy Říčanská, ale také omezení nežádoucího tranzitu úzkými uličkami centra Říčan včetně samotné Lipanské nebo Jizerské. Jsem rád, že se nám podařilo vytáhnout zpět starý projekt, který byl na stole kolem roku 2012. Ještě nás všechny čeká kus práce, ale začátek je dobrý!

Podél Lipanské by měla vzniknout i oddělená stezka pro pěší a cyklisty, což je další skvělá zpráva.

David Michalička, starosta města

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena