Jak pomoci dětské duši? Kam jít, když vlastní síly nestačí?

30. 4. 2023

Vzhledem k velkému nárůstu dětských psychických obtíží, se do rukou odborníků z MODRÝCH DVEŘÍCH dostávají velice často ti nejmenší. Efektivní pomocí bývá psychoterapie - léčivý rozhovor, při kterém terapeut využívá techniky vycházející z jeho vzdělání. Tento dlouhodobý proces nedokáže okamžité zázraky, ale je v případě pravidelného a dlouhodobého setkávání účinný. Jak vlastně probíhá psychoterapie s dítětem v MODRÝCH DVEŘÍCH? Pojďme tamním odborníkům nahlédnout pod pokličku.

Prvních několik setkání je vždy poznávacích. Slouží k navázání důvěrného vztahu s dítětem. U dětí se využívá především hra (např. Sandplay) a povídání, které nenásilně vede k zmapování jeho životního prostoru a situace. Hra mívá relaxační a zároveň motivační efekt - dítě pak dochází na terapie rádo, což představuje první díl úspěchu. Po navázání důvěry se společně pracuje na dosažení stanovených cílů a očekávání. U dětí jsou cíle častěji formulovány rodiči ve vzájemné spolupráci s terapeutem – ten dokáže reálně posoudit očekávání rodičů a případně ho zkorigovat.

 

Jak MODRÉ DVEŘE pomohly Honzíkovi?

Honzík (11 let) přišel s maminkou kvůli potížím ve škole – nedařilo se mu tam po všech stránkách a byl z toho často unavený. Doma se choval podrážděně a měl časté konflikty s matkou. Na prvních několika setkáních jsme si společně hráli. Při hraní jsme mluvili o tom, co ho baví, jaké věci má rád, jak se cítí doma, co mu pomáhá se cítit lépe atd. Prakticky to vypadalo tak, že jsme si kreslili, něco stavěli nebo si hráli s reálnými i pohádkovými figurkami. Postupně jsme se přesunuli více k rozhovoru, ale stále jsme využívali hry.

Z celé práce s Honzíkem, která trvala sedm měsíců vyplynulo, že se stále špatně vyrovnává s rozvodem rodičů. Potřebuje více ujištění o tom, že ho stále mají oba rádi, že o nikoho z rodičů nepřijde a může se na ně stále s důvěrou s čímkoliv obrátit. Jelikož měl Honzík zvýšenou potřebu bezpečí, naučili jsme ho používat relaxační techniky a zmírnit tak tlak, který ho trápil. Honzík byl pak uvolněnější i méně unavený. Maminka Honzíka byla seznámena s tím, jak snížit počet konfliktů mezi ní a jejím synem a zmírnit tak negativní dopad na jejich vztah.

Více o pomoci a službách MODRÝCH DVEŘÍ naleznete na www.modredvere.cz

 

MODRÉ DVEŘE pomáhají s velkými trápeními dětem i dospělým. Odbornou péči poskytují z 95% bezplatně, a to všem lidem s psychickými potížemi a lidem v krizi. I malý příspěvek této neziskové organizaci dává smysl. Podpořit MODRÉ DVEŘE můžete i vy, právě teď, zde:

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2023 Všechna práva vyhrazena